Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік, контроль та аудит зобов’язань та розрахунків

Карточка работы:237
Цена:
Тема: Облік, контроль та аудит зобов’язань та розрахунків
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність, види та принципи розрахунків з контрагентами 7 1.2. Законодавчо нормативне регулювання розрахунків з покупцями та постачальниками 12 1.3. Форма безготівкових розрахунків 19 1.4. Організація розрахунків підприємства готівкою 25 1.5. Загальна економічна характеристика підприємства ТОВ „Фокстрот” 35 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ (ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ФОКСТРОТ”) 39 2.1. Особливості організації облікової політики підприємства по розрахункам з покупцями та постачальниками. 39 2.2. Документування операцій по розрахункам підприємства з контрагентами. 44 2.3. Облік розрахунків підприємства з покупцями та постачальниками. 51 2.4. Відображення заборгованості покупців та постачальників на рахунках бухгалтерського обліку в облікових регістрах та фінансовій звітності. 61 2.5. Облік розрахунків з іншими дебіторами. 64 2.6. Використання комп’ютерної техніки в обліку розрахунків підприємства з покупцями та постачальниками. 68 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 75 3.1. Завдання та інформаційні джерела аналізу розрахунків підприємства з контрагентами 75 3.2. Аналіз стану розрахунків підприємства з покупцями та постачальниками 80 3.3. Аналіз ліквідності рівня платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 91 РОЗДІЛ 4. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 101 4.1. Цілі, завдання та джерела інформації аудиту розрахунків з покупцями та постачальниками 101 4.2. Методика проведення аудиту операцій із зобов‘язаннями та розрахунками 108 ВИСНОВКИ 117 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 123 ДОДАТКИ 127
Курс:5
Реферат:Анотація на дипломну роботу студента V курсу, спеціальності «Облік і аудит» Київського славістичного університету _____________ на тему: «Облік, контроль та аудит забов’язань та розрахунків» на прикладі ТОВ «Фокстрот» Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В першому розділі роботи було проведено теоретичне дослідження теоретичних аспектів грошових розрахунків підприємства із покупцями та постачальниками, розглянуті сутність, види та принципи розрахунків, встановлені основні нормативно-правові документи, що регулюють проведення розрахунків, особливості організації безготівкових та готівкових розрахунків підприємства. В другому розділі роботи проведено дослідження організації бухгалтерського обліку на прикладі досліджуваного підприємства. У даному розділі розглянуто питання первинного документування операцій із розрахунків із постачальниками та покупцями, наведено перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності й офіційно затверджені відповідними державними органами, складено графік документообігу, розглянуто особливості синтетичного обліку. В третьому розділі роботи проведено дослідження організації економічного аналізу розрахунків підприємства, проаналізовано розрахунки підприємства, їх обсяги, структуру та динаміку. В четвертому розділі роботи було проведено дослідження організації проведення аудиту розрахунків. В роботі було складено програму та загальний план аудиту розрахунків підприємства. Також в роботі було проведено дослідження організації та методику проведення аудиту розрахунків підприємства СП ТОВ „Мікроприбор”. Реферат на дипломну роботу студента V курсу, спеціальності «Облік і аудит» Київського славістичного університету _____________ на тему: «Облік, контроль та аудит забов’язань та розрахунків» на прикладі ТОВ «Фокстрот» Робота містить 126 сторінок тесту, 29 таблиць, 19 рисунків, 50 джерел використаної літератури, 7 додатків. Метою цієї роботи є дослідження теоретичних і практичних засад організації обліку і аналізу розрахунків за зобов’язаннями підприємства. Завдання, які виконуються в роботі: розглянути економічну сутність розрахунків; розглянути нормативно правове регулювання зобов’язань і розрахунків на підприємстві; дослідити організацію розрахунків із постачальниками і покупцями; дослідити методику синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і покупцями; дослідити засоби автоматизації обліку розрахунків з постачальниками і покупцями; вивчити методику аналізу розрахунків з постачальниками і покупцями; проаналізувати обсяги, динаміку та структуру грошових розрахунків на діючому підприємстві; проаналізувати форми та схеми грошових розрахунків на підприємстві; розробити план проведення аудиту розрахунків на підприємстві. Об’єктом аналізу є СП ТОВ „Мікроприбор” – дочірнє підприємство ТОВ „Фокстрот”. Предметом дослідження є облік і аналіз зобов’язань і розрахунків на підприємстві. Рік виконання роботи 2007 Рік захисту роботи 2007
