Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Документування управлінської діяльності

Карточка работы:1604
Цена:
Тема: Документування управлінської діяльності
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджер-документовед
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:ВСТУП ......3 1. ОСНОВИ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ......5 2. ПРИЗНАЧЕННЯ, СФЕРА ДЕРЖАВНОГО КЛАСИФІКАТОРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДКУД) ТА ЙОГО СТРУКТУРА ......17 ВИСНОВКИ .......20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......21
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Процес документування та ведення документації є дуже важливим для раціональної організації документообігу підприємств. З метою стандартизації та уніфікації управлінської документації було розроблено і впроваджено Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД), який використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством. Існуюча система документообігу є складною та громіздкою внаслідок наявності значної кількості різних видів і форм документів, різниці в побудові аналогічних за змістом форм, повторень окремих показників в різних документах, багатоетапності процесу документообігу. Державний класифікатор управлінської документації має на меті ефективну організацію та впорядкування документів, а також їх систематизацію. Система документації – це сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності. Уніфікована система документації (УСД) – це система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності. Управлінська документація – це сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу.
Объём работы:
21
Выводы:Отже, документування управлінської діяльності полягає у фіксації управлінських дій за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях - створенні документів, підставою для чого є необхідність засвідчення наявності й змісту даних дій, передавання, зберігання та використання інформації протягом певного часу або постійно. Управлінська діяльність здійснюється шляхом видання розпорядчих документів та доведення їх змісту до безпосередніх виконавців. Уніфікація документів здійснюється з метою скорочення застосованих документів, типізації їх форм, зниження трудомісткості їх обробки, досягнення інформаційної сумісності різних систем документації по сумісним функціям управління, більш ефективного використання обчислювальної техніки. ДКУД є номенклатурним переліком уніфікованих форм документів з унікальними кодовими позначеннями. Він є необхідним для обліку та систематизації документів, організації ведення відповідних класів документації, автоматизованого пошуку уніфікованих форм документації. ДКУД містить у собі 15 класів та значну кількість підкласів з відповідними назвами уніфікованих форм документів, кодами та індексами. Класифікатор орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп’ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.
Вариант:нет
Литература:1. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ІSО 15489 "Інформація та документація. – Управління документацією" // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України; УНДІАСД; Європейський ун-т, 2004. 2. Беспянська Г.В. Діловодство. – К.: Університет "Україна", 2005. 3. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.: Держстандарт України, 2000. 4. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. Чинний від 06.01.1999. 5. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. 6. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв. – К.: ДАКККіМ, 2003. 7. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001. 8. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. 9. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. 10. Столяров Ю.М. Від діловодства – до документознавства, від документознавства – до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)