Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Митна справа»

Принципи митного регулювання та їх врахування в управлінні ЗЕД фірми в Україні на матеріалі ВАТ

Карточка работы:353ф
Цена:
Тема: Принципи митного регулювання та їх врахування в управлінні ЗЕД фірми в Україні на матеріалі ВАТ
Предмет:Митна справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент митної справи
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Особливості митного регулювання в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 6 1.1. Передумови здійснення державного регулювання ЗЕД 6 1.2. Основні принципи митного регулювання ЗЕД 15 1.3. Митні платежі в ситемі митного регулювання ЗЕД 20 Розділ 2. Принципи митного регулювання у ТОВ "Офіс-Тех" 32 2.1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Офіс-Тех" 32 2.2. Здійснення процедури митного регулювання ТОВ "Офіс-Тех" 48 2.3. Митні збори (платежі) при проведенні ЗЕД 57 Розділ 3. Організація митної діяльності ТОВ "Офіс-Тех" 61 3.1. Розширення ЗЕД підприємства 61 3.2. Характеристика механізму нарахування митних зборів 77 Висновки 87 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 91 Додатки 95
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах переходу України до ринкової економіки виникла необхідність у створенні адекватного митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, як складовій частини системи державного керування цією важливою сферою. Включаючись у рішення внутрішніх і зовнішніх господарсько-політичних завдань, митне регулювання бере участь у структурній перебудові економіки, в інтеграції країни в міжнародний поділ праці й у формуванні нових міжнародних відносин, характерних для початку XXІ століття. Кардинальна зміна геополітичної обстановки за останні 15 років істотно змінило ситуацію на внутрішньому і міжнародному становищі України: економічні зв'язки колишніх союзних республік, що раніше розвивалися в границях єдиного народногосподарського комплексу, стали зовнішніми; практично порушено співробітництво колишніх країн - членів РЕВ. У підсумку сформувався принципово новий простір взаємодії вітчизняної економіки із закордонною, внутрішнього ринку - із зовнішнім. Радикальна ринкова реформа визнала в якості однієї з основних цілей створення відкритої економіки, повномасштабне входження України у світове господарство. Це викликає необхідність постійного розвитку специфічного виду державної й професійної діяльності по отлаживанию зовнішніх зв'язків і визначає особливе значення митного регулювання економічних зв'язків. Багатогранність і складність виникаючих у такій ситуації проблем обумовлюють пошук і вибір нетрадиційних форм організації й зміст діяльності митної служби, включаючи посилення координації з органами державної влади, місцевими адміністраціями, міжгалузевими структурами, фінансовими й інвестиційними організаціями, безпосередньо з учасниками ЗЕД, а також підвищує вимоги до теоретичного осмислення й обґрунтування шляхів забезпечення митною службою державних, суспільних й особистих інтересів громадян, охорони від зазіхань ззовні на здоров'я населення, майнові інтереси, національні традиції і середовище перебування. Одним із найбільш поширених регуляторів ЗЕД є митний тариф. Практично всі країни світу за його допомогою вирішують найрізноманітніші завдання: від захисту вітчизняного виробника до поповнення державного бюджету за рахунок коштів, вилучених на кордоні. Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи влади та управління України. Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі митної справи є Державний митний комітет України, який приймає нормативні акти, що регулюють дану сферу діяльності. Митне регулювання здійснюється відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів. Україна може вступати в митні союзи з іншими державами. Разом з тим, не досить ефективно використаються митно-тарифні механізми для рішення поточних і стратегічних завдань розвитку економіки країни. При формуванні митного тарифу не завжди враховується взаємозв'язок мита і внутрішніх податків, що не забезпечує оптимальну структуру й рівень податків у державі в цілому. Недостатньо використалося міжнародне законодавство й практика його зміни для уніфікації митного законодавства України із загальноприйнятими міжнародними нормами. Наведене підтверджує актуальність обраної теми дипломної роботи. Мета дипломної роботи полягає в тому, щоб показати основні механізми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, як в Україні, так й в інших країнах. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні конкретні завдання: 1. дослідити передумови державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 2. висвітлити основні принципи такого регулювання; 3. проаналізувати митно-тарифну політику України й закордонних країн; 4. охарактеризувати підприємство, обране нами для дослідження; 5. дослідити його зовнішньоекономічну діяльність; 6. висвітлити проблемні моменти, що виникають в процесі цієї діяльності; 7. розглянути принципи митної справи; 8. класифікувати митні режими. Методологічною основою даної роботи є порівняльно-правовий метод, метод системного аналізу досліджуваних проблем. Об'єктом дослідження є процес митно-тарифного регулювання. Предметом дослідження є суспільні відносини, що виникають при митно-тарифному регулюванні в системі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю; особливості зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві ТОВ "Офіс-Тех".
