Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Формування основних фінансових ресурсів підприємства

Карточка работы:9052
Цена:
Тема: Формування основних фінансових ресурсів підприємства
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Центральний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти АПН України (ЦІППО)
Содержание:Розділ 1. Вихідні дані 3 Розділ 2. Розрахункові таблиці 4 Висновки та пропозиції 7 Список використаної літератури 8
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
8
Выводы:В роботі було проведено фінансове планування на підприємстві ТОВ „Влад”. Основні засоби амортизуються за податковим методом, за винятком третьої групи, що має прискорений метод амортизації. Нематеріальні активи амортизуються лінійним методом. З проведених розрахунків видно, що залишкова вартість нематеріальних активів складає 0,9 тис. грн., основних засобів 209,6 тис. грн. Підприємство прогнозує підвищення собівартості продукції з липня 2007 року на 2%, з жовтня 2007 ще на 3%. Прогнозований чистий дохід у 2007 планується 81024,7 тис. грн. Сума загальних витрат складається з собівартості продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, на соціальні заходи і становить 74359,3 тис. грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства в плановому році прогнозується отримати 6563,5 тис.грн. Чистий прибуток планується отримати 6563,5 тис. грн. При прогнозованому чистому прибутку 4999,02 тис. грн. планується розподілити його наступним чином: збільшення резервного фонду, забезпечення довгострокових вкладень та розвиток виробництва збільшити на 1312,7 тис.грн.. Збільшувати статутний фонд не планується. Також планується розподілити прибуток на заохочувальні заходи, дивіденди, соціальний розвиток та спонсорство. Рентабельність продаж становить 105%, рентабельність операційної діяльності – 122%.
Вариант:нет
Литература:1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1, Т.2. - К.:Ника-Центр, 1999. 2. Пpактикум по финансовому менеджменту: Учеб.-деловые ситуации, задачи и pешения / Стоянова E. С., Быкова E. В., Кукукина И. Г., Пеpов В. А.; Ин-т фин. менеджмента; Под pед. Стояновой E. С. — 2-е изд., пеpеpаб. и доп. — М.: Пеpспектива, 1997. — 137. 3. Финансовый менеджмент. /Учебник под редакцией акад. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 1997. 4. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 5. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 245с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)