Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Діагностика розвитку продуктивних сил регіону

Карточка работы:56062б
Цена:
Тема: Діагностика розвитку продуктивних сил регіону
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика Тернопільської області 4 3. Природно-ресурсний потенціал розвитку продуктивних сил області 8 4. Галузева структура господарства Тернопільської області 10 4.1. Промисловість 10 4.2. Агропромисловий комплекс 13 4.3. Транспортні комунікації та зв’язок 14 5. Невиробнича сфера Тернопільської області 16 6. Зовнішньоекономічна діяльність області 20 Висновки 25 Перелік використаних джерел 27
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Продуктивні сили подають собою природні і промислові засоби виробництва і людей, що беруть безпосередню участь в виробництві матеріальних благ. В більш широкому сенсі їх слідує розглядати як сукупність всіх виглядів економічної діяльності людей в системі суспільного розподілу праці: виробництва, розподілу і споживання матеріальних і духовних благ суспільства. Протягом останніх десятиріччь відбуваються їхня стагнація і занепад. Пояснюється це тривалим перебуванням України в складі колишнього СРСР, підпорядкуванням її народного господарства загальносоюзному розподілу праці, централізованому плануванню і командно-адміністративному управлінню, екстенсивним і неефективним використання природних багатств, нерозумною інвестиційною, ціновою і податковою політикою, низькою матеріальною зацікавленістю робітничих і селян в результатах виробництва. В умовах становлення ринкових відносин в економічній системі України до розвитку продуктивних сил подаються нові вимоги, іноді прямо протилежні тим, що домінували в недалекому минулому. Особливо важливу роль грає концепція розміщення і розвитку продуктивних сил в дієвому науковому забезпеченні економічних перетворень, створенні єдиного економічного простору при раціоналізації міжрегіональних зв'язків, формуванні регіональних ринків. Метою роботи є вивчення особливостей розвитку та розміщення продуктивних сил Тернопільської області. Для досягнення цієї мети в роботі проводиться стисле дослідження передумов розвитку промислових сил в межах області, надається характеристика галузевої та територіальної структури господарства регіону, ефективності зовнішньоекономічної діяльності його суб’єктів, стан невиробничої сфери тощо.
Объём работы:
24
Выводы:Тернопільська область займає західну частину Подільського плато, межуючи на півночі з Рівненською, на півдні з Чернівецькою, на південному заході з Івано-Франківською, на заході з Львівською областями України. Тернопільщина знаходиться поблизу українського кордону з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Вона простягається із півночі на південь на 195 км, а з заходу на схід – на 129 км. Клімат Тернопільщини є помірно-континентальний, з теплим вологим літом і м’якою зимою. Середня температура повітря коливається від – 5°С в січні до +19°С в липні. Середньорічна кількість опадів становить 520-600 мм. Площа області – 13,8 тис. км2 , що становить 2,3% території України. Населення області нараховує 1142,0 тис. чоловік, що складає 2,3 % від його загальної чисельності в Україні. Середня щільність населення становить 82,8 жителів на 1 км2 , що майже дорівнює середньому показнику по країні загалом. Переважна більшість населення Тернопільщини проживає в селах (57,3%). До найважливіших галузей народного господарства регіону належать такі промисловості: харчова (58% загального обсягу промислового виробництва) машинобудівна та металоробна (9%), будівельних матеріалів (6%), легка (5%), деревообробна (1%). Усього в області працюють 253 підприємства. Провідне місце серед галузей належить харчовій промисловості, яка переробляє с/г. сировину. В ній вирізняються: цукрова, м’ясна, молочна, спиртогорілчана, кондитерська, тютюнова, плодоовочева, консервна, борошномельна та інші галузі. Транспорт – одна з важливих галузей господарства, яка в значній мірі впливає на розвиток виробничої і невиробничої сфер. На території Тернопільської області розвинуто майже всі (крім морського) види сучасного транспорту. Вони пов’язані між собою і утворюють транспортну систему області, яка є складовою частиною транспортної системи України. Провідне місце серед видів транспорту за величиною перевезень займає автомобільний. Ним здійснюється 94% перевезень всіх видів вантажів і пасажирів області. Мережа автомобільних доріг загального користування Тернопільської області складає 5546 км, із них 5206 км або 94% з твердим покриттям. Залізничний транспорт займає важливе місце у вантажо- і пасажироперевезеннях. Довжина залізниць в області становить 575 км.
Вариант:нет
Литература:1. Географія Тернопільської області: Навчальний посібник для учнів 8-9 класів.-Тернопіль, 1994. 88с. 2. Ковтун В.В. Горда України: Економіко-географічний справочник.-К,: Вища школа. – 1990. с. 208-217. 3. Розміщення продуктивних сил / за ред. А.О.Тівончука - К.:Основи, 1998. 4. Розміщення продуктивних сил України / за ред. Е.П.Качана - К.: Либідь, 1997. 5. Статистичний щорічник Тернопільської області: Корот. стат. довід. Тернопільське обласне управління статистики: Під ред. В.Г. Кирича. 6. Статистичний щорічник України за 2002 рік. — Київ: Техніка, 2003 7. Статистичний щорічник України за 2003 рік. — Київ: Техніка, 2004 8. Статистичний щорічник України за 2004 рік. — Київ: Техніка, 2005 9. Статистичний щорічник України за 2005 рік. — Київ: Техніка, 2006 10. Тернопілля – погляд зблизька: Корот. стат. довід. Тернопільська обласна державна адміністрація.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)