Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Формальні та неформальні відносини виробничих підприємств і посередницьких організацій

Карточка работы:41722ф
Цена:
Тема: Формальні та неформальні відносини виробничих підприємств і посередницьких організацій
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1 Зміст формальних відносин виробничих підприємств з посередницькими організаціями 4 2 Особливості неформальних відносин виробничих підприємств з посередницькими організаціями 11 Висновки 13 Використана література 14
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Промисловий маркетинг можна визначити як діяльність у сфері ринку товарів виробничо-технічного призначення, направлену на просування цих товарів (ділових послуг) від підприємств, які їх виробляють до тих організацій і фірм, які набувають їх для подальшого використання у виробництві або перепродажу без зміни. Як зазначає А.Ковальов: “суть промислового маркетингу полягає в створенні для клієнтів споживчої вартості товарів і послуг, які направлені на задоволення потреб організацій і досягнення їх цілей”. Предметом промислового маркетингу є сукупність взаємин між діячами ринку, що виникають унаслідок їх ділової активності - відносин купівлі-продажу. Об'єктом промислового маркетингу є промисловий ринок. Суб‘єктами – виробники, посередники, банки, державні органи, агенти, брокери, фірми, що пропонують послуги, які офіційно діють на цьому ринку, вступають у відносини один з одним і здійснюють свою діяльність в рамках, передбачених законами України і статутами самих підприємств. Суб‘єкти промислового ринку взаємодіють між собою з метою отримання певного ефекту у формі прибутку - вони підписують угоди про спільну діяльність. Метою написання роботи виступає дослідження особливостей формальних та неформальних відносин виробничих підприємств з торговельними організаціями.
Объём работы:
11
Выводы:Сьогодні практично жоден виробник не обходиться без допомоги посередників при реалізації своєї продукції. Новим напрямом стимулювання можна вважати розвиток маркетингу відносин між виробничим підприємством та посередниками. Маркетинг відносин орієнтований не на короткостроковий ефект, а на встановлення тривалих та конструктивних зв’язків підприємства з посередниками. Підтримувати та розвивати з ними хороші формульні та неформальні відносини дуже важливо. В кінцевому результаті це призводить до збільшення обсягу продажу продукції підприємства, укріпленню його авторитету на ринку. Відносини формального (ділового) характеру пов’язані з встановленням взаємної надійності, стабільності, зручності. Розвиток неформальних відносин передбачає розширення взаємної конфіденційності, безпосередніх контактів, партнерських зв’язків тощо. По мірі посилення позицій торгових посередників, товаровиробники, експортери, крупні споживачі продукції все більше віддають їм перевагу в забезпеченні процесу купівлі-продажу. Але розвиток торговельно-посередницької діяльності пов’язаний зі значними труднощами і складними проблемами. Найбільш складною і нерозв’язаною проблемою розвитку торговельного посередництва являється слабка правова база.
Вариант:1
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. 2. Вачевський Мирон Васильович, Скотний Валерій Григорович, Вачевський Орест Миронович. Промисловий маркетинг: Основи теорії і практики:Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Дрогобич : НВЦ "Каменяр", 2002. — 253с. : рис., табл 3. Гаркавенко С. С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2003.– 384 с. 4. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. Промисловий маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — 2. вид. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 472с. 5. Пилипчик В. Маркетинг на ринку засобів виробництва // Деньги и технлогии. – 2004. - №6-7. – с. 27 6. Святненко Вікторія Юріївна. Промисловий маркетинг: Навч.посіб. / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). — К. : МАУП, 2001. — 262с. : рис., табл.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)