Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Визначити значення наступних функцій:

Карточка работы:18862
Цена:
Тема: Визначити значення наступних функцій:
Предмет:Різне
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Экономика предприятия
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Визначити значення наступних функцій: 2. Обчислити значення функції по всіх ланцюжках і представити результати у форматній формі з трьома значущими цифрами після десяткової крапки. Вважати, що параметр Х належить інтервалу – 3,45; 3,45 і змінюється з кроком ?х = 0,69. 3. Обчислити значення функції F(x), де аргумент належить інтервалу і змінюється з кроком . Побудувати графік функції F(x). 4. З використанням посилань на іменовані комірки визначити значення функцій, наведених у завданні 1. Порівняти результати. 5. З використанням функції ЕСЛИ() обчислити значення функції , наведеній у завданні 2. Порівняти результати. 6. Завдання 3 реалізувати в електронній таблиці. Порівняти отримані результати. 7. Користуючись даними табл.1, виконати наступні завдання: 1. Обчислити кількість реалізованих автомобілів всіх кольорів для кожної моделі. Результат» обчислень занести у 8-й стовпчик таблиці. 2. Обчислити дохід від реалізації автомобілів усіх кольорів для кожної моделі. Результати обчислень занести в 9-й стовпчик таблиці. 3. Визначити дохід від реалізації автомобілів. 4. Упорядкувати список автомобілів кожної моделі за зростанням вартості автомобілів. 5. Побудувати таблицю, до складається з 3-х, стовпчиків: місто реалізації автомобілів, кількість і сумарна вартість нереалізованих автомобілів у кожному місті, та впорядкувати її за спаданням сумарної вартості нереалізованих автомобілів. 6. Знайти середній дохід від реалізації автомобілів усіх моделей. Скласти список моделей, для яках сумарний дохід від їх реалізації вищий за середній, та впорядкувати його за зростанням сумарного доходу від реалізації моделей. 7. Побудувати таблицю, що складається з 4-х стовпчиків: місто реалізації автомобілів червового кольору, модель автомобіля, кількість нереалізованих автомобілів цього кольору в кожному місті, сумарна вартість нереалізованих автомобілів цього кольору в кожному місті, та впорядкувати її за спаданням сумарної вартості цих автомобілів у кожному місті. 8. Скласти список моделей, що мають реалізовані автомобілі синього кольору, та впорядкувати його за зростанням кількості реалізованих автомобілів цього кольору. 9. Скласти список моделей, для яких за звітний період сумарна вартість реалізованих автомобілів більша за сумарну вартість нереалізованих автомобілів, та впорядкувати його за спаданням різниці між вартістю реалізованих і вартістю нереалізованих автомобілів. 10. Обчислити кількість замовлених автомобілів усіх моделей фірми FIAT за звітний період та їхню сумарну вартість. 11. З використанням засобу Зведена таблиця виконати наступні завдання: а) За моделлю автомобілів фірми FIAT дізнатися, скільки автомобілів і на яку суму було реалізовано. б) З назвою міста реалізації визначити, скільки складає вартість нереалізованих автомобілів та дохід від реалізації автомобілів. в)За кольором автомобіля встановити кількість реалізованих автомобілів та місто їх реалізації. 8. Ввести наведений нижче фрагмент тексту. 9. Виконати стильове оформлення документу, створеного у завданні 8, згідно з вимогами табл. 2. 10. Для декількох термінів додати посилання пояснювального характеру та посилань на літературні джерела. 11. Для декількох фрагментів тексту додати гіперпосилання на існуючі файли, а також на фрагмент поточного файлу. 12. До файлу, створеного у попередніх завданнях, додати зміст та розташувати його на початку документу. 13. Терміни «дискретність», «визначеність», «результативність» занести до алфавітного покажчику і розташувати його у кінці документу.
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
31
Выводы:
Вариант:26
Литература:1. Орвис   Вильям.   Excel   для   ученых,   инженеров   и студентов. - К.: Юниор, 1999. 2. Інформатика.   Комп'ютерна   техніка.   Комп'ютерні технології. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. O.I. Пушкаря. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. 3. Кенни   К.   и   др.   Использование   Microsoft   Office. Специальное издание. - К.: Диалектика, 2005. 4. А. Гарнаев. Microsoft Еxcel 2003 Разработка приложений. С.-Пб.: «БХВ-Петербург», 2004. 5. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. Mathcad 12. М: НТ Пресс, 2005, 352с. 6. В. П. Дьяконов. Mathcad 8-12 для всех. М.: Солон-Пресс, 2005. 7. В.Ф. Очков. Mathcad 12 для студентов и инженеров. С.-Пб.: БХВ-Петербург, 2005. 8. Д. Кирьянов. Mathcad 12 в подлиннике (+CD-ROM). С.-Пб.: БХВ-Петербург, 2004. 9. Ю.М. Бидасюк. Mathsoft MathCAD 11. Самоучитель, Диалектика, 2004. 10.  А. Черняк, Ж. Черняк, Ю. Доманова. Высшая математика на базе Mathcad. Общий курс С-Пб.:БХВ-Петербург, 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)