Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua

Форми здійснення правосуддя

Карточка работы:9046
Цена:
Тема: Форми здійснення правосуддя
Предмет:
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Міжнародний Університет (КиМУ)
Содержание:Вступ 3 1. Судово-правова реформа: форми здійснення правосуддя 4 2. Правосуддя, його ознаки та принципи 7 Висновок 13 Література 14
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:3міни в українському законодавстві, які регулюють питання судоустрою в державі, стали кардинальним кроком у проведенні судової реформи. Окремі недоліки в здійсненні системи функціонування і забезпечення судової влади тим більш підкреслюють важливість створення на практиці дійсно ефективної моделі судової системи. Відповідно до ст.. 130 Конституції України, держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів. Тому законодавче рішення про створення Державної судової адміністрації, на яку покладається організаційне забезпечення діяльності судів, є серйозним важелем у проведенні заходів фінансового, матеріально-технічного. кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру. Тобто судова адміністрація покликана від імені держави створити умови для повного і незалежного здійснення правосуддя Саме це сприятиме підвищенню авторитету судової влади, утвердженню самостійності судів і незалежності суддів, практичній реалізації вимог Конституції щодо забезпечення судового захисту прав і свобод громадян .
Объём работы:
13
Выводы:Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, що виникають на території України. Система судів в Україні, здійснюючи правосуддя, діє самостійно і незалежно від законодавчої та виконавчих інституцій державної влади. Відносини між органами держави, що здійснюють законодавчі, виконавчі і судові функції регламентуються Конституцією України та законами України. Устрій судів в Україні визначається Конституцією України, законами України, іншими правовими актами, прийняття і межі юрисдикційності яких передбачені Конституцією України. Організація системи судів за принципами територіальності і спеціалізації та форми судочинства, включаючи і порядок оскарження судових рішень, мають забезпечити доступність правосуддя для кожної особи, яка цього потребує.
Вариант:нет
Литература:1. Юзікова Н. судові та правоохоронні органи України / підручник. – Дніпропетровськ: Оксамит – Текс, 2004. – С. 172 2. Про судоустрій України: Закон України // Офіційний вісник України. — 2002. — № 10. — Ст. 441 3. Карабань В. Модельні суди в Україні: якими їм бути? // Юридичний вісник України. – 2003. - №45 4. Стефанюк В. С Верховний Суд, судова влада і правосуддя в Україні // Вісник ВСУ. — 1998. — № 3. — С 7 5. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. — 1999.-№ 5.-С 18. 6. Стефанюк В. Стратегическое направление выдержали, тактических ошибок избежать не удалось // Дзеркало тижня. — 2001. — 29 августа. — № 32—33 7. Притика Д. Ровесники незалежності //Дзеркало тижня — 2001. — 9 липня. — № 22 8. Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. — 2000. — № 1. — С 18 9. Колодій А. Принципи права України. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 39 10. Молдован В.В., Молдован АВ. Судоустрій України. — К., 2000. — С. 80
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (293)