Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Холодна війна та її наслідки

Карточка работы:2076
Цена:
Тема: Холодна війна та її наслідки
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Міжнародні відносини
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ 5 1.1. Джерела й причини Холодної війни 5 1.2. Початок холодної війни 8 1.3. Гонка озброєнь і конфлікти Холодної війни 9 РОЗДІЛ 2. ЗАКІНЧЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ: ЧИ КІНЕЦЬ ЦЕ? 11 РОЗДІЛ 3. НАСЛІДКИ Й УРОКИ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ 14 3.1. Наслідки Холодної війни 14 3.2. Уроки Холодної війни 15 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Холодна війна була, насамперед, війною ідей, боротьбою за організуючий принцип людського суспільства, суперництвом між лібералізмом і примусовим колективізмом. Для Сполучених Штатів холодна війна була першим досвідом послідовної участі в політиці великих держав, і вона ставила за обов'язок американцям протидіяти - хоча робили вони це не завжди успішно - своїм суперечливим імпульсам стосовно зовнішнього світу: бажанню стояти осторонь і виступати за волю інших народів, виходячи як з альтруїзму, так і із власних інтересів. Актуальність теми полягає в тому, що сучасні події свідчать про те, що протистояння між США й Росією мають місце й сьогодні, але щоб уникнути повторення "холодної війни", треба знати причини її виникнення, щоб уникнути помилок, які призвели до неї. Крім того, розгляд причин виникнення "холодної війни" сьогодні актуальний ще й тому, що історія цієї проблеми в силу політичних і ідеологічних причини перекручена в радянській історіографії. І зараз наступив час подивитися по-новому на причини великої суперечки між Росією й Америкою. Предметом дослідження є безпосередньо "холодна війна", об'єктом - її складові. У роботі використовується ретроспективний метод, тому що дослідження базується на вивченні минулого. У ході аналізу взаємин між СРСР і США використовується порівняльний метод. Частково застосований у роботі біографічний метод. Такі особистості, як І. Сталін, Рузвельт Ф., Трумен Г., Черчилль У. значно впливали на розвиток світових подій. Історіографія по даному питанню умовно підрозділяється на закордонну, радянську в період "холодної війни" і вітчизняну сучасну літературу. У закордонній історіографії майже одночасно розвивалися ортодоксальна й об'єктивна точки зору на виникнення "холодної війни". Це оцінюється як позитивне явище в закордонній літературі по даному питанню. Уся радянська історіографія пронизана ідеологією й зводиться до того, що після смерті Ф.Рузвельта й закінчення другої світової війни, США навмисне відмовилося від політики співробітництва воєнного часу й окрилене володінням атомною бомбою, вступило на шлях агресії, щоб виключити всякий російський вплив у Східній Європі й організувати капіталістичні держави на самому кордоні з Радянським Союзом. У результаті в Москви не залишається іншої альтернативи, крім як вжити заходів по захисту своїх власних границь. Радянський Союз представляється як непогрішний, і самовіддано бореться за мир проти різного роду західних провокацій. У зв'язку із цим література радянського періоду не дає повної й об'єктивної картини про причини "холодної війни". Зовсім іншим є погляд сучасних вітчизняних істориків, вони намагаються підійти до вивчення проблеми неупереджено. Ціль роботи - з'ясувати, як і чому почалася "холодна війна". Завдання дослідження: 1) Розглянути плани перебудови світу після другої світової війни, що передбачалися лідерами США. 2) З'ясувати вплив доктринальних основ радянської зовнішньої політики на розвиток відносин між СРСР і США в період 1943-1947 рр. 3) Проаналізувати події, що послужили прологом "холодної війни ". 4) Визначити наслідки і уроки "холодної війни ". Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку й списку використаної літератури. Бібліографічний список складається з 11 найменувань джерел і літератури.
Объём работы:
20
Выводы:Аналізуючи події, що послужили прологом "холодної війни", з'ясовуються причини біополярності й наростання конфронтації між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Дипломатична історія створення й використання атомної зброї, якщо брати її в контексті міжсоюзницьких відносин, була прелюдією для тривалого протистояння двох супердержав, опинившихся при владі країн перед взаємним винищуванням і виявивших засоби боротьби з ним у нагромадженні понад усяких розумних меж запасів зброї масового ураження. Біполярність, що є головною характеристикою "холодної війни" виникла не тільки через те, що Європа була знекровлена війною, а СРСР і США були найбільш потужними державами, але й через ядерну зброю. Тобто технологія в перший раз радикально втручалася в хід історії. Якби не поява атомної бомби, "холодної війни" могло й не бути. Східна Європа була основним полем, на якому йшла "холодна війна", що була результатом не якогось рішення, а результатом дилеми, перед якою опинилися сторони. Холодна війна в той період була неминуча не тільки в силу геополітичних і ідеологічних факторів, але й у зв'язку з тим, що менталітет лідерів того часу в США й у СРСР не був готовий сприйняти ті реальності післявоєнного світу, з яким зштовхнулися дві держави. І саме ця неготовність прийняти реальності післявоєнного періоду й адаптуватися до них обумовила ту форму гострої й твердої військово-політичної конфронтації, яку прийняла "холодна війна". Отже, причинами "холодної війни" було: - існування двох наддержав; - боротьба за розділ миру між ними; - наявність атомної зброї.
Вариант:нет
Литература:1. Безименський А.А., Фомін В.М. Хто розв'язав "холодну війну" // Відкриваючи нові сторінки, - М.: Вища школа. - 1999. - 127 с. 2. Ващенков К.П. СРСР у боротьбі за мир. Міжнародні конференції 1944-1974. - М.: Прогрес. - 1945. - 271 с. 3. Гедис Д. Зараз ми знаємо переосмислення історії "холодної війни" // Питання історії. - 2004. - №9. - 23 с. 4. Доктрина Трумена // Хрестоматія по новітній історії. - К: Основи. -2004. - 487 с. 5. Едельман Дж. Прелюдія холодної війни: до історії радянсько-германських відносин // Питання історії. ¬- 2001. - №6. - 311 с. 6. Макаричев Н.С. З історії "холодної війни": "психологічна стратегія" // ЕПІ.- 1997. - №6. - 56 с. 7. Мова Черчілля у Фултоні 5 березня 1946 // Хрестоматія по новітній історії. - К: Основи. - 2004. - 487 с. 8. Новиков Н. Зовнішня політика США в післявоєнний період: аналітичний огляд // Міжнародне життя. - 1999. - №3. – 188 с. 9. План Маршала // Хрестоматія по новітній історії. - К: Основи. - 2004. - 487 с. 10. Шеін С.Ю. Ще раз про джерела холодної війни: Бреттон-Вудський аспект // ЕПІ. - 1998. - №4. - 44 с. 11. Шлізінгер А. Деякі уроки холодної війни // Нова й новітня історія. - 2005. - №1. - 79 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (499)