Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія України»

Українсько-російський договір 1654 року: причини і наслідки

Карточка работы:55562б
Цена:
Тема: Українсько-російський договір 1654 року: причини і наслідки
Предмет:Історія України
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Хмельницький Економічний Університет (ХЕУ)
Содержание:Вступ………………….……………………………………...…………..3-4 1. Відносини України з Московською державою. Переяславська угода……………………………………………………………………………5-10 2. "Березневі статті" Б. Хмельницького…………………..………….11-13 3. Бойові дії проти Речі Посполитої у 1654-1657 рр………..……….14-15 4. Порушення царським урядом Переяславських угод…………..…16-20 Поясніть терміни, поняття: Березневі статті, Переяславська угода, Генеральна військова рада, генеральний хорунжий. Охарактеризуйте такі історичні постаті: Петро Дорошенко, Семен Палій…………..………………………………………………………………21-25 Список використано літератури…………………………………...…….26
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Українсько-російський договір 1654 р., так само як і наслідки цього договору, для історії України піддавалися фальсифікації. Це набуло особливо потворних форм, коли була свідомо організована злочинна акція імперсько-комуністичної системи проти українського народу — видання у 1953 році "Тез до 300-річчя возз'єднання України з Росією, схвалених ЦК КПРС". Їм надавався статус канонічного, нормативного, ідеологічно-партійного документа, що його абсолютно всі мусили беззастережно сприймати і виконувати як закон. У "Тезах" реальний історичний процес в Україні було спотворено, наводились абсурдні, дикі твердження, починаючи навіть з термінологічного нонсенсу — "возз'єднання України з Росією". Радянські історики міфотворчістю, писали антинаукові, антиісторичні роботи, своєрідні ілюстрації до капеересівських тез. Найменше висловлювання всупереч "Тезам" КПРС вбивча радянська цензура викреслювала або ж взагалі не допускала працю до друку. Деякі автори таких праць зазнали репресій, і вигнання з роботи було найменшою з них. Таким чином, для відродження історичної істини потрібно відтворити правдиву картину історії договору 1654 р., передумов і процедури його укладання, розкрити його державно-політичний характер і юридичну природу, а також показати наслідки договору в історії України. Укладаючи договір у 1654 р., Україна була незалежною самостійною державою. Московська держава та її спадкоємниця — Російська імперія, порушуючи, ламаючи і а знищуючи договір, перетворили Україну на об'єкт колоніального пограбування. Але докладна, відповідна історичним джерелам розповідь про договір 1654 р. не тільки повертає історичну пам'ять народу і задовольняє прагнення пізнати свою історію. Гіркий і трагічний історичний досвід цього договору перегукується з недавнім минулим — пануванням па Україні радянської імперії і зберігає актуальність і попереджувальне значення для сучасності, коли ця імперія розвалилась, а український народ демократичним шляхом виборов незалежність. Приклад договору 1654р. доводить неможливість входження України в будь-які об'єднання з іншими державами без абсолютної гарантії відсутності імперських структур, хай і оновлених, а також вимагає беззастережного несприйняття умов, що обмежують державну самостійність України і несуть, таким чином смертельну небезпеку її незалежності.
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. - К., 1994. 2. Воссоединение Украины с Россией // Документы и материалы в трех томах. М., 1954. Т. 1. 3. Костомаров М. Історія України в життеписях визначнійших сї діячів. - К., 1991. 4. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. -Львів, 1990. 5. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. Львів, 1995. С. 43. 6. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. - К.. 1995. 7. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. - К., 1990-1992. - У 3 т.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (251)