Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Бізнес план досліджуваного підприємства ресторанного господарства і рекомендовані його етапи реалізації

Карточка работы:11901
Цена:
Тема: Бізнес план досліджуваного підприємства ресторанного господарства і рекомендовані його етапи реалізації
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:21.02.08
Специальность (факультет):Менеджмент готельно – ресторанного бізнесу
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание: ВСТУП          3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ            5 1.1. Сутність і призначення бізнес-плану 5 1.2. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану           8 1.3. Ресторанний бізнес як перспективний напрямок бізнес-планування      14 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 21 2.1. Резюме проекту 21 2.2. Опис продукції ресторану „Делі”       23 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПЛАНУ РЕСТОРАНУ „ДЕЛІ” І РЕКОМЕНДОВАНІ ЕТАПИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 26 3.1. План маркетингу          26 3.2. План виробництва        29 РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО  ПЛАНУ   33 4.1. Кеш-Фло 33 4.2. Потенційні ризики й проблеми          36 4.3. Ефективність бізнес-плану ресторану           39 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ       43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ    48  
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Актуальність курсової роботи. Вітчизняні підприємства ресторанного господарства ще мають невеликий досвід роботи в умовах ринку, та й ринкові відносини ще далекі від їхнього рівня в розвинених країнах. На багатьох підприємствах дотепер сучасні підходи до планування діяльності не застосовуються. У той же час, як у випадку створення нового підприємства, так і у випадку виникнення кризових ситуацій, бізнес-план підприємства є одним з інструментів прийняття ефективних рішень по досягненню поставлених цілей, мінімізації впливу негативних факторів і поліпшенню фінансового стану. Крім того, бізнес-план - це ефективний інструмент планування розвитку підприємства, у тому числі модернізації виробництва, розробки й реалізації інших технологічних, організаційних та інвестиційних рішень. Саме тому питання створення культури бізнес-планування в реальному секторі економіки на сьогодні є важливим економічним завданням. У роботі розглядаються питання розробки бізнес-плану підприємства громадського харчування ресторанного типу «Делі» у м. Києві. Ринок громадського харчування в Україні в цілому й у м. Києві зокрема перебуває в стадії трансформації: розвиваються нові форми обслуговування споживачів, змінюється культура обслуговування, формується культура високоякісного харчування. Ринкова ніша організації високоякісного громадського харчування є привабливою для потенційних інвесторів у зв'язку з рядом факторів: -          швидкий строк окупності інвестицій; -          висока норма прибутку; -          мобільність капіталу. У наш час на ринку м. Києва спостерігається недостача підприємств громадського харчування, орієнтованих на високу якість обслуговування. Вищевикладене є підтвердженням актуальності обраної теми й практичної значимості предмета її дослідження. Метою даної роботи є розробка інвестиційного рішення у формі бізнес-плану по створенню підприємства громадського харчування й оцінка його ефективності. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання: -          досліджувати економічну сутність основних категорій і понять бізнес- планування на підприємстві; -          розглянути структуру й зміст бізнес-плану; -          вивчити методику інвестиційного планування на підприємстві; -          розробити бізнес-план: інвестиційний проект створення нового підприємства громадського харчування ресторанного типу; -          оцінити економічну ефективність проекту й рівень його стійкості в умовах невизначеності факторів зовнішнього середовища. Об'єкт дослідження - створюване підприємство ресторанного бізнесу ТОВ «Делі». Предметом дослідження є розробка бізнес-плану для ТОВ «Делі» по створенню в м. Києві підприємства громадського харчування ресторанного типу. Теоретичною й методологічною базою курсової роботи стали роботи вітчизняних фахівців, таких як Аістова М.Д., Бланк І.А., Гіляровська Л.Т., Друри К., Ковальов В.В., Савицька Г.В., Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Е.В. та ін. Інформаційною базою роботи є дані бухгалтерської й фінансової звітності підприємств громадського харчування за 2007 року у м. Києві а також спеціальна нормативна література. У процесі виконання курсової роботи застосовувалися методи фінансового аналізу діяльності підприємства. Поставлена мета й завдання визначили структуру роботи. Вона складається із вступу, чотирьох розділів, узагальнюючих висновків та додатків.
Объём работы:
43
Выводы: Отже, бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу. Вдало розробивши бізнес-план, можна отримати надійний інструмент у змаганні з конкурентами і в розширенні своєї особистої справи. Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції, оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої виступає розгляд бізнес-плану. Бізнес-планування допомагає підприємцю: - визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності; - конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку; - привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми; - отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче середовище. Статутний капітал ресторану дорівнює  1 456 000 гривень. Точка беззбитковості проекту дорівнює 862 992 гривень. А запас фінансової міцності – на рівні 98 %. Рівень рентабельності – 136%. Дохід від проекту – 529 742 грн.  Індекс рентабельності – 1.4. Виробничий важіль 1 раз, при зміні виторгу на 1% прибуток    підприємства зросте в 1 раз. Строк окупності проекту - 8 місяців. Чистий приведений дохід - 365 781 грн. Отже, ресторан може перспективно функціонувати.  
