Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Зв'язки з громадськістю (PR)»

Організація роботи PR-структури Міністерства освіти України – сучасний стан та перспективи

Карточка работы:5616б
Цена:
Тема: Організація роботи PR-структури Міністерства освіти України – сучасний стан та перспективи
Предмет:Зв'язки з громадськістю (PR)
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер зв’язків з громадськістю
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 розділ 1. Аспекти pr-діяльності 1.1. Соціальні аспекти pr -діяльності. Різновиди спеціальних pr-заходів. 5 1.2. Тактика pr, методика використання змі, мовної та позамовної комунікації. 9 Розділ 2. Pr у контексті проектів по розвитку освіти 2.1. Реалізація соціальних програм в pr-діяльності моу. 14 2.2. Перспективи pr у діяльності міністерства освіти та науки України. 18 Висновки 22 Література 24
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:По оцінках аналітичних центрів у найближчі 3-4 роки очікується збільшення кількості пропозицій по PR - підтримці діяльності державних установ. Урядовим структурам потрібні інформаційні кампанії по пропаганді прийнятих рішень. Якщо в 1993 році інформаційна кампанія в підтримку приватизації розглядалася як унікальну подію в економічному житті держави, за її реалізацію давали державні премії, то в цей час подібних кампаній, але трохи меншого масштабу, у країні проходить 5-6 у рік. Тенденція найближчого майбутнього - підвищення активності держави, придбання їм статусу основного замовника PR - послуг. Фірми, що спеціалізуються на виборних технологіях, можливо, скоротять свій вплив, що підштовхне до створення PR - фірм нового типу. PR розширюють свої горизонти, переходячи від державних до бізнес-комунікацій і навпаки. PR породжують комунікативний продукт, запрошуваний як з боку споживача інформації, так і з боку її творця. У цьому запорука успішності такої комунікації 6,71.. Ситуація, що склалася на українському ринку PR, дозволяє умовно розділити функціонуючі на ньому фірми на дві групи: спеціалізовані на політичному PR і комерційному. Третій напрямок - державний PR - у нашій країні практично не розвинений. По оцінках самих фірм частка державних замовлень становить усього 3-5 % (за винятком виборних кампаній). Як перша причина виступає відсутність фінансових ресурсів у держави на подібну діяльність, відсутність у бюджеті країни строчки, що стосується "інформаційної підтримки". Дану ситуацію можна перебороти, залучаючи разом із зацікавленими відомствами позабюджетні джерела. Інша причина - неготовність спеціалізованих PR- агентств переорієнтуватися. Цим, як ми вважаємо, й обумовлена актуальність нашого дослідження. Об’єктом дослідження є організація роботи PR-структур в державних установах, а предметом – аналіз роботи PR-структури в Міністерстві освіти та науки України. Об’єкт та предмет дослідження визначили його задачі: 1. Розглянути соціальні аспекти PR -діяльності. 2. Висвітити методика використання ЗМІ. 3. Визначити рівень реалізації соціальних програм в PR-діяльності Міністерства освіти України. 4. Висвітити перспективи PR у діяльності Міністерства освіти та науки України. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Объём работы:
21
Выводы:1. РR-освіта є важливим фактором інституалізації зв'язків з громадськістю. Інституалізація науки практично неможлива без її включення в систему освіти. Головна причина цього в тому, що наука, як складне соціальне явище, має свою особливу внутрішню логіку розвитку. Ця особливість наукового знання - у спадкоємності, що проявляється у будові науки на основі знань, накопичених попередніми поколіннями. Процес оволодіння цими знаннями, їхня обробка та систематизація здійснюється не лише в процесі наукової діяльності, де узагальнюється попередня наукова інформація, але й значною частиною в процесі викладання даної науки системі освіти, тобто в процесі розвитку цієї науки як навчальної дисципліни. 2. Робота зі зв'язків із громадськістю, а отже й з пресою в Міністерстві освіти може бути успішною лише тоді, коли вона базується на стратегічному підході, на аналізі висхідної ситуації. Планування організаційних заходів залежить від стратегічних цілей і цільових груп. Робота з РR може вважатися успішною, якщо вдасться визначити релевантні цільові групи і донести до їхньої свідомості чітко визначені дані і месиджі. 3. Діяльність Міністерства, не усвідомлена суспільством і яка не одержала його позитивного відгуку, у демократичній державі приречена на невдачу. От чому успіх діяльності Міністерства освіти в Україні сьогодні певною мірою залежить від практичного використання механізму РR. Успіх же діяльності служб по зв'язках із громадськістю в Міністерстві освіти визначається тим, наскільки точно усвідомлені закономірності РR у сфері керування, як повно "ідеальна модель" служб по зв'язках із громадськістю відтворена в організаційній структурі Міністерства й наскільки раціонально використовуються механізми й методики РR. 4. Основні завдання Міністерства освіти у галузі комунікацій з громадськістю: надати знання про особливості комунікаційної системи українського суспільства, специфіку комунікацій з громадськістю, методи здійснення досліджень та збирання інформації інститутами паблік рилейшнз, методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів комунікації; навчити проведенню практичної роботи в галузі паблік рилейшнз, зокрема, забезпечити набуття навичок проведення досліджень громадської думки, вивчення документальних джерел, проведення брифінгів, прес-конференцій тощо, виступів у пресі та проведення кампаній у ЗМІ, використання подієвої комунікації (прийомів, презентацій, виставок тощо); сформувати вміння управляти аудиторією, впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми. 5. Для того, щоб виконати ці завдання, необхідно певним чином організувати освітній процес у галузі підготовки спеціалістів з комунікацій з громадськістю. Ця проблема стоїть не лише перед Міністерством освіти, а й перед тими державними структурами, де вже накопичений значний досвід у цій галузі. 6. Механічне копіювання чужих планів і програм не дозволить нам організувати ефективну національну систему РR-освіти. Сьогодні все більш зростає потреба в творчому узагальненні власної практики викладання курсів РR та підготовки фахівців цього профілю в країні, яка у нас вже досить багата. Становлення української РR- освіти потребує певної уніфікації навчальних планів та програм.
