Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Контрольна за діловодства

Карточка работы:55303б
Цена:
Тема: Контрольна за діловодства
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Накази з основної діяльності (загальних питань) 2. Накази з особового складу (кадрових питань) 3. Зразки наказів з основної діяльності 4. Зразки наказів з кадрових питань
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ ............................................................................................................... 3 1. Накази з основної діяльності (загальних питань) ................................... 4 2. Накази з особового складу (кадрових питань) ........................................ 6 3. Зразки наказів з основної діяльності ........................................................ 9 4. Зразки наказів з кадрових питань ........................................................... 12 Список використаної літератури ............................................................... 14
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Складовою частиною управлінської діяльності є видання розпорядчих документів, до яких належать накази із загальних питань, вказівки, розпорядження, постанови, ухвали тощо. Розпорядчі документи, що надходять до структури, установи, закладу, організації з вищих органів, у необхідних випадках доводяться до підпорядкованих органів шляхом видання самостійних розпорядчих документів (наказів, вказівок тощо), в яких викладається зміст документів вищою органу щодо завдань даного органу або шляхом ознайомлення з ними. Документи, що видаються на підставі розпорядчих актів вищих органів влади, повинні містити посилання па них із зазначенням найменування цих документів, дати, їх номерів і заголовків. Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організаційних або кадрових питань. Наказ видається на підставі й для виконання чинних законів, постанов і розпоряджень уряду, Президента, Верховної Ради, наказів і директивних вказівок вищих органів. Отже, він має як розпорядче, так і виконавче значення. Накази охоплюють широке коло питань із виробничої і навчальної діяльності: організація праці (навчання); добір і розстановка кадрів; трудова (навчальна) дисципліна; заохочення до праці (навчання) тощо
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. 2. Віденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 5-те вид., виправлене. – Х.: Торсінг, 2004. 4. Корж А.В. Документація право ділової сфери: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. 5. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / Уклад.: В.М. Брицин, О.О. Тараненко. – К.: УНВЦ "Рідна мова", 1996. 6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища шк., 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)