Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Бухгалтерський облік у банку»

Складіть бухгалтерські проводки

Карточка работы:99412
Цена:
Тема: Складіть бухгалтерські проводки
Предмет:Бухгалтерський облік у банку
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Вправа 5 Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від АТ «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн. за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ. Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку в управлінні НБУ. Складіть бухгалтерські проводки. Вправа 9 ТОВ «АТЕК» платіжними дорученнями перерахувало зі свого поточного рахунку в дохід Державного бюджету України податок на прибуток у сумі 1250 грн. Прибутковий податок з громадян становить 480грн., внески до пенсійного фонду – 240 грн. Складіть бухгалтерську проводку.
ВУЗ:
Содержание: Вступ 3 1.Внутрішньобанківський контроль. 4 2.Правила відкриття кореспондентських рахунків 6 Вправа 5 13 Вправа 9 15 Висновки 16 Список використаної літератури 17
Курс:
Реферат:
Язык:
Вступление:Важливою передумовою здійснення міжгосподарських розрахунків є організація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки являють собою систему, за допомогою якої проводиться виконання та регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, котрі виникають між банками та їх клієнтами. Кореспондентські відносини є формою співробітництва між банками, що ґрунтуються на засадах взаємної довіри та узгодженості щодо проведення розрахунків, надання послуг тощо. Кореспондентські відносини оформляються укладанням кореспондентської угоди, в якій фіксуються режим функціонування кореспондентського рахунка. Кореспондентський рахунок — рахунок, призначений для обліку розрахунків, які банк виконує за дорученням і на кошти іншого банку. Актуальність проведення внутрішнього контролю у банківській установі пояснюється необхідністю перевірки порядку проведення банківських операцій та відповідності їх вимогам чинного законодавства
Объём работы:
16
Выводы:Таким чином, внутрішньобанківський контроль – система забезпечення правильності здійснення операцій в установах банку. Мета аудиту — викладення наміру аудитора щодо об’єкта перевірки, наприклад, стану кредитного портфеля, адекватності рівня ліквідності активів і строковості зобов’язань тощо. Залежно від мети визначається обсяг перевірки. Протиправні дії пов’язані з роботою банку — це дії керівництва і співробітників, які здійснюються від імені банку і суперечать закону або державній системі. Протиправні дії не обов’язково мають бути пов’язані з підготовкою фінансової звітності і можуть не впливати на неї безпосередньо. Установи, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку мають право на відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів, мають відкриті кореспондентські рахунки в іноземній валюті та/або в банківських металах та відкрили в себе кореспондентські рахунки в іноземній та національній (якщо вона виступає як іноземна) валюті та/або в банківських металах, у 10-денний строк з дати укладання договору про встановлення кореспондентських відносин формують пакет документів про відкритий кореспондентський рахунок і надають інформацію територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням установи. Пакет документів (види документів та їх перелік) про відкриті установами кореспондентські рахунки "НОСТРО" в банках-нерезидентах потрібно формувати відповідно до вимог чинного законодавства тієї країни, в якій розташований банк-нерезидент.
Вариант:нет
Литература: Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 1999.- 432 c. Коренєва О.Г. Нормативне забазпечення організації бухгалтерського обліку в банках України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 8: Збірник наукових праць.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2003.- 364 c. Облік у банках: У 2-х ч. Ч. 2: Підручник: Навчальне видання.- К.: НБУ, 1999.- 288 c. Спяк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Атіка, 2004.- 328 c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)