Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Історія економічних учень»

Економічна думка західноєвропейського середньовіччя

Карточка работы:56051б
Цена:
Тема: Економічна думка західноєвропейського середньовіччя
Предмет:Історія економічних учень
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Економічне становище та розвиток економічних ідей у Західній Європі в період раннього середньовіччя 4 2. Економічні погляди каноністів 7 3. Виникнення утопічного соціалізму 9 Висновки. 13 Список використаної літератури. 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Економіка середньовіччя переважно була аграрної, в ній було пануючим натуральне господарство. Економічні ідеї того періоду, характеризуються певним переліком порад щодо ведення господарства, однак не мають достатньо обґрунтованої теоретичної бази, узагальнень та розуміння економічних процесів. На економічні ідеї в західній Європі також значний вплив мало християнство. Вони є ніби продовженням теологічного мислення того періоду. На економічну думку середньовічної Західної Європи помітно вплинули також різноманітні релігійні єресі. Єресі, як правило, були засобом прояву опозиційних настроїв певних соціальних верств. Дослідження економічної думки західноєвропейського середньовіччя дозволяє нам простежити розвиток економічних уявлень про основні економічні процеси і враховувати цей досвід при дослідженні сучасних економічних процесів у західній Європі. Об’єкт дослідження – економічна думка у західній Європі Предмет дослідження – особливості економічної думки у західній Європі в період середньовіччя. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження економічної думки західноєвропейського середньовіччя. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - розглянути економічне становище та розвиток економічних ідей у Західній Європі в період раннього середньовіччя. - дослідити економічні погляди кантоністів - висвітлити умови виникнення утопічного соціалізму
Объём работы:
12
Выводы:Метою дослідження було дослідження економічної думки західноєвропейського середньовіччя. Для досягнення мети були виконані наступні задачі: розглянуто економічне становище та розвиток економічних ідей у Західній Європі в період раннього середньовіччя; досліджено економічні погляди кантоністів;висвітлено умови виникнення утопічного соціалізму та зроблено наступні висновки: Економічна думка середньовіччя тісно пов'язана з економічною політикою держав, розрахованою на підтримку феодального порядку, його стабілізацію Захисники інтересів феодалів негативно ставилися до торгівлі й лихварства. Натурально-господарська обмеженість виробництва вважалася перевагою й видавалася за соціальну чесноту. У зв'язку з тим, що церква в середні століття відігравала виняткову роль, економічна думка в ряді випадків наділялася в релігійну оболонку, приймала богословське оформлення. В період раннього середньовіччя основні економічні ідеї були представлені у «Салічній правді» та «Капітуляції про вілли». Найбільш значимі представники економічної думки Європи в середньовіччя - представники школи каноністів: ранньої школи святий Августин Блаженний ( 353-430г.г.) і пізньої школи Фома Аквінський (Аквінат) (1225-1274гг. - канонізований в 1879р.). Фома Аквінський уважається найбільш великою фігурою школи на пізньому етапі її розвитку. Своєрідність економічної думки середньовіччя яскраво відбилося в економічних навчаннях католицизму. У середні століття католицька церква підсилює свою могутність. Маючи колосальні багатства й земельну власність, церковники виправдують панування кріпосництва й відстоюють його позиції за допомогою церковних правил, так званих канонів церкви. У пізньому середньовіччі ( XVI-XVII ст.) в економічній думці Західної Європи відбуваються значні зміни, викликані глибоким процесом розвитку мануфактурного виробництва. Великі географічні відкриття, пограбування колоній прискорили процес нагромадження капіталу. У цей період виникають соціальні утопії. Одним з основоположників утопічного соціалізму був Томас Мор (1478–1532). До числа ранніх представників утопічного соціалізму належить італійський мислитель Томазо Кампанелла (1568–1639) Однак ні Т. Мор, ні Т. Кампанелла не знали реальних шляхів до нового суспільства. Вони обмежилися описом утопічної держави з незвичайними порядками, у чому виявилася історична обмеженість їхніх економічних проектів.
Вариант:нет
Литература:1. Єфремов В.В. Історія економічних вчень: Від стародав. часів до становлення екон. науки— Ніжин, 2004. — 112 с. 2. Історія економічних вчень: тести і вправи/ С.К.Реверчука— К.: Атіка, 2002. — 95 с. 3. Кушнір В. С. Історія економічних вчень — Х.: Еспада, 2004. — 205 с. 4. Мешко І.М. Історія економічних вчень: Основні течії західно-європейської та американської економічної думки — К.: Вища шк., 1994. — 174 с. 5. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень. — К., 2000. — 129 с. 6. Саух І. В. Історія економічних вчень. — Житомир, 2005. — 258 с. 7. Ткаченко А.А. Історія економічних вчень— Запоріжжя: Дике Поле, 2002. — 574 с. 8. Ткаченко А.А. Экономическая история Западной Европы и Америки— Запорожье: Премьер, 1998. — 350с. 9. Толмачева Р. П. Экономическая история— М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2003. — 603 с. 10. Экономическая история мира. Европа / Под общ. ред. М.В.Конотопова;— М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°»,2004. — 634 с.- Т.2
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (90)