Вариант:нет
Литература:1. РR-освіта є важливим фактором інституалізації зв'язків з громадськістю. Інституалізація науки практично неможлива без її включення в систему освіти. Головна причина цього в тому, що наука, як складне соціальне явище, має свою особливу внутрішню логіку розвитку. Ця особливість наукового знання - у спадкоємності, що проявляється у будові науки на основі знань, накопичених попередніми поколіннями. Процес оволодіння цими знаннями, їхня обробка та систематизація здійснюється не лише в процесі наукової діяльності, де узагальнюється попередня наукова інформація, але й значною частиною в процесі викладання даної науки системі освіти, тобто в процесі розвитку цієї науки як навчальної дисципліни. 2. Робота зі зв'язків із громадськістю, а отже й з пресою в Міністерстві освіти може бути успішною лише тоді, коли вона базується на стратегічному підході, на аналізі висхідної ситуації. Планування організаційних заходів залежить від стратегічних цілей і цільових груп. Робота з РR може вважатися успішною, якщо вдасться визначити релевантні цільові групи і донести до їхньої свідомості чітко визначені дані і месиджі. 3. Діяльність Міністерства, не усвідомлена суспільством і яка не одержала його позитивного відгуку, у демократичній державі приречена на невдачу. От чому успіх діяльності Міністерства освіти в Україні сьогодні певною мірою залежить від практичного використання механізму РR. Успіх же діяльності служб по зв'язках із громадськістю в Міністерстві освіти визначається тим, наскільки точно усвідомлені закономірності РR у сфері керування, як повно "ідеальна модель" служб по зв'язках із громадськістю відтворена в організаційній структурі Міністерства й наскільки раціонально використовуються механізми й методики РR. 4. Основні завдання Міністерства освіти у галузі комунікацій з громадськістю: надати знання про особливості комунікаційної системи українського суспільства, специфіку комунікацій з громадськістю, методи здійснення досліджень та збирання інформації інститутами паблік рилейшнз, методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів комунікації; навчити проведенню практичної роботи в галузі паблік рилейшнз, зокрема, забезпечити набуття навичок проведення досліджень громадської думки, вивчення документальних джерел, проведення брифінгів, прес-конференцій тощо, виступів у пресі та проведення кампаній у ЗМІ, використання подієвої комунікації (прийомів, презентацій, виставок тощо); сформувати вміння управляти аудиторією, впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми. 5. Для того, щоб виконати ці завдання, необхідно певним чином організувати освітній процес у галузі підготовки спеціалістів з комунікацій з громадськістю. Ця проблема стоїть не лише перед Міністерством освіти, а й перед тими державними структурами, де вже накопичений значний досвід у цій галузі. 6. Механічне копіювання чужих планів і програм не дозволить нам організувати ефективну національну систему РR-освіти. Сьогодні все більш зростає потреба в творчому узагальненні власної практики викладання курсів РR та підготовки фахівців цього профілю в країні, яка у нас вже досить багата. Становлення української РR- освіти потребує певної уніфікації навчальних планів та програм. 1. Ашервуд А. Азбука общения, или Риblіс геlаtions библиотеки. - М.: Либерия, 1995, с.14,11. 2. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что зто такое? - М.: СП «АСЭС-Москва», 1990, с. 17; 3. Каплип Скотт М., Сентер Аллен X., Брум Глен М. Паблик рилейшенз. Теория и практика. - М.: Издательский Дом «Вильямс», 2000, с.21-23; 4. Королько В.Г. Основи паблік рилейшнз. - К.: Інститут соціології ПАН України, 1997, с.19; 5. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественньїм мнением. - М.: Центр, 1998, с. 10. 6. Тихомирова Є.Б. Зв'язки з громадськістю. - К.: НМЦВО, 2001, с. 42-44. 7. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. - М.: Дело,2001, с. 11-14. 8. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управлення. - СПб.: Изд-во Санкт- Петербургского ун-та, 1999, с. 23. 9. http://kmu.gov.ua 10. http://www. E-xecutive.ru 11. http://www. sovetnik.ru 12. http://www. minosv.gov.ua 13. http://www. pr-liga.com.ua 14. http://www. pronline/ru 15. http://www. propr.com.ua 16. http://www. pr-radnyk. com.ua 17. http://www. publicity.kiev.ua 18. http://www. 4rim.com.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (119)