Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Контрольная по экологии

Карточка работы:2213
Цена:
Тема: Контрольная по экологии
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Экономика предприятия
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Міжнародної Економіки і Підприємництва (КІМЕП)
Содержание:1.Необхідно визначити антропогенне навантаження на природне середовище та населення Дніпропетровської області України. 3 1.1.Аналіз забруднення повітря стаціонарними та пересувними джерелами 3 1.2.Аналіз забруднення поверхневих та підземних вод. 4 1.3.Аналіз складованих відходів. 5 1.4.Масштаби технологічного навантаження 6 Висновки 7 Список використаної літератури 8
Курс:1
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:1.Таким чином, загальне антропогенне навантаження на екологію Дніпропетровської області зросло по всім аналізованим показникам. 2. Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною. Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній охороні підлягають території та об'єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до законодавства України. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров'я і життя людей. З метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України по організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні республіканські, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми. 3.2,3% території області відведено до зони природного заповідника.
Вариант:нет
Литература:1. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. — 319 с. 2. Екологічний менеджмент Навч. посіб. / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк. - К.: Знання, 2006. - 366 с. 3. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. — 422 с. 4. Одум Ю. Основы экологии. М., 2005. – 463 с. 5. Шварц С.С. Экологические основы охраны биосферы. М.:2003. – 274 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)