Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Федеральна резервна система США: структура, ціль, функції

Карточка работы:55352б
Цена:
Тема: Федеральна резервна система США: структура, ціль, функції
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ ............................................................................................................... 3 1. Історія становлення і розвитку ФРС ........................................................ 4 2. Організаційна структура та функції Федеральної резервної системи 5 3. Основні завдання ФРС .............................................................................. 9 Висновки ....................................................................................................... 12 Список використаної літератури ............................................................... 13
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах ринкової економіки грошово-кредитні системи набувають особливої ваги в суспільному житті. Грошово-кредитні відносини, фінансово-кредитні інститути істотно впливають на економічні і соціальні процеси у країні. Грошово-кредитна система забезпечує ринкову систему механізмами та інструментами реалізації її здатності до саморегулювання, надає державі можливість ефективно впливати на економіку. В ринкових умовах з грошово-кредитною системою стикаються підприємства й великі господарські структури, виконавчі та законодавчі органи влади і, звичайно, власне працівники сфери фінансів. Останніми роками, коли наукові теорії переглядаються задля виявлення реальної ситуації у грошово-кредитній сфері, фінансова справа зазнала докорінних змін. Розвиток грошово-кредитних систем, маючи об’єктивний характер, втілюється в суб’єктивних діях держави – у законах і політиці, спрямованих на регулювання цієї сфери і зумовлених певними завданнями й особливостями розвитку країни. З огляду на це члени суспільства з ринковою економікою мають бути обізнані з грошово-кредитними системами різних країн. Особливо це актуально для сучасного українського суспільства, яке здійснює ринкові реформи і створює власну сучасну грошово-кредитну систему. На велику увагу заслуговує Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки, яка є центральною установою у банківській системі США, відповідає за монетарну політику США, є центральним банком країни.
Объём работы:
10
Выводы:Отже, з викладеного вище можна зробити висновок, що Федеральна резервна система США – це центральна установа у банківській системі, що відповідає за монетарну політику США, центральний банк ("банк банків", агент уряду при обслуговуванні державного бюджету). Федеральна резервна система складається з робочих органів трьох рівнів – Рада керуючих ФРС; 12 Федеральних резервних банків; коло 6000 банків-членів ФРС. Окрім того, до складу ФРС входять як складова частина два комітети: Федеральний комітет відкритого ринку та Федеральна консультаційна рада. Сьогодні в якості основної функції Федеральна резервна система формує і втілює в життя грошово-кредитну політику, тобто регулює зростання депозитів і кредитів комерційних банків. Контроль над грошово-кредитними відносинами дає федеральному уряду США потужний механізм управління економічною активністю та рівнем цін. Крім того, спектр адміністративної і контрольної діяльності ФРС на цьому не замикається. Він дуже широкий – від дії в якості податково-бюджетного (фіскального) агента Державного казначейства і управління банківськими холдинг-компаніями до здійснення клірингу чеків і забезпечення необхідної кількості готівки.
Вариант:нет
Литература:1. Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран. – М.: Финансы и статистика, 1992. 2. Бобраков Ю. США: Центральный банк и экономика. – М.: Наука, 1988. 3. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб.: "Профико", 1994. 4. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. 5. Миловидов В.Д. Современное банковское дело: опыт США. – М.: Финансы, 1991. 6. Мишкін Ф.С., Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. 7. Тицкий С. Всемирная история денег, кредита и банков. – К.: Крещатик, 1997. 8. Усоскин В.М. Финансовая и денежно-кредитная система США. – М.: Финансы и статистика, 1976.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)