Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Місце держави і влади в поглядах Томаса Гоббса

Карточка работы:2263
Цена:
Тема: Місце держави і влади в поглядах Томаса Гоббса
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:ВСТУП 3 1. Коротка характеристика політичної теорії Томаса Гоббса 4 2. Місце держави і влади в поглядах Томаса Гоббса 5 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16
Курс:2
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Одним з перших і найбільш знаменитих представників «теорії моноліту» у політичній філософії в Томас Гоббс.  В історію політичних навчань Гоббс увійшов як теоретик абсолютної влади, що обґрунтовував принципову необхідність всемогутньої державної влади. «Гоббс був першим сучасним матеріалістом (у дусі XVIII століття), але він жив у той час, коли абсолютна монархія у всій Європі переживала період свого розквіту, а в Англії вступила в боротьбу з народом, і був прихильником абсолютизму», - відзначав Ф. Енгельс. Революцію, що почалася на його батьківщині, мислитель розцінив як заколот підданих проти законного суверена, але із установленням диктаторського режиму Кромвеля призивав співвітчизників до покори новому порядку. Уже тут видно, що Гоббс мав на увазі не певні постаті, а саму суть необмеженої державної влади.
Объём работы:
15
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Серед класиків політичної думки Нового часу Томас Гоббс був одним із перших, справді сучасних політичних філософів. Поставивши перед собою завдання створити нову науку про державу, Т. Гоббс також  одним із перших усвідомив і сформулював ті головні принципи, які визначатимуть правовий ідеал новочасної Європи, але зробив це, так би мовити, з від’ємним знаком. Як відомо, Т. Гоббс був прихильником абсолютної, нічим не обмеженої державної влади. Ідеолог абсолютизму, він як ніхто інший, розкрив анатомію політичної диктатури, вбачаючи в ній єдиний порятунок проти анархії і громадянської війни. Що ж до загальнодемократичних вимог, то вони були досить точно сформульовані і з вичерпною повнотою описані Т. Гоббсом, проте як руйнівні для держави. Вимоги народного суверенітету, конституційного обмеження і розподілу державної влади, недоторканості приватної власності, свободи сумління, відокремлення церкви від держави розглядалися ним як згубні для останньої. Створена людьми для захисту своїх природних прав, для забезпечення миру і спокою держава, на думку Т. Гоббса, має стояти над законом і мати нічим не обмежену владу. Але, перебираючи на себе суверенітет і права окремих громадян, вона фактично поглинає у Гоббса громадянське суспільство, перетворюючи цих громадян на своїх рабів. Рівною мірою справедливо стверджувати спадкоємність між Гоббсом і Макіавелли, які висували ідею всемогутності державної влади в інтересах «перших капіталістичних націй».
Вариант:нет
Литература:1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. –  К.: Генеза, 2006. 2. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Академія,  2003. 3. Волошин В.Г. Політологія: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2004. 4. Вступ в політологію. Під ред. М.Х. Фарушкіна. – К.: Сфера, 2002. 5. Ирхин Ю.В. и др. Политология: Учебное пособие. – М.: Академия, 2005. 6. Кириченко М.Г. Основи політології. – К.: Либідь, 2005. 7. Мухаев Р.Т. Политология. – М.: Высшая школа, 2005. 8. Политология. Курс лекций. / Под ред. Доктора юридических наук, профессора М.Н. Марченко. – М.: Высшая школа, 2007. 9. Політологія / За ред. О.І. Семкіна. – Львів, 2004. 10. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України. – К.: Каравела, 2006.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)