Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз зовнішньо-економічної діяльності підприємства

Карточка работы:9118
Цена:
Тема: Аналіз зовнішньо-економічної діяльності підприємства
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:Вступ 2 Розділ 1. Теоретико методологічні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві ТОВ “Флекс” 3 1.1. Загальна економічна характеристика та особливості функціонування управління на підприємстві 3 1.1.1. Паспорт підприємства 3 1.1.2. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю 4 1.1.3. Характеристика товариства з обмеженою діяльністю 5 1.1.4. Організаційна структура та план персоналу 9 1.1.5. Торговельна діяльність ТОВ “Флекс” 12 Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства на прикладі ТОВ “Флекс” 22 2.1. Аналіз ефективності зовнішньоекономічнних операцій на підприємстві 22 2.2. Аналіз сильних та слабких місць управління імпортними операціями на підприємстві 25 2.3. Аналіз і оцінка торгово - технологічного процесу 26 Висновок 30 Список літератури 33
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Мета даної роботи - теоретичне обгрунтування управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Обєкт дослідження - українське підприємство ТОВ “Флекс”. Робота складається з двох окремих розділів:  У першому розділі наводиться загальна економічна характеристика базового підприємства.  У другому розділі аналізуються сильні та слабкі міста управління зовнішньоекономічною діяльністю, аналізується її ефективність . В загальному висновку наведено данні щодо результатів аналізу.
Объём работы:
27
Выводы:Сьогодні економіка нашої країни характеризується більшою відкритістю для ділових контактів із закордонними партнерами. Нові економічні реалії потребують нових підходів до здійснення міжнародної діяльності. Дана ситуація виявила відсутність необхідного досвіду, а часом, і елементарних знань в області міжнародної діяльності. У цих умовах істотно зростає роль і значення аналізу стану ЗЕД підприємства, що дозволяє правильно скоординувати подальшу його діяльність, проаналізувати можливі шляхи її удосконалення й уникнути небажаних результатів. ТОВ "Флекс" є невеликим підприємством роздрібної торгівлі України. Підприємство активно здійснює торгову діяльність, продаючи імпортований товар на ринку України. ТОВ "Флекс" має давні традиції торгових зв'язків із багатьма країнами далекого зарубіжжя. В умовах ринкової економіки успіх зовнішньоекономічної діяльності підприємства і стійке фінансове положення залежить від багатьох чинників. Один із них - це висока конкурентоздатність товарів. Для досягнення цієї мети необхідно постійно удосконалювати асортимент, відповідно до сучасних вимог. Прогнозування обсягу продажу, характеру потреб, рівня якості повинні бути спрямовані на:  виявлення можливих вимог до асортименту і якості виробів на перспективний період їхнього споживання;  визначення науково-технічних і економічних можливостей задоволення вимог споживача;  встановлення асортименту і показників якості при закупівлі товару. Для забезпечення конкурентоздатності, необхіден постійний моніторинг сегментів ринку. Вивчення правових питань - один із найважливіших моментів вивчення умов ринку. Для успішної й ефективної роботи підприємства необхідно знати:  законодавство з питань страхування і перевезень різноманітними видами транспорту;  закони, що регулюють правове положення і діяльність фірм, у тому числі й іноземних;  усталені в країні засоби вирішення судових суперечок по міжнародних комерційних справах. Ці суперечки вирішуються судом або арбітражем, що можуть визначати права й обов'язки сторін, обсяг їхньої майнової відповідальності, виходячи з тлумачення цих питань у цивільному і торговому законодавстві відповідних країн у міжнародній комерційній практиці. Проте, варто враховувати, що національні закони, застосовувані для регулювання відношень у міжнародному торговому обороті, відрізняються великою розмаїтістю і найчастіше містять по тим самим питанням протилежні розпорядження. Тому, перед тим, як починати активність на міжнародному ринку, підприємству варто старанно вивчити відповідні поділи і положення міжнародного права. Таким чином, основними напрямками удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства є підвищення конкурентоздатності продукції, аналіз ефективності ЗЕД, система маркетингу, а також вивчення і дотримання всіх правових норм міжнародного співробітництва. На підставі підпунктів Розділу 2, можна зробити висновок о доцільності: 2.1. Отримання навичків основ управління зовнішньоекономічною діяльністю та проведено аналіз стратегії і організаційної структури управління ЗЕД, на ТОВ “Флекс”. 2.2.Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД імпорта ТОВ «Флекс» в аналізованому періоді склала 30%, що на 10% більше ніж в попередньому періоді. Це зумовлено збільшенням прибутку від – імпортних операцій на 47,84 тис.Є. що становить 86%. 2.3. Оцінка ефективності існуючого торгово технологічного процесу ТОВ “Флекс”, визначення недоліків та висновок щодо неспроможності структури обслуговувати бізнес-процеси під загрозою впливу ринку досконалої конкуренції.
Вариант:нет
Литература:1. Міжнародні економічні відносини. Підручник/ За ред. А.С.Філіпенка.-К.: Либідь, 1994. С. 178-183. 2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю/ Під ред. А.І. Кредісова.- К.: 1997. С. 35-63. 3. Філіпенко А.С., Бураковський І.В. та ін. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин.-К.: Либідь, 1994. С. 48-67. 4. Білецький С. Міжнародний економічний взаємозв’язок і взаємозалежність: проблеми, тенденції // Економіка України. – 1994. - № 9. – С. 78-83. 5. Гніденко Т. В. Стратегічні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності України // Економічні проблеми невиробничої сфери: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 12-15. 6. Голуб В. М. та ін. Макроекономічні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України / Голуб В.М., Найден М.В., Шурміль В.В. // Соціально-психологічні, економічні та виробничі аспекти сучасної економіки і освіти: Матеріали наук.практ. конф. ЧДІЕУ, 1998 р.–Чернігів, 1998.– Вип. 2. – С. 15-16. 7. Даниленко Н.Б., Стецюк П.I. Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 1998. - № 2. – С. 79-80. 8. Карпик Т.Я. Інтеграція України в європейський економічний простір // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 27. 9. Бахрамов Ю. Организация внешнеэкономической деятельности. - СПб., 2000. 10. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. - М, 2000. 11. Предпринимательство. - М., 1999. 12. Прокушев Е. Внешнеэкономическая деятельность. - М., 1999. 13. Бреддик У. Менеджмент в организации. - М., 1997. 14. Буренин В. Организация и управление внешнеэкономическими связями. - М., 1992. 15. Волкова И. Справочник о фирмах капиталистических стран. - М., 1994. 16. Горчакова И. Организация и техника внешнеэкономических операций на капиталистическом рынке. - М., 1995. 17. Коноринг В. Искусство управления. - М., 1997. 18. Менеджмент организации. - М., 1997. 19. Платонов С. Искусство управленческой деятельности. - М" 1996. 20. Таранов П. Золотая книга руководителя. - М., 1994. 21. Уткин Э. Управление компанией. - М., 1997. 22. Шахмолов Ф. Американский менеджмент. - М., 1944.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)