Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Інвестиційний менеджмент»

Показники та характеристика інвестиційного проекту

Карточка работы:99403
Цена:
Тема: Показники та характеристика інвестиційного проекту
Предмет:Інвестиційний менеджмент
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік ті аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Теоретичне питання 1. Показники та характеристика інвестиційного проекту Задача №1. Компанія розглядає можливість інвестування в проект, який за n років принесе доходи відповідно R1, R2, R3, ..., Rп. 1. Чи схвалили б Ви цей проект, якщо його дисконтна ставка d, а початкові інвестиції ІС. 2. Знайти термін окупності інвестицій. Задача № 2. Інвестор отримав кредит в банку в сумі В гривень терміном на п років під r відсотків річних. Визначити суму погашення боргу в кінці терміну його використання: а) з використанням формули простих відсотків; б) з використання формули складних відсотків. Задача № 3. Інвестор, бажаючи отримати через п років суму А гривень вирішив вкласти гроші у банк під r відсотків річних. Якою повинна бути сума початкового внеску. Задача № 4. Інвестор хоче покласти в банк суму розміром S гр.од. терміном на n років. Який з трьох банків (А, В, С) він обере, якщо банк А пропонує нарахування а відсотків щоквартально, банк В - b відсотків що півроку, а банк С – с відсотків в один раз на рік.
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание: Показники та характеристика інвестиційного проекту 3 Задача №1. 9 Задача № 2. 10 Задача № 3. 11 Задача № 4. 12 Список використаної літератури 13
Курс:4
Реферат:
Язык:
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:28
Литература: Борщ Л. М., Герасимова С. В.. Інвестування: теорія і практика: навч. посіб. / Київський ун-т ринкових відносин; Феодосійська фінансово-економічна академія. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 685c. Сазонець І. Л., Сучкова О. Д. Інвестиційна діяльність корпорацій: навч.посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2007. — 192 c. Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. — К. : Знання, 2007. — 431с. Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П., Великий Ю. М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — 2.вид., доопрац. і доп. — Х. : ВД "Інжек", 2005. — 664с. Яненкова І. Г. Інвестування: навчально-методичний посібник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2007. — 124с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (126)