Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольная работа Статистика КПІ

Карточка работы:18861
Цена:
Тема: Контрольная работа Статистика КПІ
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Экономика предприятия
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Очисні вибої вугільних шахт компанії відрізняються за потужністю та нахилом залягання пластів (1, 2, 3 категорії). За наведеними в таблиці значеннями цих параметрів для 20 очисних вибоїв, згрупуйте останні: за нахилом залягання пластів; за потужністю пластів, виділивши три групи з рівними інтервалами; за потужністю та нахилом залягання пластів. 2. Валовий внутрішній продукт у двох країнах становить, млрд. дол. США. Провести порівняльний аналіз рівня економічного розвитку країни, вказати види відносних величин. 3. За результатами перевірки якості консервів, визначити середній процент забракованого товару. 4. За даними про експлуатацію автофургону торгівельно-посередницької фірми обчислити всі показники варіації і форми розподілу. 5. Динаміка виробництва обчислювальних і клерувальних комплексів характеризується даними. Опішить тенденцію зростання виробництва лінійним трендом, поясніть зміст його параметрів. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувані обсяги виробництва в 2005 та 2006 роках. 6. Обчислити середньозважений індекс цін, зведені індекси фізичного обсягу і товарообігу та абсолютний приріст вартості проданої пшениці за рахунок зміни цін за даними.
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:4
Литература:1. Грабовецький Б.Є. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник. – Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 147с. 2. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; За заг. ред. А. М. Єріної, Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2001. 3. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. —2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)