Язык:укр
Вступление:Вступ Актуальність теми. Ведення розрахунків підприємства, форми та порядок проведення розрахунків із постачальниками і покупцями підприємства, дебіторська та кредиторська заборгованість завжди являються актуальними питаннями на підприємстві, у зв’язку із важливістю такої інформації для управління підприємством. Впровадження ринкових механізмів, різноманітних форм власності, реформування економічних відносин, появи новітніх форм проведення розрахунків, нововведення в банківській сфері вимагають внесення змін у систему управління розрахунками підприємства, зокрема й в організацію бухгалтерського фінансового обліку. Бухгалтерський облік є функцією управління і являє собою найбільш суттєву та важливу частину управлінської системи підприємства. Фінансовий облік в галузях народного господарства є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства і знаряддям охорони власності. Бухгалтерський облік документально сполучає підприємство із сторонніми організаціями – юридичними та фізичними особами. Актуальні проблеми в галузі економіки неможливо вирішувати без удосконалення побудови бухгалтерського обліку, який у практичному аспекті формує інформаційну систему підприємства дає змогу користувачам оперувати відповідними даними. З метою вдосконалення обліку розрахунків підприємства Міністерством Фінансів України були розроблені Положення (Стандарти) Бухгалтерського обліку щодо обліку розрахунків по заборгованості із покупцями та постачальниками. Основним теоретичним фундаментом для обліку на аналізу розрахунків за зобов’язаннями підприємства є національні П(С)БО 11 "Зобов'язання" та 10 „Дебіторська заборгованість”, а також нормативні документи НБУ щодо організації розрахунків в Україні. Воно визначають порядок проведення розрахунків, формування та відображення у звітності інформації про розрахунки підприємства. Крім значного впливу порядку проведення розрахунків підприємства на організацію внутрішнього обліку, інформація про обсяги проведених розрахунків та заборгованість постачальникам та покупців підприємства використовуються для аналізу динаміки та обсягів, розрахунків, стану довгострокової та короткострокової заборгованості, при розрахунку ліквідності підприємства, його фінансової незалежності та стійкості. Отже актуальність теми пояснюється необхідністю своєчасного забезпечення керівництва інформацією про обсяги розрахунків, кредиторську та дебіторську заборгованість, для чого має бути добре організовано облік, контроль і аналіз розрахунків та зобов’язань підприємства. Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємств, у системі оподаткування, у довгострокових зобов’язаннях, поточних і розрахункових операцій у складанні балансу, фінансової звітності тощо. Метою цієї роботи є дослідження теоретичних і практичних засад організації обліку і аналізу розрахунків за зобов’язаннями підприємства. Завдання, які виконуються в роботі, відносяться: ? розглянути економічну сутність розрахунків; ? розглянути нормативно правове регулювання зобов’язань і розрахунків на підприємстві; ? дослідити організацію розрахунків із постачальниками і покупцями; ? дослідити методику синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і покупцями; ? дослідити засоби автоматизації обліку розрахунків з постачальниками і покупцями; ? вивчити методику аналізу розрахунків з постачальниками і покупцями; ? проаналізувати обсяги, динаміку та структуру грошових розрахунків на діючому підприємстві; ? проаналізувати форми та схеми грошових розрахунків на підприємстві; ? розробити план проведення аудиту розрахунків на підприємстві. Об’єктом аналізу є СП ТОВ „Мікроприбор” – дочірнє підприємство ТОВ „Фокстрот”. Предметом дослідження є облік і аналіз зобов’язань і розрахунків на підприємстві. В дослідженні використовувалися наступні наукові методи факторного аналізу, ланцюгових підстановок, вибіркової статистики, системного аналізу, пошуку причинно-наслідкових зв’язків та ін. Інформаційною базою дослідження виступають розробки вітчизняних і зарубіжних вчених. При підготовці роботи ми спиралися на результати досліджень Голова С.Ф, Бутинця Ф.Ф, Бланка І. А., Е.Нікбахт, А.Гропелі, Ж.Кітеєва, О.Думінця та багатьох інших. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків і пропозицій, списку літератури та додатків.
