Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Бізнес-планування»

Створення власного підприємства з урахуванням економічних показників (бутік)

Карточка работы:2070
Цена:
Тема: Створення власного підприємства з урахуванням економічних показників (бутік)
Предмет:Бізнес-планування
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:1. Резюме 3 2. Оцінка ринку збуту 4 3. План маркетингу 9 4. Виробничий план 15 6. Юридичний план та оцінка ризиків 20 7. Фінансовий план 25 8. Стратегія фінансування 26 Перелік використаних джерел 32
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Даний проект розроблений з метою обгрунтовування доцільності створення бутіку «Бріз» за наданням широкого спектру торгових і інших видів послуг населенню і юридичним особам в Харківському районі міста Києва (вул.Червонопрапорна, 169) і організації на його базі високоприбуткового бізнесу. Загальна вартість проекту складає 4 400 тис.грн., термін реалізації проекту - 10 місяців. Період окупності проекту не перевищить 5 років з моменту початку його реалізації. Головним засновником і власником бутіку є власник приватного підприємства "Бриз" - Стаднюк Е.Ф., для якої реалізація проекту є одним з етапів упровадження нових напрямів діяльності на основі розвитку діючих і створенні нових потужностей. ПП "Бриз" здійснює свою діяльність з грудня 1996 року. Основу створеного ТОВ "Бриз" складає бутік з продажу одягу. Балансова вартість основних фондів ТОВ "Бриз" за станом на 01.01.2006 р. склала 172 тис. грн. (відповідно висновку експертної оцінки, проведеної в 2006 р., ринкова вартість майна ТОВ "Бриз" визначена у розмірі 600 тис.грн. Таким чином, метою представленого інвестиційного проекту (в подальшому – Бізнес-план) є: розробка і опис шляхів створення організації, послуги в галузі торгівлі одягом, визначення її організаційно-правової форми визначення передбачуваного місця положення створюваної організації на ринку (ринковій ніші) опис послуг, які організація надаватиме споживачам аналіз доцільності створення подібної організації з погляду рентабельності і прибутковості вибір оптимальних шляхів рішення поставлених в Бізнес-плані задач розробка конкретних заходів, пов'язаних з реалізацією Бізнес-плану. Бізнес-план передбачає створення фірми, здатної ефективно працювати на відкритому для всіх, у тому числі і для конкурентів, поле діяльності. Створення подібної фірми припускає грамотний вибір такої ринкової ніші, де фірма могла б будувати свою довгострокову стратегію, встановивши перспективну схему наладки ділових зв'язків, ведучи оптимальну цінову політику, піклуючись про заохочення і підтримку своїх постійних клієнтів, розширюючи спектр своєї діяльності і, тим самим, знижуючи ризики.
Объём работы:
30
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18.09.91 зі змінами та доповненнями 2. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України із змінами, внесеними законами України №607/97-ВР від 04.11.97 р. та №639/97-ВР від 18.11.97 р. 3. Про господарські товариства. Закон України від 1.10.1991 р. зі змінами та доповненнями 4. Авдеев А.М., Павловец В.И. Экономические показатели инвестиционных проектов в условиях инфляции. Экономика и коммерция. №3, 1994. 5. Балабанів И.Т. Ризик-менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 1996. 6. Беренс В. Хавранек П.М. Посібник з оцінки ефективності інвестицій, переклад з англійського “Manual for the Preparation of Industrial Feasibilty Studies” - UNIDO, М.: “Интерэксперт”, 1995. 7. Білорус О., Рогач В.— Менеджмент: пошук і обгрунтування стратегічних цілей підприємства //Економіка України, 2000 , №7, с.40-48 8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент – К.:МП “UTEM LTD”, 1995, - 447 с. 9. Ван Хорн ДЖ.К. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 1996. 10. Взаємозв?язок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України, - 2000 - № 24, с.23. 11. Гитман Л.Дж., Джонн М.А. Основы инвестирования. Пер. с англ.- М. : Дело, 1997 12. Гусев Ю.В. Стратегия развития предприятий.- СПб.: Изд-во СПбУЭФ,1992. 13. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. – М.: Финпресс, 1998, 192 с. 14. Колосов А. Инвестиционные риски // Бизнес-Информа, - 1998, №3 – с.44-50 15. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. Учебник для ВУЗов. – М.: РДЛ, 1998, 768 с. 16. Липсиц И.В. Коссов В.В. Інвестиційний проект. - М.: изд-во “Бек”,1996. 17. Мертенс А. Інвестиції. - Київ: Київське інвестиційне агенство, 1997. 18. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1998, 704 с. 19. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (официальное издание). – М.: НПКВЦ "Теринвест". – 1994. 20. Моисеева Н. Х., Анискин Ю. П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. Т. 1 и 2. – М.: Внешторгиздат, 1993. 21. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности, - К.: Либра, 1994, 255с. 22. Портер М.Е. Стратегія конкуренції – К.:Основи, 1997. 23. Посібник з циклу проекту. - Вашингтон: Інститут Економічного Розвитку Всесвітнього Банку, 1994. 24. Проект і його життєвий цикл. Т. 1, Т. 2 - Вашингтон: Інститут Економічного Розвитку Всесвітнього Банку, 1994. 25. Ризики в сучасному бізнесі / П.Г. Грабовий, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев і ін. - М.: Аланс, 1994. 26. Розробка й аналіз проектів. Т. 1, Т. 2 - Вашингтон: Інститут Економічного Розвитку Всесвітнього Банку, 1994. 27. Садвакасов К., Сагдиев А. Долгосрочные инвестиции банков. Анализ. Структура. Практика. – М.: "Ось-89", 1998. 112 с. 28. Скрибнер Л. , Пюри Г. Аналіз беззбитковості. /Банківська справа і фінансування інвестицій. Під ред. Н. Брука, Ч 1, Т 1. - Вашингтон, Інститут Економічного Розвитку Всесвітнього Банку, 1996. 29. Теплова Т. В. Финансовые решения: стратегия и тактика. Учебное пособие. – М.: Магистр, 1998, 264 с. 30. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент – М.:ЮНИТИ - 1998 – 576 с. 31. Хоминич И. П. Финансовая стратегия компаний: Научное издание. – М.: Изд-во Росс. экон. академии, 1998, 156 с. 32. Цапенко В. Основы стратегического управления. // Бизнесс-Информ . 1999. № 12. – с. 47-49. 33. Шарп У. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1997, 1024 с. 34. Юдинов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. – М.: АКаЛиС, 1996.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)