Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Візуальна психодіагностика за морфорлогічними особливостями

Карточка работы:21502
Цена:
Тема: Візуальна психодіагностика за морфорлогічними особливостями
Предмет:Різне
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Психология
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Содержание:Вступ 3 1. Загальга характеристика візуальної психодіагностики 4 2. Морфологічні особливості візуальної психології 9 Висновок 14 Список використаних джерел 15
Курс:
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Здавалося б, в психології немає нічого простішого, ніж діагностика. Вважається, що діагностувати вміє кожен: взяв тест і працюй! Інша справа — що з цим робити далі: як правильно інтерпретувати результати і використовувати їх надалі. Про існування взаємозв'язку між тілом і душею людини відомо дуже давно. У глибоку старовину сягають своїм корінням також і спроби діагностувати особливості характеру людини по тих або інших зовнішніх ознаках, такі як фізіогноміка, хирология, френологія і так далі. Проте в сучасній психології дана проблема була піднята порівняно недавно, причому розгляд її йшов одночасно з різних сторін. Завдяки працям В.Райха, У.Джеймса, А.Лоуена і деяких інших відомих психотерапевтів було виявлено що психіка людини проектується на його фізичне тіло у вигляді м'язових затисків, контрактур, хвороб. З іншого боку дослідниками шкіл експериментальної психології було показано наявність зв'язку між окремими психічними процесами, перш за все, плотсько-емоційними і соматичними процесами. Третя група психологів прикладників займалася дослідженнями невербальної складової спілкування тобто тестів поз, міміки, рухів очей,дихання, інших способів внесознательного обміну інформацією. та пізнання дійсності в логіці, психології та когнітивній психології.
Объём работы:
14
Выводы:Навики візуальної психодіагностики цікаві тим, що вони можуть бути застосовані і до самого себе. Частенько свої власні психологічні проблеми людині побачити і усвідомити складно, оскільки працюють захисні механізми - спеціальні психічні перешкоди, які не дозволяють людині адекватно оцінювати свій власний стан. А фізичне тіло видно завжди. Його від себе не приховаєш і, поглянувши в дзеркало, застосовуючи відповідні схеми, ми можемо робити висновки відносно свого реального психологічного стану.  Часто в практичній діяльності виникає також необхідність визначити психологічний стан людини, його настрій, відношення до Вас або мотивацію. Найкоротша дорога до цього - визначення психологічних характеристик людини по його тілесних особливостях. Такий метод називається в психології візуальною психодіагностикою. Отже, розглянувши загальні засади візуальної психодіагностики та її морфологічні особливості, можна зробити висновок що за допомогою основних положень психодіагностики можна цілком правильно розбиратись в оточуючих та діагностувати їх поведінку та наміри.
Вариант:нет
Литература:1. Ананьєв А. М. Візуальна психодіагностика емоційних проявів: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.97 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 1996. — 23с. 2. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учеб. для вузов. — СПб. и др. : Питер, 2003. — 350с. 3. Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения / П. Румянцева (пер.). — СПб. : Речь, 2007. — 253с. 4. Практическая психодиагностика: Методики и тесты:Учеб. пособие / Даниил Я. Р. (ред.-сост.). — Самара : Издательский дом "БАХРАХ-М", 2002. — 668с. 5. Реан А. А. Психодиагностика личности: Учеб. пособие / Ленинградский гос. областной ун-т. — С.Пб., 2006. — 109с. 6. Штангль А. Язык тела. Познание людей в профессиональной и обыденной жизни. - М., 1986.-329с. 7. Щекин Г. В. Визуальная психодиагностика и ее методы: Учебно-методическое пособие / Межрегиональная академия управления персоналом. — К., 2006. — 140с 8. Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: учеб.-метод. пособие / Межрегиональная академия управления персоналом. — 3-е изд., стер. — К., 2007. — 616с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)