Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Фізика»

Контрольна робота з фізики

Карточка работы:18572
Цена:
Тема: Контрольна робота з фізики
Предмет:Фізика
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача №1 При виконанні літаком однієї з фігур пілотажу рух на прямолінійній ділянці траєкторії описується рівнянням , де , . Визначте лінійну швидкість і тангенціальне прискорення літака через після початку виконання фігури. Задача №2 По дотичній до шківа маховика, що має вигляд диска діаметром і масою прикладена сила . Визначте кутове прискорення й частоту обертання маховика через час після початку дії сили, якщо радіус шківа дорівнює . Силою тертя знехтувати. Задача №3 Снаряд, що летів з горизонтальною швидкістю , розривається на два осколки. Маса одного осколка в два рази більша від іншого. Осколок більшої маси падає по вертикалі, а менший рухається під кутом до горизонту. Визначте швидкість меншого осколка. Задача №4 На горизонтальній платформі, що має вертикальну вісь, яка проходить через центр платформи, стоїть людина і тримає в руках стрижень вертикально до платформи. Платформа з людиною обертається з кутовою швидкістю . З якою кутовою швидкістю буде обертатися платформа з людиною, якщо повернути стрижень так, щоб він зайняв горизонтальне положення? Сумарний момент інерції людини і платформи дорівнює , довжина стрижня – , маса – . Вважати, що центр мас стрижня знаходиться на осі платформи. Задача №5 Потяг піднімається в гору з постійною швидкістю . Ухил гори на шляху. Коефіцієнт тертя – . Визначте, з якою швидкістю буде рухатися потяг горизонтальним шляхом при тій самій потужності двигуна. Задача №6 Однорідний циліндр масою котиться без ковзання горизонтальною поверхнею з постійною швидкістю . Який шлях пройде циліндр до зупинки, якщо сила тертя дорівнює ? Задача №7 Радіус Землі у разів більший за радіус Місяця, вага тіла на Місяці у разів менша за вагу тіла на Землі. Визначте, у скільки разів середня густина земної речовини відрізняється від середньої густини місячної. Задача №8 Яку середню відстань відносно Землі пролітають мезони, що мають швидкість, яка складає від швидкості світла, якщо їх “власний час” життя складає ? Задача №1 Два точкових однойменних заряди знаходяться на відстані один від одного. Визначте напруженість поля в точці, що знаходиться на відстані від першого заряду на прямій, яка з’єднує ці заряди. Задача №2 Електричне поле створене зарядженою провідною кулею, потенціал якої дорівнює . Визначте роботу сил поля з переміщення заряду з точки 1 у точку 2 (рис.2.7). Задача №3 Електрон рухається вздовж силової лінії однорідного електричного поля. У деякій точці поля з потенціалом електрон мав швидкість . Визначте потенціал точки поля, дійшовши до якої, електрон втратить половину своєї швидкості. Задача №4 Зовнішнє коло, що споживає потужність , підключено до батареї з ЕРС та внутрішнім опором . Визначте силу струму в колі, напругу на зовнішньому колі та його опір. Задача №5 Реостат із залізного дроту, амперметр і джерело ЕРС ввімкнені послідовно. При температурі опір реостата дорівнює , опір амперметра . Амперметр показує силу струму . Яку силу струму буде показувати амперметр, якщо реостат нагріти на ? Температурний коефіцієнт опору заліза – . Задача №6 Сила струму в провіднику опором за час, що дорівнює , рівномірно збільшується від до . Визначте кількість теплоти, яка виділилася за цей час у провіднику. Задача №7 Струм , протікаючи по кільцю з мідного дроту з площею поперечного перерізу , створює в центрі кільця магнітне поле напруженістю . Яка різниця потенціалів прикладена до кінців дроту, який утворює кільце? Задача №8 Дротовий виток діаметром і опором знаходиться в однорідному магнітному полі, індукція якого дорівнює . Площина витка складає кут з лініями індукції. Який заряд протече по витку при вимиканні магнітного поля?
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Задача №1    2 Задача №2    2 Задача №3    3 Задача №4    3 Задача №5    4 Задача №6    5 Задача №7    5 Задача №8    6 Задача №1    7 Задача №2    7 Задача №3    8 Задача №4    8 Задача №5    9 Задача №6    10 Задача №7    10 Задача №8    11
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (101)