Объём работы:
120
Выводы:Висновки В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. В першому розділі роботи було проведено теоретичне дослідження теоретичних аспектів грошових розрахунків підприємства із покупцями та постачальниками, розглянуті сутність, види та принципи розрахунків, встановлені основні нормативно-правові документи, що регулюють проведення розрахунків, особливості організації безготівкових та готівкових розрахунків підприємства. Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту. Безготівкові розрахунки поділяються на міжгосподарські та міжбанківські, які обслуговують, відповідно, відносини між клієнтами банків та між банками. На розрахункових (або поточних) рахунках виконують безготівкові розрахунки щодо основної діяльності. Найчастіше застосовують розрахункові документи: платіжні вимоги, платіжні доручення і розрахункові чеки. Готівкові розрахунки - це платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. Регулювання господарської діяльності підприємств щодо проведення розрахунків та їх обліку здійснюється на основі законодавства. Серед основних нормативно-правових документів слід відмітити наступні: 1. Законом України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, затвердженого Верховною Радою України від 06.07.1995 № 265/95-ВР, визначено правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. 2. Постановою НБУ від 09.02.2005 № 32 „Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку” встановлено граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. 3. Згідно Постанови НБУ від 15.12.2004 N 637 „Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” встановлено вимоги до організації готівкових розрахунків. 4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою НБУ від 21.01.2004 №22 встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків. В другому розділі роботи проведено дослідження організації бухгалтерського обліку на прикладі досліджуваного підприємства. В даній роботі проводиться дослідження на прикладі СП ТОВ „Мікроприбор”, що входить до складу групи компаній „Фокстрот”. Сфера діяльності підприємства — постачання основних видів комплектуючих виробів, приладів і устаткування від ведучих світових виробників для створення автоматизованих систем управління. Організація обліку на підприємстві СП ТОВ „Мікроприбор” (група компаній „Фокстрот” здійснюється на основі таких регламентних документів як Наказ про облікову політику, Положення про відділ бухгалтерії, Посадові інструкції працівників бухгалтерії. Бухгалтерський облік на підприємстві СП ТОВ „Мікроприбор” ведеться в окремому структурному підрозділі – бухгалтерський відділ. У даному розділі розглянуто питання первинного документування операцій із розрахунків із постачальниками та покупцями, наведено перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності й офіційно затверджені відповідними державними органами, складено графік документообігу, що містить всі документи, в тому числі розроблені та застосовувані підприємствами. Основними контрагентами підприємства СП ТОВ „Мікроприбор” при закупівлі предметів та засобів праці є постачальники і підрядники. Постачальниками СП ТОВ „Мікроприбор” виступають юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей (товарів, палива, МШП та ін.), що надають послуги (подачу електроенергії, газу, води, пари тощо), виконують роботи (поточний і капітальний ремонт основних засобів тощо). СП ТОВ „Мікроприбор” всю свою продукцію реалізує оптовим покупцям з групи компаній „Фокстрот” або іншим крупним покупцям тільки по безготівковому розрахунку. Документи, що використовуються при відвантаженні продукції підприємством покупцям, такі ж як при отриманні продукції від постачальників. Згідно інструкції № 291 на підприємстві СП ТОВ „Мікроприбор” облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Це основний рахунок, що відображає взаємини підприємства зі сторонніми підприємствами, організаціями й установами по операціях, пов'язаних із придбанням (одержанням) товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), робіт і послуг. По кредиту рахунка 63 відображається заборгованість підприємства перед постачальниками і підрядчиками, що виникає в момент одержання підприємством від них ТМЦ, виконаних робіт чи наданих послуг. По дебету рахунка відображається зменшення заборгованості шляхом оплати підприємством отриманих від постачальників і підрядчиків ТМЦ, робіт і чи послуг, наприклад, у результаті пред'явлення претензій і повернення товару і т.п. Розрахунки з покупцями СП ТОВ „Мікроприбор” здійснюються, як правило, на договірній основі й у безготівковій формі. Що стосується покупців - фізичних осіб, то їм реалізація товарів здійснюється за готівку, через роздрібну торгову мережу „Фокстрот” і без укладання індивідуальних договорів. Облік ведеться на рахунку 36 „Розрахунки з покупцями”. По дебету відображається заборгованість покупців підприємству, що виникає в момент відвантаження товарів покупцю, по кредиту рахунка 36 відображається зменшення заборгованості покупцями шляхом оплати підприємству відвантажених товарів. Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами” призначений для відображення інформації про розрахунки по поточній заборгованості з різними дебіторами по авансах виданих, нарахованим доходам, по претензіях, по відшкодуванню завданих збитків, та інше. По дебету рахунку 37 відображається виникнення дебіторської заборгованості, а по кредиту – її погашення та списання. Журнал 3 узагальнює інформацію про всі розрахунки (як з дебіторами, так і з кредиторами). У Відомостях 3.3, 3.5 наводиться інформація про розрахунки з постачальниками та підрядниками, іншими кредиторами в розрізі кожного первинного документу та постачальника (кредитора): сальдо відповідних рахунків на початок місяця із зазначенням дати виникнення заборгованості, кореспонденції рахунків та оборотів за звітний період та сальдо на кінець місяця. Також розглянуто відображення інформації про розрахунки підприємства у фінансовій звітності. На підприємстві СП ТОВ „Мікроприбор використовується сітьова професіональна версія інформаційної системи „1С: Підприємство” 7.7. В роботі розглядаються особливості відображення розрахунків із покупцями та постачальниками. В третьому розділі роботи проведено дослідження організації економічного аналізу розрахунків підприємства. Мета економічного аналізу розрахунків з постачальниками та покупцями — дослідження ефективності проведення розрахунків підприємства з постачальниками і покупцями, визначення заходів сприяння виконанню планів підприємства і фінансового підрозділу, а також інших господарських формувань, сприяння дальшому розвитку і поліпшенню економічної роботи завдяки підготовці проектів оптимальних управлінських рішень. З проведеного аналізу розрахунків із постачальниками та покупцями можна зробити такий загальний висновок. Більшість розрахунків із покупцями та постачальниками підприємство поводить у безготівковій формі. В цілому обсяги розрахунків із постачальниками зросли на 2790,5 тис. грн.. або на 10,79% у 2005 році в порівнянні із 2004 роком. При цьому безготівкові розрахунки збільшились у 2005 році на 2779,4 тис. грн. (10,82%), а готівкові зросли на 11,1 тис. грн. (або на 10,79%). У 2006 році обсяги розрахунків із постачальниками зросли на 1806,54 тис. грн.. або на 6,32% в порівнянні із 2005 роком. При цьому безготівкові розрахунки збільшились у 2006 році на 1822,14 тис. грн. (6,4%), а готівкові зменшились на 15,6 тис. грн. (або на 13,89%). Найбільшою статтею зобов'язань СП ТОВ „Мікроприбор” є кредиторська заборгованість за товари. У 2005 році порівняно із 2004 роком кредиторська заборгованість перед постачальникам товарів зменшилась та склала 6185,4 тис. грн. або 97,327% загального обсягу поточної заборгованості підприємства. У 2006 році кредиторська заборгованість значно збільшилась і склала 14054,6 тис грн. або 98% загального обсягу зобов'язань. В цілому обсяги розрахунків із покупцями зросли на 469,66 тис. грн.. або на 4,22% у 2005 році в порівнянні із 2004 роком. При цьому безготівкові розрахунки збільшились у 2005 році на 541,21 тис. грн. (4,91%), а готівкові зменшились на 71,55 тис. грн. (або на 70,70%). У 2006 році обсяги розрахунків із покупцями зросли на 1222,88 тис. грн. або на 10,55% в порівнянні із 2005 роком. При цьому безготівкові розрахунки збільшились у 2006 році на 1228,23 тис. грн. (10,62%), а готівкові зменшились на 5,35 тис. грн. (або на 18,04%). Найбільшою статтею оборотних активів СП ТОВ „Мікроприбор” є дебіторська заборгованість за товари. У 2005 році порівняно із 2004 роком заборгованість покупців підприємству збільшилась та склала 1235,9 тис. грн. або 56,16% загального обсягу оборотних активів підприємства. У 2006 році дебіторська заборгованість збільшилась і склала 1428,9 тис грн. , при цьому доля дебіторської заборгованості значно зменшилась і склала 32,52% загального обсягу оборотних активів. Обсяги дебіторської заборгованості зросли у 2006 році , але мають допустимі розміри. Обсяги заборгованості постачальникам також зросли, але це носить негативні наслідки для підприємства. Керівництву слід переглянути та вдосконалити платіжну дисципліну. Аналіз сукупності всіх показників з урахуванням специфіки діяльності підприємства дає змогу зробити висновок, що підприємство має недостатню фінансову стійкість, в динаміці багатьох показників і спостерігається зниження. В четвертому розділі роботи було проведено дослідження організації проведення аудиту розрахунків. Метою аудиту розрахунків із постачальниками та покупцями підприємства є встановлення достовірності даних відносно обсягів розрахунків та залишків заборгованості постачальників та покупців, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку