Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна з економіки підприємств, 1 курс НАУ

Карточка работы:6858б
Цена:
Тема: Контрольна з економіки підприємств, 1 курс НАУ
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Авансовий капітал дорівнює 1 млн. грн., його органічна будова – 4:1, норма додаткової вартості – 200%, норма нагромадження – 50%. Визначити розмір і склад капіталу на початок третього року його функціонування. Задача 2 Статутний капітал АТ складається із 100 тис. простих і 20 тис. привілейованих акцій номінальною вартістю 20 грн. кожна. Згідно з умовою створення АТ 25% акцій протягом двох років залишаються у засновників. За підсумками діяльності за другий рік на кожну акцію було сплачено 4 грн. дивідендів. Визначте курс акцій і розмір засновницького прибутку. Норма банківського процента становить 10% річних. Задача 3 Фірма закупила 7 верстатів за ціною 20 тис. грн. кожний. Нормативний термін служби цього обладнання – п‘ять років. Через три роки ціна аналогічних верстатів скоротилися до 14 тис. грн. Визначте втрати фірми і поясніть який тип зношування основного капіталу спостерігається у даному випадку.
ВУЗ:
Содержание:Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 6 Використана література 7
Курс:
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
4
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія. Політекономія: Підруч. для студ. вищ. закл. освіти / В.Д. Базилевич (ред.). — 2.вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2003. — 581с. 2. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія: Підручник. — 3. вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 390с. 3. Шевчук О.В., Іванчук Р.М., Бикадорова Н.О., Анисимова Г. С. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник для організації самост. роботи студ. та магістрантів екон. спец. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка — Луганськ: Альма-матер, 2008. — 358с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)