Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Контрольна з укр. мови за 1 курс КНУ ім. Шевченко (післядипломна освіта)

Карточка работы:55411б
Цена:
Тема: Контрольна з укр. мови за 1 курс КНУ ім. Шевченко (післядипломна освіта)
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття вербальної інтеракції 4 2. Психологічні напрямки та вербальні інтеракції. Психолінгвістика. 7 3. Лінгвістика та вербальні інтеракції 10 Висновки 11 Список використаної літератури 12
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:За останні роки дослідження вербальних інтеракцій та діалогу набули інтенсивного розвитку. Сьогодні існує чимало різноманітних даних, описів, аспектів та підходів щодо численних параметрів вербальної інтеракції чи планів організації діалогу, для яких існують і різні найменування: аналіз (теорія) дискурсу; дискурсивний аналіз; аналіз розмови; аналіз (мовленнєвої) взаємодії; інтеракційний аналіз; теорія комунікації; граматика діалогу тощо. Домінуючу позицію інтеракційного аналізу в сучасній лінгвістиці відмітили ще такі вчені, як Р. Варт та Ф. Берте, вказавши на той факт, що якщо спочатку лінгвісти зосереджували свою увагу на вивченні локуції чи локутивного, то зараз об'єктом їх дослідження все більше і більше виступає інтерлокуція, тобто вербальний обмін між мовцями.
Объём работы:
9
Выводы:Термін вербальна інтеракція ввів М.М. Бахтін, який виходив з визначення знаку як результату спільної домовленості чи консенсусу між соціально організованими індивідами під час процесу їх інтеракції. За визначенням Д. Андре-Ларошбуві, розмова - це вербальна інтеракція, що передбачає зустріч декількох членів однієї лінгвістичної спільності, наділених спільним комунікативним кодом, маючих соціальні та психологічні характеристики, які залежать від їх соціального статусу, а також конкретної ситуації та певного моменту, коли відбувається інтеракція. Психолінгвістика - наука, що вивчає процес творення мовлення, а також сприйняття й формування мовлення в їх співвіднесеності з системою мови грає також немаловажну роль для дослідження вербальної взаємодії комунікантів. Лінгвістика займається ж описом того, які бувають зв'язки в межах вербальної інтеракції.
Вариант:нет
Литература:1. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч. в 6 т. — Т. 3. — М., 1983. 2. Диалог глазами лингвиста. - Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1994. 3. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. — М., 1982. 4. Кацнельсон С.Д. Речемыслительные процессы. - Вопросы языкознания. - 1984. - № 4. 5. Лакан Ж. Функция речи и поле речи и языка в психоанализе. — М., 1995. 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977. 7. Почепцов Г.Г./мол./ Теорія комунікації. - К.: Спілка рекламістів України, 1996. 8. Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику. — Л. 1989. 9. Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. Пер. с англ.. — М., 1976. 10. Хундснуршер Ф. Основы, развитие и перспективы анализа диалога // Вопросы языкознания. — 1998. -№2.-С. 38-50.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)