Вариант:нет
Литература: 1.                  Акуленок Д. Н., Буров В. П., Морошкин В. А., Новиков О. К. Бизнес- план фирмы: Комментарий методики составления. Реальный пример / Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – М.: Гном-Пресс, 1997. – 88с. 2.                  Берл Густав, Киршнер Пол. Мгновенный бизнес-план: Двенадцать быстрых шагов к успеху: Пер.с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: Дело Лтд, 1995. – 80с. 3.                  Бизнес- план: Учеб. пособие для студ. экон. спец. высш. учеб. заведений:Пер. с англ. / Московская Ассоциация Предпринимателей. – М.: ДеКА, 1993. – 64с. 4.                  Бизнес-план / В.А. Питатeлев (науч.ред.), К.В. Вдовин (пер.). – М.: ДеКА, Б. г.. – 62с. 5.                  Бизнес-план инвестиционного проекта / И.А. Иванникова (ред.). – М.: Экспертное бюро-М, 1997. – 112с. 6.                  Бизнес-план инвестиционного проекта: Метод. пособие / НАН Украины; Институт проблем природопользования и экологии / Л.М. Зайцева (разраб.). – Первая ред. – Д., 1995. – 36с. 7.                  Бизнес-план предприятия: Метод. пособие / Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины; Комитет экономики Днепропетровского облисполкома / Л.М. Зайцева (разраб.). – Вторая ред. – Д., 1995. – 41с. 8.                  Бизнес-план, или Как организовать собственный бизнес: Анализ. Методика. Практикум / А.С. Пелих (отв.ред.), А.С. Пелих (авт.-сост.). – М.: Ось-89, 1996. – 96с. 9.                  Бизнес-план: рекомендации по составлению: Нормативная база:Сборник. – М.: ПРИОР, 2002. – 303с. 10.              Блэквелл Эдвард. Как составить бизнес- план: Пер. с англ.. – М.: Инфра-М, 1996. – 160с. 11.              Брадт Джон Б., Чек Джейм А., Педраза Джордж Е. 100-дневный план действий нового руководителя: Как контролировать, создать свою команду и добиться быстрых результатов / М.А. Свиридюк (пер.с англ.). – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 256c. 12.              Бугрова Тамара Владимировна. Проектирование швейных предприятий. Бизнес-план: Учеб. пособие / Южно- Уральский гос. ун-т. Кафедра технологии и проектирования изделий легкой промышленности. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. – 27с. 13.              Должанский Игорь Зиновьевич, Загородная Татьяна Олеговна. Бизнес-план: технология разработки: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Макеевский экономико-гуманитарный ин-т. – Донецк: Норд-пресс, 2006. – 412с. 14.              Как составить бизнес- план сервисной компании – How to prepare a business plan for service businesses: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: Дело, 1997. – 64с. 15.              Как составить бизнес-план производственной компании=How to prepare a business plan for manufacturing businesses: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; Российско- канадское совместное предприятие "Мосвест" / С.О. Календжян (ред.). – М.: Дело, 1997. – 64с. 16.              Как составить бизнес-план торговой компании=How to prepare a business plan for retail businesses: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; Российско- канадское совместное предприятие "Мосвест" / С.О. Календжян (ред.). – М.: Дело, 1997. – 72с. 17.              Клименюк Николай Николаевич, Голованенко Николай Васильевич. Как разработать бизнес- план: Учеб. пособие / Академия муниципального управления. – К.: Просвіт, 1999. – 194с. 18.              Козырев Валентин Александрович, Корсакова Валентина Викторовна, Палкин Сергей Валентинович. Бизнес-план предприятия: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). Кафедра менеджмента. – М.: МИИТ, 2005. – 178с.         19.              Котлярова Виктория Григорьевна, Котляров Евгений Иванович. Бизнес-план: технологии разработки и обоснования: Конспект лекций / Харьковский национальный экономический ун-т. – Х.: ХНЭУ, 2004. – 103с. 20.              Кураков Лев Пантелеймонович, Ляпунов Станислав Иосифович, Мингазов Халиф Хайдарович, Попов Вадим Михайлович. Бизнес- план: В 2. ч.; Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация. Ч.1; Дайджест консалтинг. Зарубежный и отечественный опыт. Ч.2 / Вадим Михайлович Попов (ред.). – 2. изд. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 175с. 21.              Максютов А. А. Бизнес-план предприятия: финансовый бюджет: Учеб.-практ. пособие – М.: Приор-издат, 2003. – 96с.    22.              Малое предпринимательство: управление и организация: Бизнес-план; Финансовые решения; Персонал; Составление бюджета; Продажа. – М.: ДеКа, 1997. – 376с. 23.              Маниловский Р. Г., Юлкина Л. С., Колесникова Н. А., Маневич П. Б., Мельник М. В. Бизнес- план: Метод. материалы / Р.Г. Маниловский (ред.). – 2.изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 160с. 24.              Методические рекомендации к практическим занятиям по курсу "Бизнес-план: технологии разработки и обоснования" для студентов специальности 7.050107 всех форм обучения / Харьковский национальный экономический ун-т / Виктория Григорьевна Котлярова (сост.), Евгений Иванович Котляров (сост.). – Х.: ХНЭУ, 2004. – 27с. 25.      Методические указания для выполнения экономического обоснования дипломных проектов студентами специальности 7.090210 (Двигатели внутреннего сгорания) "Бизнес-план производства и применения спроектированного двигателя" / Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ун-т" / Любовь Федоровна Краснухина (сост.). – Х.: НТУ "ХПИ", 2003. – 20 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)