Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Контрольна з предмету „Теорія прийняття управлінських рішень”

Карточка работы:55941б
Цена:
Тема: Контрольна з предмету „Теорія прийняття управлінських рішень”
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1.Основні методи аналізу господарських рішень 4 2.Інструментарій прийняття господарських рішень 9 3.Якісні методи оцінки ефективності господарських рішень 13 4.Сукупність кількісних методів оцінки ефективності господарських рішень та межі їх застосування 16 Висновки 22 Список використаної літератури 23
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В даний час вже ні в одній області людської діяльності неможливо приймати правильні рішення, засновані виключно на багаторічному досвіді і інтуїції керівників. Це пояснюється тим, що, по-перше, суспільство в цілому стало дуже складним, і будь-яка галузь, в якій безпосередньо зайнята та чи інша людина, має різноманітні зв'язки зі всіма галузями людської діяльності. По-друге, темпи розвитку суспільства різко зросли, внаслідок чого виникла гостра необхідність завчасно передбачити шляхи і результати цього розвитку. В такій обстановці великих успіхів можна добитися в тому випадку, якщо є можливість оперативно зібрати, обробити і проаналізувати всю можливу інформацію як із зовнішнього так і з внутрішнього середовища. Саме тому сучасний стан розвитку суспільства часто називають "віком інформації". Інтуїція нерідко може привести до надто великих помилок, а крім того, треба багато років для накопичення досвіду, що дозволяє приймати достатньо ефективні рішення на основі інтуїції. Процес розробки рішень може розглядатися як цілеспрямована переробка "інформації стану" (інформації про ситуації) в "командну інформацію", визначаючу хто, що і коли повинен робити. Інформація використовується для корегування і адаптації всієї системи в обстановці, що склалася, для розробки нових мети і завдань.
Объём работы:
20
Выводы:Для розробки рішень використовується різна за характером інформація: про події, які відбуваються; періодична; повторна, одержана в результаті аналітичної обробки вихідних даних; вихідна; вибіркова; одержана в наслідок використання тільки частини зібраних даних; повна; вичерпна; графічна; семантична, що відноситься до знакових систем, змістовної сторони слів і виражень, аналізу інформації і синтез, що формує увагу про можливі рішення. Кожен варіант рішення є комплексом інформації про можливі відповіді на які-небудь запитання, зібраний в єдино логічне ціле і має певну цілеспрямованість. Для оцінки ситуації підготовки управлінського рішення керівник повинен бути забезпечений повною і своєчасною інформацією. Зміст процесу управління полягає у перетворенні інформації зворотного зв'язку на інформацію управлінських рішень. Зворотній зв'язок дає змогу корегувати помилки відхилення, регулювати виробничі і управлінські процеси. Для прийняття управлінського рішення потрібна планова, нормативна, інструктивна, правова, статистична, облікова, наукова, (ноу-хау) та інша інформація. Незалежно від виду, вона має бути точною, повною, достовірною, надійною, зручною для сприйняття та оцінки. Носіями, для прийняття рішень може бути документ, креслення, схеми, графіки, газети, журнали, книги, кінофільми, записи на магнітній стрічці та інше. Важливими джерелами інформації є особисті спостереження, бесіди із спеціалістами і працівниками, опитування експертів. Крім того, створюються комісії або творчі групи для вивчення питання, проведень анкетних опитувань, інтерв'ювання тощо. Дослідження багатьох вчених свідчать, що в кожному конкретному випадку об'єм інформації, необхідної для підготовки рішення, визначається складністю вирішуваних питань і їх новизни, розмірами виробництва, рівнем підготовки кадрів, методами керівництва, і т. п.
Вариант:нет
Литература:1. Яновський А.М. Информационное обеспечение развития предприятия в условиях рыночной экономики //Проблемы теории практики управления.-1997.-№3, с.16. 2. Микулаш Седлак. Сущность и содержание теории менеджмента //Проблемы теории практики управления.-2006.-№5106. 3. Эльвира Дудинска. Управленческие информационные системы //Проблемы теории практики управления.-2004-№2 ,с. 115. 4. Виктор Погодин. Информационная модель для системного управления предприятием //Проблемы теории практики управления.-2003-№4, с.67. 5. Иванов. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности //Проблемы теории практики управления.-2006.-№3, с.79.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)