Объём работы:
90
Выводы:Одним із найбільш поширених регуляторів ЗЕД є митний тариф. Практично всі країни світу за його допомогою вирішують найрізноманітніші завдання: від захисту вітчизняного виробника до поповнення державного бюджету за рахунок коштів, вилучених на кордоні. Після прийняття Декларації про державний суверенітет Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території. Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи влади та управління України. Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі митної справи є Державний митний комітет України, який приймає нормативні акти, що регулюють дану сферу діяльності. Митне регулювання здійснюється відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів. Україна може вступати в митні союзи з іншими державами. Переміщення товарів через митний кордон передбачає виконання представниками митних органів, уповноваженою на розпорядження товарами особою чи власником таких товарів певних дій, пов’язаних з виконанням законодавчо визнаних процедур митного контролю та митного оформлення. Відповідно до норм Митного кодексу України 2002 року, сенс словосполучення „митний режим” означає сукупність норм, визначених національними законами з питань митної справи, які у залежності від заявленої мети переміщення товарів та транспортних засобів визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються. Окрім того, Кодексом визначена сукупність взаємопов’язаних складових митної справи, до яких віднесено: порядок переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів, митне регулювання стосовно встановлення та справляння податків і зборів, процедури митного контролю та митного оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил. В той же час, до митних процедур віднесено: операції по здійсненню митного контролю за переміщенням товарів та транспортних засобів, митного оформлення цих товарів та транспортних засобів, а також операції із справляння передбачених законом податків та зборів. Слід зазначити, що зовнішньоекономічна діяльність супроводжується певною сукупністю ризиків, при цьому можна відокремити низку ризиків, що існують для держави, для суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та митних органів, які мають законодавче закріплені повноваження на організацію та проведення митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Проведення такого розподілу ризиків доцільно здійснювати для виявлення джерел походження ризиків та визначення шляхів їх подолання. Закон України "Про єдиний митний тариф" базується на визнаних світом нормах і передбачає дотримання загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи. Цей закон містить систематизований перелік ставок мита, встановлених на товари та інші предмети, що ввозяться на територію України або вивозяться за її межі. Законом визначаються порядок обчислення ввізного, вивізного та се¬зонного мита, а також сфера застосування особливих видів мита: спеціального, антидемпінгового і компенсаційного. Спеціальні статті зако¬ну регулюють порядок обчислення та оплати мита, а також надання тарифних пільг. Відповідно до ст.. 7 Закону, в Україні застосовуються такі види мита: адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом; специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом; комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення. Митне оформлення товару передбачає, що його одержувач складає і подає митному органу вантажну митну декларацію (ВМД). ВМД — це спеціальний документ встановленої форми, що містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, в який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів. ВМД може бути складена одержувачем товару самостійно або його довіреною особою — митним брокером. ТОВ "Офіс-Тех" створено в 2003 році на базі залучених іноземних інвестицій в будівництво та придбання обладнання в розмірі 17,5 млн. грн. Підприємство спеціалізується на випуску виробів з деревини, зокрема щитів букових та паркету; комплектів офісних меблів з деревини. Виробництво здійснюється на високотехнологічному обладнанні передових фірм Німеччини та Австрії, що дозволяє переробляти 1200 м куб. круглого лісу (за виробничий цикл - 40 днів) та одночасно висушувати в сушильних камерах близько 700 м куб. пиломатеріалів. Технологія подальшої переробки пиломатеріалів включає