Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»
Карточка работы:11492
Цена:
Тема: Ділове мовлення. Лексикологія. Фразеологія. Морфологія
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:30.01.08
Специальность (факультет):фармацевтичний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: 1.Користуючись словником, проставте наголос у наведених словах. 2 2. Визначте, до яких лексичних груп (синоніми, омоніми, антоніми, пароніми) належать наведені слова. Складіть із ними речення, в яких буде розкрито значення цих слів.   2 3. Утворіть просту і аналітичну форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Поясніть, в яких випадках і з яких причин це можливо зробити     2 4. Перекладіть українською мовою словосполучення.   4 5. Складіть заяву про надання академічної відпустки для ліквідації заборгованості з предметів попередньої сесії.    5 6. Охарактеризуйте доповідь як форму публічного мовлення; мовний етикет та основні його форми.    5 Список використаної літератури:  11    
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:1
Литература:  1.  Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: практ. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1998. – 296 с. 2.  Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с. 3.  Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 448 с.                                                                                    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (264)