Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Комерційна інформація та її захист

Карточка работы:55682б
Цена:
Тема: Комерційна інформація та її захист
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Харківський Інститут Кадрів Управління (ХІКУ)
Содержание:Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Правова природа та підходи до регулювання комерційної інформації      4 1.1.      Окремі факти з історії виникнення та розвитку комерційної інформації та комерційної таємниці    4 1.2.      Комерційна таємниця як важливий елемент правового забезпечення підприємницької діяльності          7 1.3.      Поняття, правова природа та ознаки комерційної таємниці      9     1.3.1.   Ознаки комерційної таємниці         11     1.3.2.   Права та обов’язки володільця прав на комерційну таємницю  15     1.3.3    Виникнення та припинення прав на комерційну таємницю     17     1.3.4.   Комерційна таємниця та службова таємниця      20     1.3.5.   Комерційна таємниця та «ноу-хау»           22 РОЗДІЛ 2. Захист прав на комерційну таємницю та відповідальність за порушення режиму комерційної інформації     26 2.1.      Цивільно-правовий захист 26 2.2.      Кримінально-правовий захист       28     2.2.1.   Розголошення комерційної таємниці         31 2.3.      Адміністративно-правовий захист 35 Висновок       37 Список використаної літератури    38  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление: В сенсі цивільного законодавства комерційною інформацією є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Відповідно до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Кримінального Кодексу України актами недобросовісного використання комерційної інформації можуть бути неправомірне збирання комерційної таємниці (комерційне шпигунство), розголошення комерційної таємниці , схилення до розголошення комерційної таємниці, неправомірне використання комерційної таємниці. До порушників вашого права на комерційну інформацію можуть бути застосовані різноманітні заходи цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Органами, що уповноважені регулювати відносини в даній сфері є суди України, Антимонопольний комітет, правоохоронні органи держави. Метою роботи є визначення правової природи понять комерційної інформації та комерційної таємниці, а також обґрунтування необхідності регулювання процесу захисту комерційної інформації, як важливого елемента забезпечення підприємницької діяльності. Захист комерційної інформації та інтелектуальних здобутків у сфері торгового обігу, підприємницької діяльності є важливою основою та умовою розвитку інновацій, вдосконалення економічних процесів, технологій, упровадження нових досягнень у комерційну практику. Правовий захист комерційної інформації та комерційної таємниці, зокрема, покликаний стимулювати розвиток у тих сферах, де патентний захист є слабким або взагалі неможливим.
Объём работы:
35
Выводы:Значення інформації на сучасному етапі розвитку людства безумовно важливе. Інформація сьогодні уже розглядається не тільки, як спосіб одержання різних відомостей, але й як продукт продажу. Тому проблема її збереження постала дуже гостро. А особливо це стосується інформації з обмеженим доступом, яка може бути віднесена до комерційної та державної таємниці. Проблема захисту інформації та несанкціонованого доступу до неї прийняла антагоністичний характер в постановці, відомій із теорії гри. Стосовно проблеми захисту інформації це означає, що для її рішення необхідна не просто розробка окремих механізмів захисту, а організація цілого комплексу заходів по захисту в широкому розумінні цього питання, т.т. використання спеціальних засобів, механізмів і заходів з метою попередження втрати інформації. Аналіз стану справ в області захисту інформації показує, що у розвинутих країнах склалася достатньо сформована концепція та інфраструктура захисту, основу якої складають: - дуже розвинутий арсенал технічних засобів захисту, які створюються на промисловій основі; - значна кількість фірм, які спеціалізуються на вирішенні питань захисту інформації; - досить чітка система концептуальних поглядів на цю проблему; - наявність значного практичного досвіду. Але безумовно, як засвідчує зарубіжна преса, загрози для інформації не тільки не зменшуються, але й мають досить стійку тенденцію до зростання.
Вариант:нет
Литература:1.      Magri, Karen A.. International Aspects of Trade Secrets Law // http://www.myersbigel.com/ts_articles/trade_secret3.htm. 2.      Padilla Torres, Pedro A. Overview of International Trade Secret Protection // http://www.natlaw.com/pubs/spmxip14.htm 3.      Барановський О.І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с. 4.      Гражданское право: Том І. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 623-538; Том ІІ. Полутом І. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 563-623; 5.      Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. – М.: «Статут», 2003. – 416 с. 6.      Законодательство о СМИ стран бывшего СССР: Т.1. – М.: Институт проблем информационного права, 2002. – 592 с. 7.      Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. – М.: Междунар. отношения, 2003. –197-199 с. 8.      Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2004. – 512 с. 9.      Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К.: КВІЦ, 1999. – 464 с. 10. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000. – 44-89 с. 11. Положення про режимно-секретні органи на підприємствах, в установах і організаціях, затверждено постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 року № 609. 12. Положення про технічний захист інформації в Україні, затверждено Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99. \ 13. Ронин Р. Своя разведка: Способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации: Практическое пособие. OCR Палек, 1998 г. Э.Соловьев Коммерческая тайна и ее защита. 1996 г.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)