Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Вища математика»

Контрольна з вищої математики за 2 курс МАУП

Карточка работы:5614б
Цена:
Тема: Контрольна з вищої математики за 2 курс МАУП
Предмет:Вища математика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг фармації
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1 Систему рівнянь записати в матричній формі та розв’язати методом оберненої матриці та методом Гауса Завдання 2 Показати, що перші три вектори утворюють базис тривимірного векторного простору, і розкласти вектор за цим базисом (при розв’язанні системи рівнянь використати формули Крамера) Завдання 3 Задано: координати трьох точок А, В, С. записати рівняння сторін трикутника АВ, АС, ВС, висоти АК, знайти кут А і координати точки К. Завдання 4 Знайти границі функцій (не використовуючи правило Лопіталя): А) Б) В) Завдання 5 Знайти похідну функції Завдання 6 Дослідити функцію методами диференціального числення і побудувати її графік. Завдання 7 Знайти невизначені інтеграли А) . В) Завдання 8 Застосувати визначений інтеграл для обчислення площі фігури, обмеженої заданими лініями: . Завдання 9 Знайти частинні похідні за обома змінними функції двох змінних Завдання 10 Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння першого порядку й розв’язок задачі Коші для лінійного диференціального рівняння другого порядку. Завдання 11 Написати перші три члени степеневого ряду і знайти його область збіжності.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:5
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (355)