Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. Пошук і оцінка закордонних партнерів

Карточка работы:48223ф
Цена:
Тема: Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. Пошук і оцінка закордонних партнерів
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:27.10.08
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Державний Інститут Підготовки Кадрів (ДІПК)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП    3 1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності України    4 2. Пошук і оцінка закордонних партнерів    7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    16  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:ВСТУП Сучасні процеси глобалізації світового економічного розвитку не оминають і Україну, яка поступово інтегрується до міжнародної економіки. Основним суб'єктом сучасних міжнародних економічних відносин виступає підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності, яка при ефективному використанні всього комплексу сучасних форм і методів міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що виробляється. У даній роботі мною будуть розглянуті деякі питання, які стосуються зовнішньоекономічної діяльності на сучасних етапах розвитку економіки.  
Объём работы:
13
Выводы:ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Можна виділити три рівні принципів зовнішньоекономічної діяльності: загальні, специфічні і національні. Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами: -    принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; -    принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва; -    принципом юридичної рівності і недискримінації; -    принципом верховенства закону; -    принципом захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; -    принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів. Важливим етапом просування підприємства на світовий ринок є пошук і вибір зовнішньоекономічного партнера, тобто контрагента. Контрагентами в ЗЕД називають сторони, що перебувають у договірних відносинах щодо купівлі-продажу товарів, надання послуг, міжкраїнного руху факторів виробництва тощо. Так, контрагентом експортера виступає імпортер, орендодавця – орендатор, виконавця – замовник. Вдалий вибір іноземного партнера має важливе значення для забезпечення ефективності ЗЕД, запобігання непорозумінням, фінансових втрат. При виборі партнера в першу чергу необхідно вивчити: – технічний рівень продукції підприємства, рівень технологічної бази і виробничі можливості; – організацію НДДКР і витрати на них; – організацію управління підприємством, враховуючи ЗЕД; – фінансове становище підприємства; – норми і правила, що діють у цій країні і регулюють співробітництво з потенційним партнером. У міжнародній практиці з урахуванням загальноприйнятих методик оцінки потенційних партнерів виділяють характеристики, які важливо враховувати при організації цієї роботи. Після вибору підприємства починається проведення переговорів.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.    Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. 2.    Абрамцова Т., Авер’янова Є., Богданов В., Василенко В., Діброва Н. Зовнішньоекономічна діяльність: Консультації. Роз’яснення спеціалістів міністерств та відомств. Нормативна база. Первинна документація: Практ. керівництво. – Д.: Баланс-Клуб, 2006. – 175 с. 3.    Авер’янова Є., Бєланова І., Василенко В., Діброва Н., Єременко І. Зовнішньоекономічна діяльність: Нормативна база, консультації: Метод. посібник / А. Бабак (голов.ред.). – Д.: Баланс-Клуб, 2005. – 143 с. 4.    Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. – Д.: ДДФЕІ, 2006. – 585 с. 5.    Батченко Л.В., Дроздова Г.М., Дятлова В.В., Ткаченко О.Г., Семенова Т.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту / Донецький держ. ун-т управління. – Д.: Норд-Прес, 2005. – 244 с. 6.    Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 462 с. 7.    Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 168 с. 8.    Зовнішньоекономічна діяльність / Український інформаційно-аналітичний центр економіки будівництва "Інформ-Екобуд" / В.М. Ільницький (уклад.). – 2.вид. – К., 2005. – 364 с. 9.    Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа: Зб. нормат. актів: Станом на 1 січня 2004 р. / М.І. Камлик (упоряд.) – К.: Атіка, 2005. – 680 с. 10.    Кандиба А.М. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – К.: Аграрна наука, 2005. – 262 с. 11.    Киян І., Орлова О., Папиріна О., Харченко Н., Хом’як С. Зовнішньоекономічна діяльність. Консультації. Нормативна база: Метод. посіб. / А. Бабак (ред.). – Д.: Баланс-Клуб, 2005. – 144 c. 12.    http://enbv.narod.ru/text/Econom/mzed/str/01.html - "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О.А. Кириченко. Електронна версія підручника.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)