Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психодіагностика»

Спільна діяльність старших дошкільників як чинник їх соціального розвитку

Карточка работы:340ф
Цена:
Тема: Спільна діяльність старших дошкільників як чинник їх соціального розвитку
Предмет:Психодіагностика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):психологія
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Вступ Розділ І Особливості розвитку особистості дітей дошкільного віку 1.1 Специфіка формування психічних процесів у дошкільників 1.2 Розвиток емоцій, мотивів і самосвідомості дітей дошкільного віку 1.3 Розвиток життєвого світу дошкільника 1.4 Криза семи років 1.5 Гра як провідна діяльність старших дошкільників 1.6 Роль казки і малювання у процесі розвитку особистості дошкільника Висновки до розділу І Розділ ІІ Специфіка соціального становлення дошкільників 2.1 Особливості спілкування дошкільників з дорослими 2.2 Відносини дошкільника з однолітками 2.3 Спільна діяльність дошкільників як чинник їх соціального розвитку Висновки до розділу ІІ Розділ ІІІ Експериментальна частина Висновки до розділу ІІІ Висновки Список використаної літератури
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Дошкільне дитинство - це унікальний період в психічному розвитку дитини, джерелом якого виступає навколишній світ і людський досвід в їх нерозривній єдності. Розвиваючись як особистість дитина формується і розкривається в стосунках з оточуючими людьми, пізнає світ через свої дійові зв'язки з ним. Відділення дитини від дорослого до кінця раннього віку створює передумови для створення нової соціальної ситуації розвитку. У чому ж вона полягає? Уперше дитина виходить за межі свого сімейного світу і встановлює стосунки зі світом дорослих людей. Ідеальною формою, з якою дитина починає взаємодіяти, стає світ соціальних відносин, що існують у світі дорослих людей. Ідеальна форма, як вважав Л.С. Виготський, це та частина об'єктивної дійсності (більш висока, ніж рівень, на якому знаходиться дитина), з якою вона вступає в безпосередню взаємодію; це та сфера, у яку дитина намагається ввійти. У дошкільному віці цією ідеальною формою стає світ дорослих людей. За словами Д.Б. Ельконіна, тут дошкільний вік обертається як навколо свого центру, так і навколо дорослої людини, її функцій та завдань. Дорослий тут виступає в узагальненій формі, як носій суспільних функцій у системі суспільних відносин (дорослий - батько, лікар, водій і т.п.). Протиріччя цієї соціальної ситуації розвитку Д.Б. Ельконін бачить у тому, що дитина є членом суспільства, поза суспільством вона жити не може, основна її потреба - жити разом з оточуючими людьми, але це здійснити в сучасних історичних умовах неможливо: життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв'язку зі світом. Для того, щоб визначити, як же здійснюється зв'язок дошкільника з навколишнім світом, необхідно розкрити особливості психічного формування особистості дитини, позначити новоутворення даного віку, окреслити особливості провідного виду діяльності і впливів різних методів і методик на життєтворчість і самореалізацію дітей старшого дошкільного віку. В сучасній гуманістичній психології вважається, що основні особистісні досягнення дитини цього віку стосуються двох груп діяльності: справжня (реалізація життєво-важливих функцій) і моделююча (ігрова, образотворча, конструктивна). Провідним видом діяльності дошкільного дитинства є гра. Саме в грі закладається фундамент для формування образу соціального світу. Гра та спілкування з дорослими і ровесниками є факторами соціального розвитку дитини, механізмами прилучення її до соціально-культурних норм взаємовідносин людей в суспільстві. В спільній ігровій діяльності (а рольова гра є колективною, соціальною) діти навчаються узгоджувати свої дії, критично відноситися до партнерів по грі, а потім і до себе, активно засвоюючи норми людських взаємовідносин. Під час виконання спільної діяльності визначається соціальний статус дитини, завдяки диференційованим стосункам з ровесниками розвивається контрольна функція свідомості (подвійна позиція контролю себе та інших), складається динамічна система уявлень про саму себе, яка досить адекватно відображає ціннісну сферу дитячій особистості. Таким чином, саме в спільній діяльності старших дошкільників засвоюється мотиваційний бік людської діяльності, формуються "внутрішні етичні інстанції", здатність контролювати та регулювати свої вчинки, передбачати їх наслідки, виникає супідрядність мотивів, в ієрархії яких на перший план виступають мотиви морального змісту. Саме в цьому віці за висловом Запорожець В.О. "закладається особистість", тому є актуальним вивчення особливостей спільної діяльності старших дошкільників як чинника їх соціального розвитку. Отже, актуальність теми дипломної роботи полягає в необхідності дослідження особливостей соціального розвитку дітей старшого дошкільного віку через розкриття специфіки спільної діяльності дітей. Наукова новизна дипломної роботи полягає в розкритті особливостей спільної діяльності дітей старшого дошкільного віку як фактору їх соціального розвитку. Об'єктом дослідження є соціальний розвиток старшого дошкільника. Предмет дослідження - особливості соціального розвитку старшого дошкільника в умовах спільної діяльності. Мета дипломної роботи полягає в розкритті особливостей соціального розвитку старшого дошкільника в умовах спільної діяльності. Відповідно до зазначених об’єкту, предмету та мети дослідження ми повинні виконати ряд наступних завдань: • Зробити повний теоретико-методологічний аналіз положень та напрацювань відомих психологів минулого та сучасності; • Виявити особливості розвитку особистості дитини у старшому дошкільному віці; • Розкрити специфіку спільної діяльності старших дошкільників; • З'ясувати вплив спільної діяльності старших дошкільників на їх соціальний розвиток; • Розробити рекомендації щодо врахування особливостей соціального розвитку дошкільників (для вихователів та батьків). Методика дипломної роботи. В процесі написання дипломної роботи використовувалися такі методи як: теоретичне (аналіз літератури) та емпіричне (спостереження, тестування) дослідження, аналіз і синтез, узагальнення і систематизація. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків до кожного розділу, висновків і списку використаної літератури.
Объём работы:
70
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:Тільки 1 и 2 розділи подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (117)