Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Бухгалтерський облік в торгівлі (інвентаризації тари, грошові кошти, товари)

Карточка работы:4817ф
Цена:
Тема: Бухгалтерський облік в торгівлі (інвентаризації тари, грошові кошти, товари)
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:14.10.08
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП    3 1. Інвентаризація товарів і відображення в обліку її результатів    4 2. Облік товарів і тари    6 3. Облік фінансових результатів в торгівлі    7 ВИСНОВКИ    11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    12 ДОДАТКИ    13  
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:ВСТУП Торгова діяльність є одним із видів підприємницької діяльності. Пунктом 2 Порядку здійснення торгової діяльності і правил торгового обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, дано визначення торгової діяльності як ініціативної, самостійної діяльності юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів народного споживання з метою одержання прибутку. Торгова діяльність може здійснюватися в сферах оптової і роздрібної торгівлі, а також торгово-виробничій сфері (громадському харчуванні). Бухгалтерський облік і звітність у торгівлі здійснюються з дотриманням єдиних методологічних принципів, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, законодавчих і нормативних активів з урахуванням специфіки діяльності торговельних підприємств.  
Объём работы:
9
Выводы:ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення. Товарні втрати можливі під час транспортування, приймання, зберігання й відпуску товарів. Їх поділяють на нормовані та ненормовані. До нормованих належать природні втрати, а також втрати від биття й пошкодження товарів у межах установлених норм. Ненормовані втрати – це нестачі та інші понаднормовані втрати. Норми природних втрат є граничними і застосовуються лише в тому разі, коли під час приймання товарів або інвентаризації виявляють фактичну нестачу їх. Розмір заподіяних торговельному підприємству збитків, що підлягають відшкодуванню матеріальними особами, визначають згідно із законодавчими актами. Торгова діяльність є одним із видів підприємницької діяльності. Пунктом 2 Порядку здійснення торгової діяльності І правил торгового обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, дано визначення торгової діяльності як ініціативної, самостійної діяльності юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів народного споживання з метою одержання прибутку. Торгова діяльність може здійснюватися в сферах оптової і роздрібної торгівлі, а також торгово-виробничій сфері (громадському харчуванні). Підприємства, які здійснюють різні види основної (операційної) діяльності (торгівля, виробництво продукції (робіт, послуг) тощо), доходи і витрати підсумком за звітний рік і за їх видами відображають в аналітичному обліку заключними записами в кінці звітного року на субрахунку 791 "Результат основної діяльності".  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.    Бутинець Франц Францович, Кужельний Микола Васильович, Осадчий Юрій Іванович, Верига Юстина Андріївна, Бутинець Тетяна Анатолівна. Бухгалтерський облік в торгівлі: Підручник для студентів вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-проф. програмою підготовки бакалавра з економіки зі спеціальності "Облік і аудит" / Житомирський інженерно-технологічний ін-т / Ф.Ф.Малюга, Н.М.Бутинець (ред.). – 2-е вид.,перероб.і доп. – Житомир : ПП "Рута", 2002. – 576с. 2.    Бухгалтерський облік у торгівлі: Посібник / М.В. Буханцева (упоряд.), Г.В. Негода (упоряд.). – К. : Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2005. – 48с. 3.    Грабова Ніна Микитівна, Добровський Василь Миколайович. Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М.В. Кужельний (ред.). – К. : А.С.К., 2004. – 794с. 4.    Крисюк Володимир Іванович, Бутко Анатолій Дмитрович. Бухгалтерський облік у підприємствах плодоовочевої торгівлі в умовах ринку: Навч. посібник / Інститут змісту та методів навчання; Київський торговельно-економічний ун-т. – К., 1996. – 58с. 5.    Павлюк Іван Матвійович. Бухгалтерський облік основних господарських операцій в торгівлі за новим Планом рахунків: Практ.-навч. посіб. / Інститут менеджменту та економіки – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2001. – 312с.  
Дополнительная информация:додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)