Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Філософія»

Процес глобалізації у світі.

Карточка работы:9300
Цена:
Тема: Процес глобалізації у світі.
Предмет:Філософія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття, суть та причини винекнення глобалізації 4 2. Основні погляди на процес глобалізації та її наслідки 8 Висновки 12 Список використаної літератури 13
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Як сто й двісті років тому, кінець століття ознаменований новим науково-технічним переворотом. Інтелект, знання, технології стають найважливішими економічними активами. Інформаційна революція, що базується на з'єднанні комп'ютера з телекомунікаційними мережами, докорінно перетворить людське буття. Вона стискає час і простір, відкриває границі, дозволяє встановлювати контакти в будь-якій точці земної кулі. Вона перетворює індивідів у громадян світу. І якщо раніше зв'язок з людьми з інших країн був можливий тільки за допомогою телефонів, листів, телеграм і т.д., то тепер завдяки інтернету спілкування стало можливим і в режимі "реального часу". Все це стало можливим завдяки процесу глобалізації. Обєкт дослідження - процес глобалізації у світі. Предмет дослідження- особливості процесу глобалізації, причини виникнення, оцінка, наслідки. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження особливостей глобалізації як нового типу суспільного розвитку. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: -дослідити поняття, суть та причини винекнення глобалізації - проаналізувати основні погляди на процес глобалізації та її наслідки
Объём работы:
10
Выводы:У різноманітних визначеннях сутності глобалізації виявляються загальні риси, які зводяться до наступного: а) це об'єктивний природничо-історичний процес, що характеризує внутрішні потреби розвитку сучасної цивілізації, з найбільшою інтенсивністю, що виявився в останній чверті 20 століття, б) це системний процес, що проявляється в множенні й ускладненні соціальних зв'язків, дія якого приводить до наднаціональної й наддержавної інтеграції насамперед у сфері економіки, техніки й технології, інформації, політики, права, управління й виникненню в результаті якоїсь складної системи, що починає функціонувати як єдиний організм зі своїми структурами й інститутами, в) у ході цього процесу виникають основи, що зачіпають, існування людства (соціуму й окремої людини) проблеми, рішення яких неможливо локальними зусиллями (так звані глобальні проблеми), г) розгортання процесу глобалізації в сучасній цивілізації впливає на життя суспільства (формування нових потреб, умов і форм комунікації, ціннісних орієнтації, форм і способів самоідентифікації особистостей і соціальних груп), на спосіб життя й менталітет людей, д) складаються особливі відносини між глобалізацією як якісною характеристикою рівня розвитку сучасної цивілізації й культурою. З одного боку, з'являються нові форми й способи функціонування культури, виникають передумови для змістовно-ціннісних змін усередині культури, з іншого боку, культура активно відповідає й сама починає впливати на цивілізаційний процес, що йде. У цьому взаємному впливі проявляються як позитивні фактори (оптимізуючий поступальний розвиток), так і негативні (деструктивні для обох сторін).
Вариант:нет
Литература:1. Афанасьев М. Время глобализации//Мировая экономика и международные отношения.- М., 2005.- 10.- С.11-20. 2. Бек У. Что такое глобализация? : Ошибки глобализма - ответы на глобализацию - М. : Прогресс- Традиция, 2001. – 301 с. 3. Беломестнова Н.В. Глобализм как системное явление // Гуманизм, глобализм и будущее России : Материалы Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 15 нояб. 2002 г. - СПб., 2002. - С. 61-65 4. Блюменкранц М. Глобальные проблемы современного культурного процесса// Вопросы философии.- М., 2006.- 5.- С.60-65. 5. Гранин Ю.Д. Глобализация и национализм// Философские науки.- М., 2006.- 7.- С.5-23 6. Данилова В.С.; Кожевников, Н.Н. Важнейшие философские аспекты глобального эволюционизма // Наука и образование. - Якутск, 2001. - N 3. - С. 8-17 7. Жукова Н.Г. Глобализация и сохранение национальной идентичности// Философия и общество.- М., 2006.- 2.- С.146-152. 8. Кантор К.М. Глобализация? -Да! Но какая?// Вопросы философии.- М., 2006.- 1.- С.25-37 9. Кармин А. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы// Вопросы философии.- М., 2006.- 2.- С.52-60 10. Левашов В.К. Общество и глобализация// Социологические исследования.- М., 2005.- 4.- С.14-24. 11. Попкова Н.В. Глобальные проблемы современности и технологическое развитие// Вестник Московского университета. Сер.7. Философия.- М., 2005.- 1.- С.96-106. 12. Равицкий А.Д. Философия Вл.Соловьева и выработка глобальной стратегии человечества // Философия в системе духовной культуры на рубеже XXI века. - Курск, 1997. - С. 81-84 13. Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен// Вопросы философии.- М., 2006.- 2.- С.16-26.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (348)