Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Вирішення в господарському суді спору по суті. Виконання рішення господарського суду

Карточка работы:55821б
Цена:
Тема: Вирішення в господарському суді спору по суті. Виконання рішення господарського суду
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Школа
Содержание:Вступ…………………………………………………………………….………3 1. Вирішення в судах першої інстанції господарських спорів………..……...5 2. Виконання рішення, ухвали та постанови господарського суду…………12 Висновки………………..……………………………………………………….16 Список використаної літератури………………………………………………18
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Господарське право — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління економікою, виробництва та реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг з метою одержання прибутку. Господарський кодекс України визначає широке коло питань господарської діяльності, а саме: 1) основні засади господарської діяльності у країні, основні напрями та форми участі держави та місцевого самоврядування у сфері господарювання; 2) суб'єкти господарювання, порядок їх створення та функціонування; 3) майнова основа господарювання, порядок використання в процесі господарювання природних ресурсів, прав промислової власності, цінних паперів і корпоративних прав; 4) господарські зобов'язання, порядок укладення господарських договорів, встановлення цій, виконання та припинення господарських зобов'язань, визнання суб'єкта підприємництва банкрутом; 5) відповідальність за правопорушення у сфері господарювання, відшкодування збитків, штрафні, опертивно-господарські і адміністративно-господарські санкції; 6) особливості правового регулювання окремих галузей господарювання — господарсько-торговельної діяльності, комерційного посередництва (агентських відносин), перевезення вантажів, капітального будівництва, інноваційної та фінансової діяльності, передачі для використання у підприємницькій діяльності виключних прав (франчайзинг); 7) зовнішньоекономічна діяльність, іноземне інвестування; 8) спеціальні режими господарювання, спеціальні (вільні) економічні зони, концесії та ін. Господарські відносини мають складний, розгалужений характер. За сферою господарської діяльності можна вирізнити групи видів господарських відносин. Це, зокрема, відносини у сферах: виготовлення і реалізації продукції; виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність; торговельної діяльності; комерційного посередництва (агентських послуг); перевезення вантажів; капітального будівництва; інноваційної діяльності; фінансової діяльності; передачі для використання у підприємницькій діяльності виключних прав (франчайзинг); зовнішньоекономічної діяльності; іноземного інвестування; державного планування економічної діяльності та формування державного замовлення; управління державним майном; державного управління та контролю у сфері підприємницької діяльності (антимонопольні заходи, реєстрація та ліцензування, регулювання цін тощо). Суб'єктами господарювання, або суб'єктами господарського права, називають юридичні або фізичні особи, які на основі юридично відокремленого майна безпосередньо здійснюють передбачену законодавством та їхнім статутом господарську діяльність і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна. Ознаками суб'єкта господарського права є наявність: 1) певної організаційно-правової форми, в якій здійснюється господарська чи управлінська діяльність; 2) юридично відокремленого та закріпленого за суб'єктом майна (основні фонди, обігові кошти тощо) через прийняття установчих документів, самостійний баланс, відкриття рахунків у банках; 3) господарської правосуб'єктності, тобто можливості набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, виступати в судових органах.
Объём работы:
15
Выводы:Таким чином, господарським судочинством визнаються процедури звернення, порушення справ у господарському суді, їх розгляд, прийняття рішень і перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному провадженнях. Особливості господарського судочинства полягають у тому, що, по-перше, право на звернення мають суб'єкти підприємницької діяльності (підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, у тому числі іноземні, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи). Розгляд спорів здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. По-друге, сторони мають право застосовувати заходи досудового врегулювання господарського спору (за винятком окремих важливих категорій спорів). У господарських судах розглядаються: справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів; спори, що виникають при погодженні стандартів і технічних умов (такі питання, як правило, загострюються при випуску певного виду продукції, наданні послуг тощо); спори про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт); справи про банкрутство; справи з питань діяльності Антимонопольного комітету України, Рахункової палати. Підприємництвом називається безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктом господарювання (підприємцем) для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку. Підприємницька діяльність як один із напрямків господарської діяльності характеризується такими ознаками:1) ініціативністю, яка означає, що підприємець починає свою діяльність відповідно до потреб ринку за власним розсудом і без будь-яких застережень; 2) систематичністю підприємницької діяльності, що свідчить про те, що їй має бути притаманний постійний, тобто систематичний, характер; 3) власним ризиком підприємця, коли він бере на себе як позитивні, так і негативні наслідки підприємницької діяльності (випадкова загибель майна підприємця також падає на нього); 4) напрямками діяльності — виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг; 5) метою підприємницької діяльності — досягненням економічних та соціальних результатів, одержанням прибутку; 6) здійсненням підприємництва від свого імені та під свою майнову відповідальність.
Вариант:нет
Литература:. Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9. - С. 32-36. 2. Господарський кодекс України: від 16.01.2003.// http://zakon1.rada.gov.ua/. 3. Закон і підприємець (проблеми правового регулювання підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво) / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України; Донецький ін-т підприємництва / В.М. Селіванов (наук.ред.). — К., 1998. — 183с. 4. Лаптєв В.В. Проблеми удосконалювання підприємницького законодавства // Правове регулювання підприємницької діяльності. – М., 1995. – с. 4-17. 5. Ластовецький А. Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 3–5. 6. Підприємництво в Україні: Закони, декрети, постанови, нормативні акти, накази, розпорядження, інструкції, роз'яснення, консультації, декларації, ліцензії, патенти, типові форми./Журналіст, 1997. — 206с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)