Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Історія інженерної діяльності

Карточка работы:90648
Цена:
Тема: Історія інженерної діяльності
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Автомобілі та автомобільне господарство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ 3 1. Вплив інженерної діяльності на розвиток екосфери 4 2. Порядок проектування автосервісних підприємств 6 3. Історія створення автомобільної марки „ГАЗ” 10 4. Історія створення автомобільної марки „Peugeot” 13 Висновки 17 Список використаної літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Критика негативних наслідків розвитку техносфери не означає, що технічний прогрес необхідно зупинити. Такі спроби утопічні. Але знання природних і соціальних наслідків розвитку техніки робить необхідним контроль людства за ходом науково-технічного прогресу – державний, міждержавний, загальнолюдський, гуманітарний, правовий і екологічний контроль. Про його необхідність першим писав у свій час Ж.-Ж. Руссо. Неодмінною умовою для здійснення такого контролю є перебудова соціальної системи людства і міжнародних відносин – досягнення реальної загальної економічної, політичної, інформаційної, культурної демократизації і гуманізації життя людей, подолання убогості і неуцтва, забезпечення дійсної рівноправності окремих людей і всіх народів. У цьому зв'язку, збільшується роль знання закономірностей і тенденцій розвитку продуктивних сил, техніки і технологій. Це знання необхідне широким колам громадськості й, у першу чергу, професіоналам-інженерам для розуміння змісту, перспектив і наслідків розвитку техніки, їх впливу на економіку, екологію і суспільство. Незнання законів розвитку суспільства і природи, науково-технічного розвитку, його причин і джерел є загрозою для людства. Бурхливий розвиток техніки ставить задачу прогнозування науково-технічного прогресу, його позитивних і негативних наслідків. Якщо мають місце негативні наслідки необхідно шукати заходи для їх усунення або нейтралізації. Історія показує ненадійність довгострокових прямолінійних прогнозів, що базуються на сьогоднішніх даних. Необхідно враховувати, що завжди з'являються нові розробки, які направляють прогрес у несподіване русло. Історія схильна до „нелінійної” еволюції. Проте, прогнозувати розвиток техніки з більшим чи меншим ступенем вірогідності можна.
Объём работы:
17
Выводы:У першому пункті реферату розглянуто вплив інженерної діяльності на розвиток екосфери, екологічну ситуацію на планеті. На основі викладеного матеріалу ми бачимо, що з одного боку, досягнення інженерної діяльності забезпечують поліпшення умов матеріального існування сучасної людини, з іншого – служать основою для створення індустрії і технологій засобів масового ураження: ядерних, хімічних, електронних, космічних видів озброєнь. По-хижацькому використовуються природні ресурси, накопичуються шкідливі відходи виробництв, що порушують рівновагу в навколишньому середовищі. Фактично будь-яке втручання в природу порушує екологічну рівновагу. Питання тільки в тому, якими є наслідки втручання, чи можливо самовідновлення природи. Останнім часом найбільш гостро стоять проблеми енергозабезпечення, виснаження природних ресурсів і утилізації відходів. Другий пункт реферату присвячений проектуванню автосервісних підприємств. В рефераті поданий порядок проектування, основні етапи та методику розрахунків. До основних етапів проектування належить: 1. Техніко-економічний пошук. 2. Пошук земельної ділянки. 3. Оформлення виділеної ділянки. 4. Складання завдання на проектування, яке містить в собі вихідні дані. 5. Розробка проекту. У третьому та четвертому пункті реферату розкрито історію створення автомобільних марок „ГАЗ” та „Peugeot” їх історичний розвиток та сучасний стан.
Вариант:нет
Литература:1. Автомобильная энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD). 2. Ісакович-Лотоцький Р.Д., Севаст`янов І.В. Історія інженерної діяльності. Навчальний посібник. Ч.1. – Вінниця: ВДТУ, 2003. -123 с. 3. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 511 с. 4. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 511 с. 5. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 399 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)