розрахунків у відповідності до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта. На першому етапі згідно МСА 300 „Планування аудиторської перевірки” аудитор повинен планувати свою роботу так, щоб ефективно провести аудиторську перевірку. Планування має ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей бізнесу клієнта. Планування - це визначення головної стратегії і конкретних методів та термінів проведення аудиту, яке допомагає належно розподілити роботу та наглядати за нею. В роботі було складено програму та загальний план аудиту розрахунків підприємства. Також в роботі було проведено дослідження організації та методику проведення аудиту розрахунків підприємства СП ТОВ „Мікроприбор”. В цілому мета роботи досягнена.
Вариант:нет
Литература:Список використаної літератури 1. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР. 2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 3. Закону України “Про регістратори розрахункових операцій” № 265/95-ВР від 06/07/95 р. (із змінами та доповненнями) 4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. від 16.07.99 р. № 996-XII 5. Закон України “Про підприємства в Україні”. від 27.03.91 р. № 887-12-ВР 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 8. Положення Стандарт Бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання” , затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 9. Положення Стандарт Бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” , затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 10. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені Постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 N 200 11. Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” 12. Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22 „ІНСТРУКЦІЯ про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” 13. Постанова НБУ від 09.02.2005 N 32 „Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку„ 14. Постанова НБУ від 15.12.2004 № 637 „ Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” 15. Наказ Мінфіну "Про затвердження методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку" № 356 від 29.12.2000 р. 16. Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання" від 30.11.1999 р. № 291. 17. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України рішення № 73 від 18/25/98 р. 18. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 416 с. 19. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 20. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на базе микроЭВМ.- М.:Финансы и статистика,1987.-109с. 21. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с. 22. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 574 с. 23. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 24. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 25. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с. 26. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України: Посібник. — О., 2004. — 199с 27. Бухгалтерський облік: Нормативна база / Я. Кавторєва (уклад.), Ф. Федорченко (уклад.). - 10.вид., перероб. і доп. — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2004. — 511с. 28. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 29. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 30. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-тє вид. допов. - К.: А.С.К. 2001. - 416 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 31. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 32. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003 33. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002 34. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 35. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 132с. 36. Оптова торгівля // Дт-Кт. Школа бухгалтера № 3 2004 р. 37. Основи обліку заборгованості // Дт-Кт. Школа бухгалтера № 12 2004 р. 38. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ. – 2001. – 123 с. 39. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345 с. 40. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2001. - 456 с. 41. Порядок обліку дебіторської заборгованості // Дт-Кт. Школа бухгалтера № 13 2005 р. 42. Роман Гаркавін Розрахункові операції // Дт-Кт. Школа бухгалтера, №14 2005 р. 43. Роман Гаркавін Розрахункові операції // Дт-Кт. Школа бухгалтера, №15 2005 р. 44. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 45. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 46. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с. 47. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 48. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 234 с. 49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. – К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 50. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:Доповідь, роздатковий подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)