Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Види підробок, їх сутність та способи виявлення

Карточка работы:46591ф
Цена:
Тема: Види підробок, їх сутність та способи виявлення
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:26.08.08
Специальность (факультет):правоведение
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП    3 1. Види підробок документів    4 2. Докладна характеристика видів підробки документів    6 3. Ознаки та методика виявлення підроблених документів    18 ВИСНОВКИ    22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    23  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:ВСТУП Сучасна слідча та судова практика свідчить про різке зростання кількості злочинів, вчинених організованими злочинними групами в сфері економіки з використанням підроблених документів. Всі документи, які найбільш часто стають об’єктами підробки при вчиненні злочинів організованими злочинними групами в сфері економіки по своєму призначенню  можуть диференціюватися на наступні види: договори та супутні їм документи (гарантійні листи, довіреності); документи бухгалтерського обліку (первинні та звітні); розрахункові документи; внутрішня облікова документація суб’єкта господарювання; документи, що посвідчують особу; паперові гроші та цінні папери. Найбільш розповсюдженими злочинами, при вчиненні яких використовуються підроблені технічним способом документи, є шахрайство (ст. 83, 143 КК), виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів (ст. 79 КК), контробанда (ст. 70 КК) та ін. Разом з тим необхідно відмітити, що в механізмі вчинення таких злочинів як фіктивне підприємництво (ст. 148-4 КК), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 148-5 КК), ухилення від сплати податків (ст. 148-2 КК), розкрадання шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем (ст. 84 КК) значне розповсюдження придбали інтелектуальний підлог та виготовлення повністю підробленого документа.  
Объём работы:
19
Выводы:ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Ми побачили, що документ має багато властивостей та особливостей, абсолютно точне відтворення яких при підробці є неможливим. Абсолютно точна підробка документа неможлива і отже навіть при найвищій якості підробки детальний аналіз дозволяє виявити у документі такі відхилення від оригіналу, які є достатніми для встановлення підробки. Відомі два основні способи підробки - типографський спосіб та ксерокопіювання. Кольорово-розділове фотографування захисної сітки забезпечує найбільшу точність відтворення оригіналу. Але фотографування - лише перший етап виготовлення підробки. Далі слідує ретуш (підмалюнок) фотографічного зображення, перекопіювання зображення на металеву (цинкову) пластину, травлення цинкової форми, корегування металевої друкованої форми і нарешті друкування документа. На кожному із цих етапів неодмінно виникають ті непомітні на перший погляд відмінності від оригінальної друкованої форми, що є характерними ознаками підробки. До них належать: - зміна загальних розмірів відтиску друкованої форми через недотримання масштабів при фотографуванні і вставки фотографічних матеріалів у процесі їх обробки; - зміна абсолютної і відносної товщини штрихів малюнка документа, що досліджується порівнянням зі штрихами згідно зразка оригіналу; - недостатня чіткість дрібних деталей через скривлення при фотографуванні, копіюванні та малюванні; - викривлення зображення друкованих елементів літер у процесі травлення металевої (цинкової) пластин у кислоті тощо. Отже, узагальнимо, що якщо в документі, який перевіряється, вдасться виявити зазначені ознаки, то маємо серйозні підстави для того, щоб сумніватися в його дійсності.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.    Беляева Г.А., Калашников А.Н., Беляевский В.Л. О специальных знаниях в судебно-техническом исследовании документов.// Теория и практика использования специальных знаний при расследовании преступлений.: Сб научн.тр. - Волгоград, 1989. - С.51-57. 2.    Дьяченко О.Ф., Щербаковська Л.П. Можливості дифференціації копіювально-розмножувальних апаратів з кольоровим зображенням при криміналістичному дослідженню документів. // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы: Сб.научн.тр.ХНИИСЭ - Харьков, 1998. - С.101-103. 3.    Липовский В.В., Лутонина Г.Д., Мороз Т.И. и др. К вопросу о возможности идентификации матричных принтеров по изготовленным с их помощью документам.// Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы: Сб.научн.тр.ХНИИСЭ - Харьков, 1998. - С.96-98. 4.    Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції Харків 26-27 квіт. 1999. - С. 227-230. 5.    Салтевский М.В. Криминалистика в современном изложении юристов. - Харьков, 1996.- С.339-342.; Криминалистика: учебник (под ред. А.Г.Филиппова) - М., 1998. - С.145-155. 6.    Словарь основных терминов судебно-технической экспертизы документов. - М.,1985. 7.    Щодо способів підробки документів, а також ознак (властивостей) підроблених документів, за якими вони можуть бути виявлені // Л И С Т                   16.02.2007  N 48-012/214-1688.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)