Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Послуги та їх місце у зовнішньоекономічній діяльності країн світу

Карточка работы:55423б
Цена:
Тема: Послуги та їх місце у зовнішньоекономічній діяльності країн світу
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Міжнародні торгівля послугами 5 2. Угода з торгівлі послугами СОТ 7 3. Роль банків у міжнародній торгівлі фінансовими послугами 12 4. Міжнародні регіональні торгові блоки 17 Висновок 24 Список використаної літератури 27
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Чому держави торгують? Що складає основу торгівлі між країнами? У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати рівень своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі персони й регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити. Викладене вище цілком справедливо у відношенні світової торгівлі, і у визначеному змісті це питання можна вважати вичерпаним. В основі більш заглибленого дослідження питання "Чому країни торгують?" лежать дві обставини. По-перше, економічні ресурси ( природні, людські, інвестиційні товари ( розподіляються між країнами світу вкрай нерівномірно; країни істотно розрізняються по своєю забезпеченістю економічними ресурсами. По-друге, ефективне виробництво різних товарів вимагає різних технологій чи комбінацій ресурсів. Для будь-якої країни роль зовнішньої торгівлі важко переоцінити. По визначенню Дж. Сакса, «економічний успіх будь-якої країни світу ґрунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодній країні не удалося створити здорову економіку, ізолювавши її від світової економічної системи». Традиційною і найбільш розвитою формою міжнародних економічних відносин є зовнішня торгівля. На долю торгівлі приходиться близько 80 відсотків усього обсягам міжнародних економічних відносин. Міжнародна старовинна торгівельна форма міжнародних економічних відносин. Вона існувала ще за довго до формування світового господарства і була його безпосередньою попередницею. Саме розвиток міжнародної торгівлі створило економічні умови для розвитку машинного виробництва, що найчастіше могло рости лише на базі імпортної сировини і масового заморського попиту. Міжнародна торгівля займає ведуче місце в системі всесвітніх економічних відносин. Міжнародної торговий обмін є одночасно і передумовою, і наслідком міжнародного поділу праці, виступає важливим фактором формування й функціонування світового господарства. У своїй історичній еволюції він пройшов шлях від одиничних зовнішньоторговельних операцій до довгострокового великомасштабного торгово - економічного співробітництва. В умовах НТР міжнародний торговий обмін здобуває усе більше значення. Своєрідність цих процесів у післявоєнний період особливо рельєфно відкривається при аналізі довгострокових тенденцій, особливостей, форм і методів спільної торгівлі. У сучасних умовах активна участь країн у світовій торгівлі зв'язано зі значними перевагами: воно дозволяє більш ефективно використовувати наявні в країні ресурси, прилучитися до світових досягнень науки і техніки, у більш стиснутий термін здійснити структурну перебудову своєї економіки, а також більш повно й різноманітно задовольняти потреби населення. У цьому зв'язку значний інтерес представляє вивчення регулювання торгових відносин. Особливу значимість ця проблема має для України й інших країн, що встали на шлях створення розвитий ринкової економіки, орієнтованої на активну участь у світовій торгівлі.
Объём работы:
24
Выводы:Важливим фактором розвитку національної економіки є зовнішньоекономічні зв'язки. Для деяких країн зовнішня торгівля - це єдина можливість одержати той чи інший товар, відсутній у її межах. Але завдяки міжнародному поділу праці кожна країна може зосередитися на виробництві тих товарів, що вона може робити ефективніше й дешевше в порівнянні з іншими країнами. Опора на власні сили? Це - політика, при якій яка-небудь держава прагне не допускати перевищення імпорту над експортом, жорстко контролюючи рух товарів і чи послуг капіталів через свою границю. Такої політики, як правило, дотримують тоталітарні країни, політичні режими яких намагаються максимально обмежити зовнішні контакти своїх громадян. Нерідко опора на власні сили знаходить своїх прихильників серед визначеної частини населення, що вважає, що слаборозвинена країна може потрапити в залежність від високорозвиненої і не буде обмежувати себе, виходячи з наявних ресурсів. Кожна країна повинна жити і розвиватися, спираючи на свої засоби але все-таки жодна країна не може досягти скільки-небудь серйозних результатів в економічному й соціальному розвитку, якщо вона не буде прибігати до використання вигод міжнародного обміну. Вигода від зовнішньої торгівлі й у тім, що вона дозволяє порівняти економічні умови країн, як би підстьобуючи їхній розвиток. При цьому одні країни звільняються від напруги виробництва, а інші одержують зовнішній імпульс для економічного процесу. Будь-які обмеження зовнішньої торгівлі негативно позначаються на економіці країни, однак це зовсім не означає, що вона не повинна об'єктом державного регулювання. Державне регулювання зовнішньої торгівлі: Розвита зовнішня торгівля загострює конкуренцію між товаровиробниками, змушуючи їх закривати неконкурентні і шукати прибуткові виробництва, поліпшувати організацію праці і т.