Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»

Історія розвитку підприємства.Організаційно – економічна характеристика діяльності підприємства.Ключові фактори успіху діяльності підприємства

Карточка работы:20342
Цена:
Тема: Історія розвитку підприємства.Організаційно – економічна характеристика діяльності підприємства.Ключові фактори успіху діяльності підприємства
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Історія розвитку підприємства 4 2.Організаційно – економічна характеристика діяльності підприємства 7 3.Ключові фактори успіху діяльності підприємства 14 Висновки 19 Список літератури 20
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Становлення ринкових відносин в Україні вимагає формування основних інститутів сучасної економіки, серед яких вирішальне значення має маркетинг. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потенціальних споживачів. Вона сформувалась як відповідь на удосконалення та ускладнення збутової діяльності в умовах нарощування обсягів виробництва продукції. Це означає, що на зміну "ринку продавця" прийшов "ринок покупця", тобто тепер необхідно виробляти саме ті товари, які погодиться купувати споживач. В основу розвитку виробництва закладають дані, які одержують у результаті вивчення різних ринкових сегментів, окремих груп населення, підприємств тощо, яким буде адресовано нову продукцію. Виробництво та збут в умовах "ринку покупця" і становить зміст маркетингової діяльності. Управління економікою і фінансами підприємства неможливо без добре працюючих маркетингових служб. Необхідно завжди тримати руку на пульсі ринку. Треба завжди знати які співвідношення ціни, якості, сервісу й обсягу продажів існують на ринку, які його тенденції й обсяги, що починають конкуренти, у чому вони сильніше або слабкіше. Перед тим, як витрачати чималі гроші на рекламу, непогано б зрозуміти, а чи буде ефект від неї. Якщо підприємство збирається розширюватися в регіони, то необхідно завжди знати положення в кожнім з них. Але крім зовнішньої інформації необхідно мати і зведення про ситуації на підприємстві. Як витрачаються гроші на виробничий і комерційний цикл? Який з підрозділів найбільше рентабельно? У якого виду продукції найбільша рентабельність, самий маленький термін оборотності? Як побудувати систему управління й оплати за результатами? Ці і багато інших питань вирішуються планово-економічними або фінансовими підрозділами. Дана інформація є основою для управління витратами і собівартістю.
Объём работы:
20
Выводы:Маркетингову діяльність слід розглядати як  основу підприємництва в цілому; ринкову теорію управління; комплекс взаємозалежних елементів ділової активності;  певну систему господарювання; філософію бізнесу; комплексну систему виробництва і збуту; елемент стратегічного планування і т.д. Комплекс маркетингу – це набір факторів маркетингу, що піддаються контролю і використовуються фірмою для досягнення своїх цілей. Основними компонентами цього комплексу є: товар, ціна, методи розповсюдження товару на ринку, комплекс маркетингових комунікацій товару. Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення в життя та контроль за проведенням заходів, розрахований на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети підприємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку, проникнення на ринок тощо). При цьому система таких заходів містить маркетингову політику стосовно продукту підприємства, ціноутворення, комунікацій та розподілення. Організація управління маркетингу – це структурна побудова для управління маркетинговим функціями, встановлення підпорядкованості і відповідальності за виконання поставлених перед підприємством задач.
Вариант:нет
Литература:1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга. 2002. 2. Азоев Г.Л., Челноков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО  “Типография НОВОСТИ”, 2001. 3. Кононенко І. Метод експрес – аналізу рівня конкурентоспроможності подукції // Економіка України. – 2008. - №3 . 4. Малаева Т. Оценка конкурентоспособности фирм. (Методический подход) // Бизнес Информ. 2004. №17. - 18 с. 5. Основи менеджменту і маркетингу : Навчальний посібник/ В. Б. Зубик, А.И. Ільїн, Г.Я. Кожекин і ін. ; Під общ. Ред. Р. С. Седегова.- Мн.: Высш. Шк., 2002. - 382 с. 6. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. з англ. - К.: Основи, 2003. - 390 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (277)