Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Административное право. Ответы на вопросы

Карточка работы:46623ф
Цена:
Тема: Административное право. Ответы на вопросы
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:29.08.08
Специальность (факультет):правоведение
Тип:Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки)
Задание:1. Предмет і метод адміністративного права. 2. Взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування. 3. Загальні правила притягнення до адміністративної відповідальності. 4. Адміністративне право як галузь права, галузь законодавства і наука. 5. Поняття державної служби. 6. Суб’єкти адміністративного права, їх характеристика. 7. Принципи адміністративного права. 8. Організація управління державної служби в Україні. 9. Зміст і види адміністративних стягнень. 10. Заходи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні. 11. Принципи державної служби. 12. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 13. Провадження за зверненнями громадян в органи виконавчої влади. 14. Поняття та види державних службовців. 15. Форми управління: поняття та види. 16. Особливості систематизації адміністративного законодавства. 17. Стимули діяльності державних службовців. 18. Державний контроль у сфері виконавчої влади, його суть та види. 19. Адміністративно-правові відносини, їх особливості і види. 20. Відповідальність державних службовців. 21. Президентський контроль у сфері виконавчої влади. 22. Порядок прийняття, зміни, зупинення та скасування актів управління. 23. Адміністративне право в умовах ринкової економіки. 24. Управління у сфері економіки. Загальна характеристика адміністративного законодавства у сфері економіки. 25. Адміністративно-правові норми, їх структура і види. 26. Об’єднання громадян, як суб’єкти адміністративного права: поняття і види. 27. Загальна характеристика адміністративного законодавства у соціально-культурній сфері. 28. Реалізація адміністративно-правових норм (виконання, застосування). 29. Система органів виконавчої влади. 30. Управління в галузі освіти; правові засади регулювання. 31. Адміністративні правовідносини; їх основні ознаки. 32. Поняття адміністративно-правових норм. Їх види. 33. Організація та правове регулювання управління охороною здоров’я . 34. Основні суб’єкти адміністративного права, їх характеристика. 35. Види адміністративно-правових норм за їх юридичним змістом. 36. Реформування центральних органів виконавчої влади: завдання правова основа. 37. Види органів виконавчої влади, їх місце в системі виконавчої влади. 38. Правові акти управління, їх види. 39. Управління у сфері охорони громадського порядку. 40. Принципи побудови системи органів виконавчої влади. 41. Переконання та примус в державному управлінні, їх види. 42. Міністерство юстиції України: його завдання і повноваження. 43. Оновлення та розширення предмета адміністративного права на сучасному етапі. 44. Адміністративний примус: заходи адміністративного примусу. 45. Проходження державної служби. 46. Склад, компетенція і форми діяльності Кабінету Міністрів. 47. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення. 48. Звернення громадян по захисту своїх прав. 49. Міністерство як центральний орган виконавчої влади. 50. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 51. Завдання та особливості дисциплінарної відповідальності. 52. Державний комітет: структура і компетенція. 53. Види адміністративно-правових методів, їх застосування в сучасних умовах. 54. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні правопорушення. 55. Іноземці та особи без громадянства як суб?єкти адміністративного права 56. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності. 57. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 58. Правове регулювання взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. 59. Ознаки та склад адміністративного правопорушення. 60. Права і обов’язки державних службовців. 61. Повноваження і форми діяльності місцевих органів виконавчої влади. 62. Принципи державної служби. 63. Позбавлення спеціального права як вид адміністративного стягнення. 64. Повноваження і форми діяльності місцевих органів виконавчої влади. 65. Принципи державної служби. 66. Позбавлення спеціального права як вид адміністративного стягнення. 67. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади: його організаційні форми. 68. Особливості систематизації адміністративного законодавства в Україні. 69. Управління освітою та його правове забезпечення. 70. Види систематизації адміністративного законодавства. 71. Адміністративна реформа в Україні: основна мета і завдання. 72. Управління в сфері безпеки. 73. Державне управління в сучасних умовах. Співвідношення поняття “державне управління” і “ виконавча влада”. 74. Заходи адміністративного примусу. 75. Управління у сфері науки.
ВУЗ:Київський Університет Права НАН України (КУПНАНУ)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
27
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (193)