Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Макроекономіка

Карточка работы:46821ф
Цена:
Тема: Макроекономіка
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:28.08.09
Специальность (факультет):Економіка і фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1. Економіка, розвиток якої регулюються централізованими рішеннями, є: а) командно-адміністративною; б) ринковою; в) змішаною. Завдання 2. За наведеними даними розрахуйте: – обсяг чистого внутрішнього продукту. Рахунок Млрд. євро Особисті споживчі витрати 240 Державні закупки товарів і послуг 70 Валові внутрішні інвестиції 50 Амортизація 15 Експорт товарів і послуг 14 Імпорт товарів і послуг 12 Завдання 3. Зазначте правильне твердження: а) закрита економіка – це економічна система, пов’язана з іншими країнами світу механізмами експорту та імпорту; б) крива сукупної пропозиції має від’ємний нахил; в) кейнсіанська модель “сукупний попит – сукупна пропозиція” використовується для аналізу короткострокових коливань в економіці; г) цінові чинники сукупної пропозиції зміщують криву сукупної пропозиції праворуч або ліворуч. Завдання 4. Дані наведені в таблиці характеризують функцію споживання: Y 50 66 82 98 114 C 42 54 66 78 90 Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють 20 млрд. гр. од. Завдання 5. Фактичний обсяг ВВП становить 100 млрд. гр. од., потенційний обсяг ВВП – 86 млрд. гр. од., гранична схильність до заощадження MPS = 0,2. Чому дорівнює інфляційний розрив? Завдання 6. За даними таблиці визначте, як зміниться рівноважний дохід, якщо податки збільшаться на 10 млрд. гр. од., а державні закупівлі зменшаться на 25 млрд. гр. од. Дохід 220 240 260 280 300 Споживчі витрати 200 215 230 245 260 Завдання 7. Резервна норма комерційного банку становить 20%. Внески від населення досягають 10 млн. гр. од. Яку суму банк повинен тримати у резерві? У скільки разів може бути збільшена пропозиція грошей в економіці? Завдання 8. Рівень фактичного безробіття становить 10%, рівень природного безробіття – 6%. Фактичний ВВП – 180 млрд. гр. од. Розрахуйте втрати ВВП від циклічного безробіття або втрати ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни за законом Оукена(коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5). Завдання 9. Обсяг ВВП в Україні в розрахунковому 2003 р. становив 240 млрд. грн., в базовому 2002 р. – 220 млрд. грн. Розрахуйте коефіцієнт зростання для України. Завдання 10. Якщо валютний курс гривні відносно долара США змінився з 5 грн. за 1 дол. до 6 грн. за 1 дол., то ціна гривні: а) підвищилась з 16 до 20 центів; б) знизилась з 20 до 16 центів; в) підвищилась з 4 до 5 дол.; г) знизилась з 5 до 4 дол.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Зміст Завдання 1.    3 Завдання 2.    3 Завдання 3.    3 Завдання 4.    4 Завдання 5.    4 Завдання 6.    5 Завдання 7.    5 Завдання 8.    6 Завдання 9.    6 Завдання 11. Методи макроекономіки    7 Завдання 12. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу    9 Список використаної літератури    12  
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
8
Выводы:
Вариант:1
Литература:Список використаної літератури 1.    Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник.– К.: Знання, 2005.– С.224. 2.    Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник.– К.: Атіка, 2002.– С.368. 3.    Вініченко І.І., Гончаренко О.В., Дацій Н.В., Корецька С.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 176 с. 4.    Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник.– К.: Либідь, 2001.– С.616. 5.    Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підручник.– К.: Таксон, 2005. – С.237. 6.    Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. –К.: Либідь, 2005.– С.540. 7.    Селищев А.С. Макроэкономика. Учебник для вузов. Под. ред. Леусского А.И.– СПб., 2000.– С.448.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (222)