Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольная Экономический анализ

Карточка работы:20053
Цена:
Тема: Контрольная Экономический анализ
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1 Дайте оцінку виконання бізнес плану по товарній продукції розрахуйте вплив факторів на виконання плану зміии використання трудових ресурсів, основних засобів та матеріальних ресурсів. Завдання 2 Дайте оцінку виконання плану за обсягом реалізації і визначте, які фактори вплинули на нього? Чи є резерви зростання обсягу реалізації? Завдання 3 Проаналізуйте витрати матеріалів і зробіть розрахунок факторів на обсяг продукції. Чи є резерви випуску продукції? Завдання 4 Визначити виконання плану собівартістю і розрахуйте вплив факторів: 1. Зрушення у структурі та асортименті; 2. Зміни собівартості окремих видів продукції; 3. Зміни цін на випускну продукцію. Завдання 5 Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції). Завдання 6 Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис.грн. Завдання 7 Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якою забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Завдання 8 За даними звітності підприємства (баланс) визначить наявність власних оборотних коштів і забезпеченість підприємства джерелами фінансування. Визначить до якого типу фінансового стану належить підприємство. Зробіть висновки. Завдання 9 Розрахувати амортизацію основних засобів. Завдання 10 За даними бухгалтерського балансу дайте оцінку стану структури джерел коштів підприємства. Розрахуйте необхідні коефіцієнти.
ВУЗ:Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:9
Литература:1. Бабець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П. Теорія економічного аналізу. Навч.посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 384с. 2. Багров В.П., Багрова І.В. Економічний аналіз: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 160с. 3. Бурик П.Ю., Римар М.В., Биць М.Т. Фінансово-економічний аналіз – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528с. 4. Дієва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 328 с. 5. Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К.: ЦНЛ, 2004. – 99с. 6. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ,2007. – 488с. 7. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с. 8. Салила С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Несторенко Н.В., Салила К.С. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 210с. 9. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Нав.посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 224с. 10. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)