Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організаційна ефективність використання риби

Карточка работы:5630б
Цена:
Тема: Організаційна ефективність використання риби
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Боярський Коледж Екології і Природних Ресурсів (БКЕПР)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 6 1.1. Назва і місце розташування підприємства 6 1.2. Склад і структура земель 7 1.3. Наявність і використання трудових ресурсів 9 1.4. Забезпеченість основними фондами та ефективність їх використання 10 1.5. Спеціалізація підприємства 11 Розділ 2. Пояснювальна і розрахункова частина 12 2.1. Аналіз виробництва риби 13 2.2. Організація годівлі і виробничих процесів у ставковому виробництві 13 2.3. Організація і оплата праці 21 2.4. Економічна ефективність виробництва риби 23 2.5. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва 24 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Рибогосподарська діяльність пов'язана з вивченням, охороною, відтворенням, вирощуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів шляхом їх вилучення (вилову, збирання тощо) з подальшими транспортуванням, зберіганням, переробкою, імпортуванням, експортуванням, виготовленням і реалізацією продукції з них, організацією та здійсненням державного управління і контролю в рибному господарстві. У рибному господарстві України спостерігається спад виробництва (додаток 1) і відбуваються процеси зниження його потенціалу. Знос основних фондів становить понад 55-65 відсотків, відбувається старіння технічної бази, посилюються ресурсна і фінансова незбалансованість, що призводить до занепаду виробництва. У 2001 році обсяги вилову риби та інших водних живих ресурсів зменшилися порівняно з 1990 роком на 70 відсотків, виробництво харчової продукції з них - на 63 відсотки, рибних консервів - на 69 відсотків, кормового рибного борошна - на 80 відсотків. За останні 12 років 75-85 відсотків риби та інших водних живих ресурсів добувалося в межах виключних (морських) економічних зон іноземних країн та відкритій частині Світового океану і лише 15-25 відсотків - у виключній (морській) економічній зоні та внутрішніх водоймах України, включаючи товарне рибництво. Значну частину вилученої продукції з риби та інших водних живих ресурсів вітчизняні судновласники змушені використовувати для оплати ліцензій на право лову, забезпечення експлуатаційних витрат, покриття дефіциту власних обігових коштів унаслідок неможливості залучення кредитних ресурсів через високі банківські ставки. Це негативно впливає на споживчий ринок, завантаження виробничих потужностей берегових рибопереробних підприємств, а також зумовлює зниження експортних цін на продукцію з риби та інших водних живих ресурсів і зменшення через це обсягів валютної виручки. Підприємства рибного господарства України на сьогодні забезпечуються на 70 відсотків сіткоматеріалами іноземного виробництва. Вітчизняні сітков'язальні фабрики потребують розширення і модернізації. Україна має значний фонд природних та штучних водних об'єктів - лиманів, озер, водосховищ і технологічних водойм, розрахункова потенційна рибопродуктивність яких становить 100-350 кілограмів з гектара. Для її досягнення річний обсяг штучного зариблення водних об'єктів повинен дорівнювати близько 60 млн. штук молоді коропа, рослиноїдних риб, карася, ляща, судака, щуки, сома, пелінгаса та інших промислових видів риб. У товарному рибництві спад (майже 70 відсотків) обсягів вирощування та вилову товарної риби пов'язаний із значним скороченням (близько 90 відсотків) використання штучних рибних кормів через їх високу вартість, значним податковим тиском, незадовільним кредитуванням в умовах сезонного характеру та двох чи трирічним циклом виробництва. Знижується продуктивність рибницьких ставків, втрачається генетичний потенціал, застосовуються технології вирощування риби з доведенням частки рослиноїдних риб до 70-80 відсотків, фактично припиняють функціонування тепловодні басейнові та садкові рибницькі господарства через високу ресурсоємність (корми, енергоресурси, трудовитрати) виробництва. На рибопереробних підприємствах спад виробництва зумовлений скороченням обігових коштів і кількості сировини, застосуванням недосконалих технологій, старінням активної частини основних виробничих фондів, недосконалою ціновою, податковою і кредитною політикою, різким зниженням купівельної спроможності населення. Внаслідок недостатнього захисту власного товаровиробника триває ввезення продукції з риби та інших водних живих ресурсів, яка може вироблятися в достатній кількості в Україні. У цілому виробничий потенціал рибопереробних підприємств галузі використовується на 30-40 відсотків. Загострюють кризову ситуацію недостатні обсяги капіталовкладень у розвиток рибного господарства. У 2000-2001 роках обсяги капітальних вкладень у рибогосподарський комплекс за рахунок різних джерел фінансування зменшилися порівняно з 1990 роком більше ніж у десять разів. Фінансовий стан підприємств рибогосподарського комплексу значно погіршився. Внаслідок спаду обсягів виробництва і зменшення реалізації продукції, поглиблення диспаритету цін, несвоєчасності розрахунків з товаровиробниками, недостатнього кредитування виробництва, неефективної системи оподаткування і страхування зменшилися дохідність і платоспроможність підприємств. Зростає їх загальна заборгованість, що є насамперед наслідком диспаритету цін, неможливості одержання кредитних ресурсів через високі банківські ставки. Таким чином тема оцінки ефективності та управління рентабельністю рибного господарства є дуже актуальною на сьогоднішній день. Метою даної роботи є аналіз ефективності організації і виробництва риби на прикладі підприємства ВАТ „Забір’я”.
