Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Основи страхової справи

Карточка работы:41242ф
Цена:
Тема: Основи страхової справи
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент. Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Визначити, чи сплачується передбачена договором страхування умовна франшиза? Страхова сума дорівнює 101 млн. грн. Фактичний збиток склав 0,55 млн. грн. Договором страхування передбачена умовна франшиза «вільно від 1,1 %». Задача 2 Визначити, чи сплачується передбачена договором страхування умовна франшиза? Фактичний збиток склав 1,2 млн. грн. Договором страхування передбачена умовна “вільно від 1,55 млн. грн.” Задача 3 Визначити розмір страхового відшкодування. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 1,1 % від суми збитку. Фактичний збиток склав 5050, тис. грн. Задача 4 Розрахувати суму збитку, що підлягає відшкодуванню за системою пропорційного страхового забезпечення. Вартість застрахованого майна складає 20100, грн. Організація застрахувала майно на 45 %. Задача 5 Розрахувати страхове забезпечення за системою першого ризику. Вартість майна складає 22100, грн. Договір страхування був укладений на 5100, грн. Сума збитку внаслідок пожежі була встановлена у 12100, грн. Задача 6 Розрахувати розмір частки страхової премії, що повертається при достроковому розриву договору, якщо заданий коефіцієнт К1(0,25), який враховує термін дії договору, що минув на момент його розриву і премія П1 (30100) в розрахунку на рік за початковою сумою. Задача 7 Розрахувати розмір страхової премії за додатковим страхуванням. Початкова сума дорівнює П1 (30100) збільшена на М% (22 %). Заданий коефіцієнт К2 (0,25), який враховує термін з початку зменшення страхової суми до моменту закінчення договору страхування. Задача 8 Розрахувати показники страхової статистики: збитковість страхової суми (У); коефіцієнт збитковості (Ку); норму збитковості (Ну); важкість ризику (Тр); важкість ризику (Ту). При виконанні розрахунків використовувати наступні показники: сума сплаченого страхового відшкодування (В) (2100); страхова сума, що припадає на пошкоджений об’єкт (Сm) (5100); страхова сума усіх об’єктів страхування (С) (2100); кількість об’єктів страхування (n) (105); кількість потерпілих об’єктів (m) (95); сума зібраних страхових внесків (Р) (12100). Задача 9 Розрахувати брутто-ставку (Вбр), якщо відома величина нетто-ставки (N) (9,1 коп) и питома вага навантаження (н(%)) (14 %) в нетто-ставці. Задача 10 Розрахувати нетто-ставку (Тн), якщо відома кількість виплат (Кв) (12) за період (год), кількість укладених договорів (Кд) (120) в цьому році, середня виплата на один договір (Вср) (1800), середня страхова сума на один договір (Сср) (11000). Задача 11 Розрахувати брутто-ставку (Т), якщо відома нетто-ставка (Тн) (0,13), навантаження на ведення справи (Нв) (0,52) та частка статей навантаження (Но) (52 %), яка закладається у відсотках до нетто-ставки. Задача 12 Використовуючи коефіцієнт Коньшина обрати найбільш стійку фінансову операцію, якщо за страховою операцією А кількість договорів страхування Д1 (1510) , середня тарифна ставка Тст1 грн. (0,011) з 1 грн. страхової суми, а за страховою операцією Б кількість договорів страхування Д2 (710), а середня тарифна ставка Тст2 (0,022). Задача 13 Розрахувати коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду (Кф), якщо відома сума доходів страховика (Д) (11510) за тарифний період, сума коштів в запасних фондах (З) (125000) та сума витрат страховика за тарифний період (n) (510). Задача 14 Портфель страховика включає три групи ризиків на суми С1, С2 , С3 млн. грн. (65, 105 та 145). Рівень власної участи страховика складає Усу (45). До перестрахування надана квота, яка дорівнює Ркв (11 %). Визначити суми, які отримує перестрахувальник в кожній групі ризиків, суми, що визначає власну участь цедента в групах, а також зробити висновки щодо ризиків в кожній групі на основі квоти, що надана у перестрахування. Задача 15 Є два варіанти вкладання капіталу. За першим варіантом капітал здійснює за рік Н1 (21) обертів, а рентабельність виробленого та реалізованого товару складає Р1 (6) відсотків. За другим варіантом капітал здійснює за рік Н2 (27) обертів, рентабельність виробленого та реалізованого товару Р2 (9) відсотка. Обґрунтувати вибір ефективного варіанту вкладання капіталу.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Задача 1 2 Задача 2 2 Задача 3 3 Задача 4 3 Задача 5 4 Задача 6 4 Задача 7 5 Задача 8 5 Задача 9 6 Задача 10 7 Задача 11 7 Задача 12 8 Задача 13 8 Задача 14 9 Задача 15 10 Перелік використаних джерел 11
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:2,г
Литература:1. Л.И. Рейтман. Страховое дело. М.: Финанси и статистика, 1997. – 578 с. 2. Страховой портфель. /Под ред. В.Б. Гомеля, Ю.Б. Рубина, В.И. Солдаткина. – М.: СОМИНТЕК, 1994. – 628 с. 3. И.Т. Балабанов. Риск-менеджмент. М.: Финанси и статистика, 1996. – 192 c. 4. А.А. Гвозденко. Основи страхування. М.: Финанси и статистика, 1998 – 228 c. 5. В.В. Шахов. Введение в страхування. - М.: Финанси и статистика, 1992. – 278 с. 6. Ю.М. Журавлев. Страхування финансових рисков. М.: АНКИЛ, 1992. – 145 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)