Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Культурологія»

Антична філософія. Філософія екзистенціалізму

Карточка работы:11961
Цена:
Тема: Антична філософія. Філософія екзистенціалізму
Предмет:Культурологія
Дата выполнения:21.02.08
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание: Вступ 3 Розділ І. Анімізм – віра в існування душі 4 Розділ ІІ. Тотемізм як форма первісних вірувань            6 Розділ ІІІ. Фетишизм           7 Розділ IV. Магія як спосіб впливу на оточуючий світ   8 Розділ V. Шаманізм 10 Висновки      12 Список використаної літератури   14  
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Становлення й еволюція релігії взаємопов'язана з розвитком суспільства і людської свідомості, рівнем пізнання людиною навколишньої дійсності. Оскільки специфічною ознакою релігії є віра в існування надприродної сили, критерієм еволюції, рівня розвиненості релігії є уявлення віруючих про ці сили. До ранніх форм релігії належать: фетишизм — поклоніння неживим предметам; магія — дії та обряди, що здійснюються з метою надприродно впливати на явища природи, тварин чи людину; тотемізм — віра в надприродну спорідненість людини з тваринним і рослинним світом; анімізм — віра в душі й духів; культ предків. Первісні релігії були такими самими примітивними, як і суспільство, що їх породило. Надприродним для людини могло бути незвичайної форми дерево чи камінь, зображення тварини; дим, що відганяє комах, приємний запах чебрецю; зручна на полюванні палиця, стріла; шкіра тварини, маска, що приносить успіх у тяжкому добуванні їжі, тощо. Довкола цих предметів здійснювалися ритуальні дії, їх наділяли таємничою, надприродною силою. Отже, об’єктом нашого дослідження є релігійні уявлення первісних людей. Предметом дослідження – форми первісних релігійних вірувань: анімізм, тотемізм, фетишизм, магія, шаманство. Мета дослідження – узагальнення і систематизація даних наукової літератури про форми релігійних вірувань первісних людей.  
Объём работы:
8
Выводы: Походження і розвиток людської духовності є однією з найскладніших і найцікавіших наукових проблем, у розв'язанні якої беруть участь всі науки про людину. Десятки тисячоліть біологічної еволюції були також часом кристалізації людської розумності та емоційності. Людина обживала світ не тільки в прямому значенні слова, вона обживала його і своєю думкою, збагачуючи себе враженнями і знаннями, формуючи те, що називається духовною традицією. Ця традиція формувалася надзвичайно повільно, на найменше зрушення витрачалися тисячоліття, але саме в первісне мислення, в первісну духовність проникає своїм корінням весь інтелектуальний світ, вся невичерпна духовна істота сучасної людини. Найбільш ранні форми прояву релігії, духовності людини – це магія, тотемізм, фетишизм, анімізм, шаманство. Анімізм (від лат. anima – душа, дух) – віра в існування душі і духів, обов'язковий елемент різних релігій. Термін, вживаний при розгляді духовного життя первісного суспільства. Термін «анімізм» введений англійським ученим Е. Тейлором. Магія (переклад з грец. – чаклунство, чарівництво) – обряди, пов'язані з вірою в надприродну здатність людини (чаклуна, мага) впливати на людей і явища природи. Магія виникла в первісних суспільствах і стала елементом обрядів багатьох релігій. Тотемізм (на мові північноамериканських індійців оджибве – «його рід») – комплекс вірувань і обрядів первісних суспільств, пов'язаних з уявленням про спорідненість між групами людей (звичайно родами) і так званими тотемами – видам тварин і рослин (рідше явищами природи і неживими предметами). Тотемізм був поширений у всіх народів світу, його пережитки збереглися в багатьох релігіях. Фетишизм (від франц. – ідол, талісман) – культ неживих предметів – фетишів, наділених, за уявленням віруючих, надприродними властивостями. Був поширений серед всіх первісних народів. Пережитки фетишизму – віра в амулети, обереги, талісмани, – які зберігаються у ряді релігій. Шаманство (від евенкийск. – шаман, саман – збуджена, несамовита людина) – рання форма релігії. Ґрунтується на уявленні про надприродне спілкування служителя культу – шамана з духами під час камлання (ритуал, що приводить в екстатичний стан; супроводжується співом і ударами в бубон). Основна функція шаманства – лікування хворих. Відомо багатьом народам Африки, Північної і Східної Азії, індійцям і ін.  
Вариант:нет
Литература: 1. Ерышев А.А. Религиоведение. – К.,1999. 2. Кабо В.Р. Первоначальные формы религии // Религии мира. – М.,1986-1987. 3. Капустин Н. Особенности эволюции религии. — М., 1984. 4. Классики мирового религиоведения. Антология. — М., 1996. 5. Крывелев И.А. История религии. — Т. 1.– М., 1975. 6. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. — М., 1998. 7. Токарев С.А. Ранние формы религии. — М., 1989. 8. Фрезер Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии. — М., 1976. 9. Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. — М.,1999.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (180)