Объём работы:
29
Выводы:Підприємство: ВАТ „Забір’я” Територія: с. Забір’я , Києво-Святошинський район Галузь: сільськогосподарська діяльність Види економічної діяльності: 01.11.0 „Сільськогосподарська діяльність”. Основним видом діяльності на підприємстві є: - вирощування зернових; - вирощування грибів; - вирощування інших видів рослин; - вирощування риби; - інші види діяльності. Об’єктом дослідження в даній роботі виступає саме вид діяльності - вирощування риби. Ставкове рибництво відноситься до екстенсивних видів рибництва. Можливості регулювання умов вирощування риби в ставках обмежені. На результатах вирощування сильно позначаються погодні умови (перегрівши або низькі температури), різкі коливання концентрації кисню у воді ставка в залежності від кількості водоростей, вітру, температури. Слід зазначити і нестійкість ставкового господарства до таких природних явищ, як штормові вітри і повені. До позитивних якостей ставкового рибництва варто віднести можливість застосування дешевих кормів, що містять тільки рослинні компоненти. Це можливо в ставках при розрідженому змісті риби, коли мається можливість частково харчуватися природним кормом. Немаловажної для фермерського господарства є можливість спільного вирощування в ставках птаха (утік, гусаків) і риби. При спільному вирощуванні (інтегроване господарство) фекалії птахів служать добривом для розвитку у воді фіто- і зоопланктону, що підвищує кормову базу риб і, одночасно, кормову базу птахів. Витрати кормів в інтегрованому господарстві знижуються для риб на 25 - 30%, для качок на 20 - 25%. Загальна земельна площа не змінювалася. Склад сільськогосподарських земельних угідь змінювався потягом трьох років. Підприємство у 2006 році має 844, 2 га земельної площі, з яких 440 га відведено під ставки для вирощування риби. Рілля складає 16,1 га або 1,91% загальної площі, сіножатні і пасовища 21 га або 2,49 % загальної площі земель, і ставки займають 52,13% загальної площі. Обсяги валового улову риби постійно зростають. Так у 2006 році було вирощено і виловлено 3516 ц риби, з них 1968,96 ц коропа, 668,04 ц товстолобика, 527,4 ц білого амуру, та 351,6 ц іншої риби. Виробництво риби на 1 га складає у 2006 році: виробництво коропу – 7,2 ц на 1 га, виробництво товстолобику 7,23 ц на 1 га, виробництво білого амуру 9,89 ц на 1 га, виробництво інших видів риби 15,98 ц на 1 га. Валовий прибуток на 1 ц риби зменшився, що пов’язано із зростанням цін на сировину, оренду, витрат на заробітну плату працівників. Так у 2006 році валовий прибуток на 1 ц продукції зменшився на 502, 34 грн. і склав 62,04 грн. Також це сприяло зниженню валового прибутку на 1 працівника. Так у 2006 році відбулося зменшення на 4010,96 грн. і валовий прибуток на 1 працівника склав 3072,26 тис. грн. Рівень рентабельності на підприємстві зменшився в порівнянні із 2005 роком і склав 8,77%, що говорить про те, що кожна гривня витрачена на виробництво приносить 8,77 копійок прибутку.
Вариант:нет
Литература:1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с. 2. Вершійчук А. І. Основи тваринництва і ветеринарної медицини – К. : Урожай, 2004. 3. Михайлов С. І. Економіка аграрного підприємства – К., 2004 р. 4. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 372 с. 5. Ярош Ю.М. та інші Технологія виробництва сільськогосподарської продукції – К. 2005 р.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)