Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організація постачання продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення їдальні

Карточка работы:20091
Цена:
Тема: Організація постачання продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення їдальні
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Технологія харчування
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. Характеристика підприємства громадського харчування, його економічні показники 5 2. Аналіз системи постачання підприємства. Договори постачання. Склад постачальників 9 3. Способи доставки товарів. Характеристика зовнішнього і внутрішнього транспорту 15 4. Тара, що використана при перевезенні товарів. Прийом товарів за кількістю та якістю 18 5. Проект удосконалення організації постачання підприємства громадського харчування 20 6. Соціально-економічна ефективність проекту 21 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 ДОДАТКИ 30
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. В умовах економічних змін сучасні підприємства харчування як і будь-які підприємства, виробляючи товари чи послуги, стикаються з багатьма проблемами. Джерелами підвищеної складності управління являється висока ступінь невизначеності ринкової ситуації, сезонна нестабільність попиту на ресторанні послуги, посилення конкуренції в харчовому, туристичному, готельному бізнесі, нестача фінансових ресурсів та ін. В таких умовах ресторанне підприємство не може обмежуватись тільки поточним плануванням і оперативним управлінням своєю діяльністю. Назріла необхідність стратегічного мислення, яке повинно втілитись в програму дій, яка уточнює цілі і засоби реалізації вибраного шляху розвитку. В короткостроковій перспективі успіх ресторанної справи визначається перш за все збалансованістю різних напрямків поточної діяльності, а головне – умовами постачання продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення. Отже, тема курсової роботи „Організація постачання продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення їдальні” є вкрай актуальною і потребує докладного вивчення. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз організації постачання продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення їдальні. Об’єктом дослідження є їдальня „Марія”, предметом дослідження є організація господарських зв’язків з постачальниками. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - надати характеристику підприємства громадського харчування, його економічні показники; - здійснити аналіз системи постачання підприємства, договори постачання, склад постачальників; - розглянути способи доставки товарів, дати характеристику зовнішнього і внутрішнього транспорту; - здійснити аналіз тари, що використана при перевезенні товарів, розглянути прийом товарів за кількістю та якістю; - обґрунтувати проект удосконалення організації постачання підприємства громадського харчування та його ефективність. Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики. Структура роботи. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у шести розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
27
Выводы:Отже, можемо зробити наступні висновки та узагальнення: В ході розробки курсової роботи була досліджена організація складського господарства і постачанням товарів в їдальні «Марія». В результаті цього можна зробити такі висновки: їдальня як підприємство громадського харчування надає певний спектр послуг населенню. На відміну від ресторану, їдальня здатна задовольнити середнього споживача. Їдальню доцільно розміщувати у місцях масового відпочинку людей, архітектурних, історичних місцях, при вузах та ін. Складське господарство є важливою частиною їдальні. Це приміщення необхідне для нормального функціонування підприємства тому, що без необхідних запасів неможлива ритмічна робота виробництва і в результаті цього паралізується вся діяльність підприємства. Тому, на підприємствах громадського харчування необхідно приділяти велику увагу організації складського господарства і постачання товарів. На підприємстві забезпечується безпека життя і здоров’я споживачів, збереженість їх майна. Працівники підприємства дотримуються санітарних і технологічних норм, правил пожежної безпеки, електробезпеки, виконують вимоги нормативних документів по безпеці послуг. Щодо організації складського господарства і постачання у їдальні «Марія», то воно здійснюється на досить високому рівні і здатне забезпечувати виробництво всіма необхідними продуктами, сировиною, напівфабрикатами. Присутні необхідні складові матеріально-технічного забезпечення. Робота торгового підприємства в даний час придбала самостійність у встановленні господарських зв’язків. Розширився круг постачальників - приватні підприємства, торгові будинки, посередницькі фірми. Рівномірність поставки товарів від постачальників, оптових організацій (фірм), має величезне значення в стійкій і безперервній роботі підприємства. Своєчасна і рівномірна поставка товарів підприємствам, забезпечує успішне виконання плану виробництва, високі темпи його зростання в динаміці і якісне обслуговування відвідувачів. Оцінка виконання плану і динаміки надходження товарів повинна проводитися за кожний місяць. Забезпечення їдальні «Марія» продуктовими ресурсами проводиться щонеділі. Привозять їх машини постачальників, а частково закуповують. Організація постачання підприємств громадського харчування напівфабрикатами має важливе значення, тому що поліпшуються умови праці робітників, підвищується продуктивність праці, зменшуються втрати робочого часу на приготування страв і покращується санітарний стан виробництва. При транспортуванні сировини, напівфабрикатів, товарів слід дотримуватися встановлених санітарних правил, правил товарного сусідства (можливості передачі запаху, вологи тощо), а також послідовності розвантаження товарів при кільцевому доставлянні їх на підприємства громадського харчування. Доставка продуктів до складу їдальні проводиться автотранспортом постачальників. Необхідну кількість продуктів визначають по кількості людей, які харчуються в їдальні, в залежності від складеного меню. При забезпеченні продуктами їдальні використовують тару. Тара - це товарна упаковка, яка використовується при перевезенні та зберіганні товарів, а також для запобігання псуванню та втрат. Важливе значення для підвищення продуктивності праці залежить від роботи комірника, який завчасно повинен виконати заявку кухні та кондитерського цеху, своєчасно забезпечити безперебійну роботу підприємства в цілому. Тому рекомендую встановити кондиціонер на робочому місті комірника, що значно поліпшить умови праці та підвищить зосередження уваги. Для забезпечення безперебійного постачання підприємства сировиною необхідно укладати завчасно договори на поставку продуктів, сировини з постачальниками. В літній період доцільно використовувати автомобілі з охолодженням. Також варто виділити більше складської площі приміщення складу. Проект розширення площі буде порахований у наступному розділі курсової роботи. Маємо висновок - для забезпечення їдальні продуктами харчування на одну добу потрібно 7 м2 площі приміщення складу. Якщо зробити поправку на товари, що можуть повторюватися і на те, що у їдальні «Марія» щоденна доставка продуктів, то маємо забезпечити склад площею складських приміщень на 50 м2.
Вариант:нет
Литература:1. Аносова М.М. Организация производства и управления предприятиями общественного питания. – М.: Экономика, 1997. – 255 с. 2. Банкетный стол по правилам // Журнал „Ресторанные ведомости”. – №72. – 2004. – С. 7-8. 3. Бородіна В.В. Ресторанно-готельний бізнес: Облік, податки, маркетинг, менеджмент. – М.: Книжковий світ, 2003. – 165 с. 4. Бублик Г.А., Софронкова А.Н. Підприємства громадського харчування. – К.: КДТЕУ, 1998. – 289 с. 5. Гаранін Н. І., Булигіна І.І. Менеджмент туристської, готельної й ресторанної анімації. – М.: Радянський спорт, 2004. – 127 с. 6. Грачова Р.С.  Ресторан + шинок. Все для бухгалтера в торгівлі. – 2004. – № 23. – С.40-42. 7. Ефимова Л.Д. Экономика общественного питания / Под ред. Кабушкина: Учеб. Пособие. – 3-е издание. –  Мн.: Новое знание, 2003. – 347 с. 8. Илинзер Д.И. Анализ хозяйственной деятельности в общественном питании. – М.: Экономика, 2005. – 350 с. 9. Карпенко В.Д., Рогова А.Л. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування. – К.:  УКООПОСВІТА, 2003. – 288 с. 10. Карсекін В.І. Проектування підприємств громадського харчування: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 211 с. 11. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. Учеб.-практ. пособие. – Мн: ООО „ФУАинформ”, 2003. – 526 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)