п.. Тому хоча населення в цілому і виграє, положення якихось галузей виробництва може погіршитися. роздержавлення зовнішньої торгівлі в ході просування до ринку носить необхідний характер. В ідеалі ринок повинний сам визначати, які продукти будуть експортуватися і які імпортуватися. У цьому випадку немає необхідності в тім, щоб держава цілком регламентувала зовнішньоекономічну діяльність підприємств. У справі переходу до ринкових структур без сильного впливу держави не можна обійтися, тому що на цьому етапі важливо оптимізувати експортні й імпортні групи товарів і послуг. Проаналізувавши положення справ, що склалися в міжнародній торгівлі і міжнародних економічних відносинах у другій половині нашого сторіччя можна прийти до наступного основним висновкам: Збільшення експорту в порівнянні з імпортом завдяки дії мультиплікатора буде мати для країни експансіоністський ефект. Якщо до цього в країні мали місце безробіття і надлишкові потужності, то результатом з'явиться розширення зайнятості й збільшення випуску продукції. Якщо ж у країні спостерігалася інфляційна напруга, то воно тільки більш підсилиться. Політика руйнування сусіда, який характеризувався період депресії 30-х, років і шляхом який кожна нація намагається марне експортувати безробіття за кордон, б'є по цій нації іншим кінцем. Міжнародний банк, Міжнародний валютний фонд, широкі програми Маршалла і військової допомоги, Європейський Загальний ринок - усе це найбільш важливі фактори, що зіграли позитивну роль у розвитку міжнародної торгівлі в 20 м столітті по шляху до вільних економічних зв'язків і співробітництва. Варто визнати, що домінуючим напрямком у відносинах між країнами світового співтовариства є шлях до найбільш вільної, що не визнає ніяких штучних перешкод і перепонів торгівлі. У роботі була зроблена спроба розглянути особливості нинішньої міжнародної торгової політики України, зовнішньоекономічні проблеми і можливі шляхи їхнього дозволу з максимальною вигодою для нашої держави. Підсумок: без наявності відповідних конкурентних переваг Україні і думати про завоювання яких-небудь ніш, а тим більше про заняття лідируючого положення на світових ринках не варто.
Вариант:8
Литература:1. П. Самуэльсон "Економіка" том 2 2. К. Р Макконнелл, Стэнли Брю "Экономикс" тім 2 3. "Основи міжнародної торгівлі" Київ BHV 1995 р. 4. Балаков П. "Міжнародні торгові відносини і розрахунки" 1994 р. Москва 5. С. Мочерний "Основи економічної теорії" Тернопіль 1993 р. 6. Беляцкий З "Міжнародна экономичская взаємозв'язок і взаємозалежність: проблеми, тенденції" Економіка України №9 1994 р. 7. Сокуренко С. "Як організувати торгівлю з країнами Європи" Економіка України №6 1994 р. 8. Дергачов В. "Особливості мирохозяйственной інтеграції України на основі вільних економічних зон" Економіка України №12 1994 р. 9. Петров А. "Валютні операції і ризики, зв'язані з ними" Російський Економічний Журнал №4 1994 р. 10. Омельянович О. "Стан і проблеми торгівлі України" Економіка України №7 1995 р. 11. Радченко Л. "Банки в міжнародній торгівлі" Російський Економічний Журнал №6 1995 р. 12. Удоденко П. "Що таке кредитні ризики і як їх уникнути" Російський Економічний Журнал №2 1995 р. 13. Гончарова О. "Торгові бар'єри на шляху до вільної міжнародної торгівлі" Російський Економічний Журнал №8 1994 р. 14. Пряхин Н. "Междунароние торгові об'єднання й організації" Російський Економічний Журнал №2 1993 р. 15. Тортунов Д. "Країни СНД: непростий шлях до до экономичской інтеграції" Російський Економічний Журнал №4 1994 р. 16. Мороз А.Н. "Основи банківської справи" Київ, 1994 р. 17. Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл "Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика", Москва 1991 р. 18. Банданов П.М. "Досвід США в регулюванні імпорту" Світова економіка і міжнародні відносини №10 1991 р. 19. Интеловский А.М. "США і Японія: торгове протистояння" 20. Світова економіка і міжнародні відносини №6 1990 р. 21. Панфиленко О. Н. "МВФ і країни третього світу: що далі?" Комерсант , №5, 1994 р. 22. Онищенко В. ""Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України" Економіка України №2, 1996 р. 23. Кочетов Э. "Геоэкономика і зовнішньоекономічна стратегія Росії" Світова економіка і міжнародні відносини №11, 1994 24. Портер М. "Міжнародна конкуренція" Москва, "Міжнародні відносини", 1993 25. Филипенко А. "Добути і зберегти" Політика і година №2, 1995 26. Конспект лекцій по економічній теорії. 27. Авдокушин Е.Ф. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. М.: Маркетинг, 1997. 28. Герчикова И.Н. Міжнародна комерційна справа: Підручник для Вузов. Москва: Юнити. 1996р. 29. Спиридонов И.А. Світова економіка. М.: ИНФРА-М, 1998 р. 30. Терещенко С. Регулювання міжнародних торгових угод// Фінансова консультація. 1997. № 23.13 жовтня 31. Фомичев В.И. Міжнародна торгівля. М.: ИНФРА-М, 1998 р. 32. Фомишин С.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Київ.:1997р
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (499)