Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетингові дослідження»

Методи збирання первинної інформації (на прикладі конкретного підприємства) на медичну тему

Карточка работы:20571
Цена:
Тема: Методи збирання первинної інформації (на прикладі конкретного підприємства) на медичну тему
Предмет:Маркетингові дослідження
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Методи збирання первинної інформації 5 2. Збір інформації про рекламні заходи відомих фармацевтичних підприємств для прийняття рішень 16 Висновки 21 Список літератури 22
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Домогтися успіху в комерційній діяльності можна тільки при наявності інформації, необхідної для ефективної організації цієї діяльності. Щоб планувати вихід на нові ринки або розширення ринку потрібно знати існуючий попит, особливості цільової аудиторії, політику конкурентів. Значення процедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідження полягає в тому, що результати цього вибору визначають як вірогідність і точність збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу її збору. У процесі аналізу, планування, здійснення і контролю ефективності маркетингових заходів менеджерам потрібна різноманітна інформація. Маркетингова інформація дозволяє підприємству: знизити фінансовий ризик і небезпека для образа фірми; одержати конкурентні переваги; стежити за маркетинговим середовищем; координувати стратегію; оцінювати ефективність діяльності; підкріплювати інтуїцію менеджерів. Більшості маркетингових досліджень передує детальний аналіз ринку маркетингової інформації на предмет пошуку джерел інформації визначеної вірогідності і повноти відображення ринкових процесів. Для забезпечення стійкої позиції підприємства на ринку необхідним є постійний аналіз його діяльності, визначення його слабких та сильних сторін, можливостей покращити його становище. Підприємство повинно збирати інформацію про своїх конкурентів та знаходити свої переваги над ними. Розрізняють чотири основних методи збору первинної інформації: спостереження; експеримент; імітація; опитування. Мета роботи – розглянути сутність та місце маркетингової інформації в маркетингових дослідженнях.
Объём работы:
19
Выводы:Планування й організація збору первинної інформації вважається самим трудомістким етапом процесу проведення маркетингового дослідження. Для забезпечення стійкої позиції підприємства на ринку необхідним є постійний аналіз його діяльності, визначення його слабких та сильних сторін, можливостей покращити його становище. Підприємство повинно збирати інформацію про своїх конкурентів та знаходити свої переваги над ними. У процесі аналізу, планування, здійснення і контролю ефективності маркетингових заходів менеджерам потрібна різноманітна інформація. Маркетингова інформація дозволяє підприємству: - знизити фінансовий ризик і небезпека для образа фірми; - одержати конкурентні переваги; - стежити за маркетинговим середовищем; - координувати стратегію; - оцінювати ефективність діяльності; - підкріплювати інтуїцію менеджерів. Значення процедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідження полягає в тому, що результати цього вибору визначають як вірогідність і точність збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу її збору.
Вариант:нет
Литература:1. Ансофф И. Стратегическое управление. - М., 1989. 2. Азарян Е.М., Донець Л.И. Митний маркетинг. - Донецьк: Юго - Схід, 1997. С. 192. 3. Азоєв Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996.-208 с. 4. Бланк И.А. Торговий менеджмент. - К: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.- 408 с. 5. Болт Г. Дж. «Практичний посібник з керування збутом» : Пер. З англ. / Научн. Ред. і авт. Предисл. Ф.А Крутиков. - М. :Економіка, 1991.- 271 с. 6. Градов А. П. Стратегия экономического управления предприятием: Учеб. пособие. - СПб., 1993. 7. Дихтль Е., Хершген Х. Практичний маркетинг: Учеб. Посібник/ пров. З ньому. А.М. Макарова ; Під ред. И. С. Минко. - М.: Высш. Шк., 1995.- 255 с. 8. Кириленко И. Г., Макаренко П. М., Мірошник Л. Ю. « Ринкова економіка і державне регулювання»: Монографія. - Дніпропетровськ. - Пороги, 1997.- 457 с. 9. Ковальов А. И., Войленко В. В. Маркетинговий аналіз. - М.: 111 с. 10. Коноплев В.Т. « Міжнародний маркетинг».- Донецьк : Південно-Схід, 1998.- 320 с. 11. Крилова Г. Д., Соколова М. И. Практикум по маркетингу: ситуаційні задачі і тест-контроль : Учеб. Посібник / Під ред. акад. А.Н. Романова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995.- 240 с. 12. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. — Издательский Дом «Вильямс», 1998. 13. Киреев И. Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — №5. 14. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. Пер. с французького. - Спб.: Наука, 1996.-589 с. 15. Моррис Р. Маркетинг: ситуації і приклади : Пер. с англ. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999.- 192 с. 16. Маркетинг / Під ред. проф. Уткіна Э.А.- М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЭКМОС, 1998.- 320 с. 17. Маркетинг: Підручник / А.Н. Романов, Ю.Ю.Корялогов, С.А. Красильников і ін.; Під ред. А. Н. Романова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996.- 560 с. 18. Маркетинг в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.: М.: Внешторгиздат, 1989.- 152 с. 19. Молчанов Н.Н. "Инновационный процесс: организация и маркетинг". — СпбГУ,1995 20. Основи маркетингу : Учеб. Посібник/ Р.А. Крыжановский, И.П. Продиус.- К.: УМК У, 1992.- 164 с. 21. Основи менеджменту і маркетингу : Навчальний посібник/ В. Б. Зубик, А.И. Ільїн, Г.Я. Кожекин і ін. ; Під общ. Ред. Р. С. Седегова.- Мн.: Высш. Шк., 1995.- 382 с. 22. Онищенко В. П. Проблеми довгострокової зовнішньоекономічної політики України // Економіка України.- 1996. - №2. - С.24-36.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (48)