Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Методы описания дискретных систем в частотной области

Карточка работы:2236
Цена:
Тема: Методы описания дискретных систем в частотной области
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Методи частотної області 4 2. Спектральні компоненти 6 Висновок 12 Список використаної літератури 14  
Курс:
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Врахування реальних нелінійних властивостей у системах різної фізичної природи приводить до необхідності аналізу нелінійних динамічних систем, зокрема опису дискретних систем у частотній області, в яких при певних умовах можуть встановлюватися стаціонарні режими частот. Дискретні системи є надзвичайно поширеними і відіграють важливу роль у різних галузях науки і техніки: механіці, системах автоматичного керування, фізиці, хімії, біології, радіотехніці, електроніці тощо. Вагомий вклад в розвиток загальної теорії аналізу методів дискретних систем внесли А.Пуанкаре, А.М.Ляпунов, Б.Ван-дер-Поль, А.А.Андронов, Л.І.Мандельштам, Н.Н.Боголюбов, Ю.А.Митропольський, А.М.Самойленко, А.Найфе, Т.Хаясі, Н.Н.Моісєєв та інші. На сьогоднішній день методи опису дискретних систем у частотній області в різних галузях науки і техніки є достатньо розробленими щодо дискретних автоколивальних систем. У той же час неперервні системи є надзвичайно різнорідними і при їх аналізі виникає ряд математичних труднощів, пов’язаних з розв’язанням нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних. Тому розробка методів опису дискретних систем у частотній області, зокрема для обмежених середовищ, для яких математичними моделями є нелінійні неконсервативні граничні задачі, почалася значно пізніше і особливо активізувалася в останні два десятиріччя. Це пов’язано із необхідністю вдосконалення методів аналізу та встановлення якісних динамічних властивостей для неперервних систем, що особливо важливо для широкого застосування при синтезі та оптимізації об’єктів нової техніки. Але переважна більшість наукових розробок у цій галузі спрямована на розв’язання задач у класичній постановці, тоді як реальні об’єкти нової техніки описуються за допомогою нелінійних неконсервативних задач зі складними граничними умовами. Тому на сьогоднішній день особливої актуальності набуває задача аналізу методів опису дискретних систем у частотній області зі складними граничними умовами.  
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981. 2. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. – М.: Мир, 1982. – 238 с. 3. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.Л. Введение в системный анализ – М.: Высшая школа, 1989. 4. Реклейтис Г., Рейвиндрон А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: В 2-х кн. Кн. 1. Пер. С англ. – М.: Мир, 1986 с. – 349 с. 5. Учебное пособие по ОСА. 6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Изд. 2. – Спб: Питер, 2003. 7. Унгурян С.Г., Маркович Е.Д., Волевач А.И. Анализ и моделирование систем управления воздушным движением. М.: Транспорт, 1980. 8. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для ВУЗов - М.: Высшая школа, 2001 г. –343 с. 9. http://www2.rad.com/networks/netterms.htm 10. http://www.citforum.ru/ 11. http://inftech.webservis.ru/it/ 12. http://book.itep.ru/ 13. http://www.ccad.uiowa.edu/technologies/lectures/designopt/meshfree_dsa_opt.html 14. http://www.statsoft.ru/home/textbook/ 15. http://ftk.spbstu.ru/saiu/site/info.htm 16. http://allbest.ru/refu.htm
Дополнительная информация:кегль 12, интервал единичный, все поля – по 2 см. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)