Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Поняття про документи, їх призначення. Реквізити документів

Карточка работы:162531
Цена:
Тема: Поняття про документи, їх призначення. Реквізити документів
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1. На підставі даних провести групування майна за видами Завдання 2. Провести групування джерел утворення майна підприємства (зобов’язань перед власниками та іншими особами) за рахунок власних джерел і залучених коштів Завдання 3. На основі даних завдань 1 і 2, складених таблиць, визначити до якої статті балансу відносяться конкретні види майна підприємства і джерела їх утворення , скласти баланс підприємства на кінець дня 28 лютого п. року, підрахувавши суми за розділами по активу та пасиву балансу, визначити загальну суму валюти балансу. Порівняти дані валюти балансу по активу та пасиву. Завдання 4. На основі даних господарських операцій наданих в таблиці 5, відобразити зміни в бухгалтерському балансі який складено по завданню 3. Визначити типи змін і скласти бухгалтерський баланс на кінець дня 31 березня п. року. Завдання 5. На основі даних завдання 4 (за даними балансу) (для всіх варіантів): - відкрити синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку; - за даними господарських операцій, таблиця 8, скласти реєстраційний журнал; - відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції; - провести підрахунки оборотів і залишків за синтетичними та аналітичними рахунками; - скласти за даними синтетичних і аналітичних рахунків оборотні відомості; - за даними оборотної відомості по синтетичних рахунках скласти баланс на кінець дня 30 квітня п. року.
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:1. Поняття про документи, їх призначення. Реквізити документів  Завдання 1. На підставі даних провести групування майна за видами  Завдання 2. Провести групування джерел утворення майна підприємства (зобов’язань перед власниками та іншими особами) за рахунок власних джерел і залучених коштів  Завдання 3  Завдання 4  Завдання 5  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
40
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 червня 1999 р. № 996 – ХІY//Все про бухгалтерський облік. – 2005.- № 32. – С. 3-6. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс”, затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2002р. - №84 (751). – с.5. 3. Електронний журнал «Аверс-бухгалтерія». 4. Лінник В.Г., Кірейцев Г.Г., Шатковська Л.С. Звітність підприємств. Навчальний посібник/За ред..проф. Вериги Ю.А. – К.: ЦНЛ, 2005. – 656с. 5. Сопко В. В. Бухгалтерський облік. - К. – 2002 - с.498. 6. Ткаченко Н.П. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навч.посібник. - 4-тє вид., доп. і перероб. - К:А.С.К. -2003. - с.784
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)