завершений цикл і дозволяє використовувати сировину в повному об'ємі, без відходів. Продукція експортується в країни Західної Європи, продається на внутрішньому ринку України. ТОВ "Офіс-Тех" займається в основному експортом своїх виробів. Як імпорт ТОВ "Офіс-Тех" закупляє лише деяку фурнітуру для своїх виробів, клеї тощо. Відвантаження виробів на експорт в 2006 р. збільшилось на 288,4 тис. штук. Це свідчить про те, що підприємство збільшило свою конкурентноздатність, підвищило ефективність використання наявних виробничих потужностей, знайшло нові ринки збуту. Надходження грошових коштів від експорту становить 22%. Це свідчить про більш рентабельне виробництво на експорт, ніж для продажу на внутрішньому ринку країни. Відвантаження виробів по Україні збільшилось на 1488,7 тис.од., що свідчить про підвищення попиту на продукцію підприємства. Для розширення ЗЕД підприємства необхідно збільшити експорт, а отже, й виробництво продукції. З цього приводу нами висунуто і прораховано пропозицію по розширенню виробнитцтва товару.
Вариант:нет
Литература:І. Джерела 1. Закон України „Про угоди про розподіл продукції”// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 44, ст.391. – Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2001 від 06.12.2001 Законами N 429-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87 N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1997. - N 24. - Ст.170. 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. - N 5-6 . - Ст.30 4. Закон України „Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 44, ст.281 . – Із змінами та доповненнями станом на 2006 р. 5. Закон України „Про Національний банк України” Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238 . Із змінами і доповненнями станом на 2006 р. 6. ЗАКОН УКРАЇНИ Про Єдиний митний тариф// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 19, ст.259 – Із змінами і доповненнями, станом на 2006 р. 7. ЗАКОН УКРАЇНИ Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 11, ст. 78 – Із змінами і доповненнями, станом на 2006 р. 8. ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист національного товаровиробника від демпінгового импорту// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 9-10, ст.65 – Із змінами і доповненнями, станом на 2006 р. 9. ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист національного товаровиробника від субсидованого импорту// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 12-13, ст. 80 Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1595-III ( 1595-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст.186 N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300 10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про зовнішньоекономічну діяльність // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 29, ст. 377. – Із змінами і доповненнями, станом на 2006 р. 11. Закон України "Про Митний тариф України"// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 24, ст.125- Із змінами і доповненнями, станом на 2006р . ІІ. Література 12. Антонов К. Економіко-правові засоби детінізації економіки і декорумпування управлінських структур // Право України. - 2002. — № 4 13. Архангельский Ю.С., Мотыченко Ю.Е. Детинизация экономики: причины и способы её преодоления // Фондовый рынок. — 2001. — № 47. 14. Бєлоглавек О. К. Міжнародне контрактне право. — К.: Таксон, 2000. 15. Білецький В.О. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Одеса, 1999. 16. Боярська З.І. Міжнародне комерційне право – К.: КНЕУ, 2001. 17. Брукс С Введение в коммерческое право и законодательство о реорганизации и банкротстве: Пер. с англ. — Н.Новгород, 1990. 18. Бураковський І. Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою: Теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв'язку.— К., 1998. 19. Бураковський І.В. Теорія міжнародної торгівлі. - К.:Основи, 1996. 20. Буренич В. Организация и управление внешнеэкономическими связями. — М., 1992. 21. Варналій З. Вступ України до Світової організації торгівлі: проблеми і перспективи // Банківська справа. - 2002. - № 1. 22. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Курс таможенного права Российской Федерации: Учебник для вузов. - М., 2002. 23. Гаркуша В., Задояний М. Модернізація Державної податкової служби як складова детінізації економіки // Економіка, фінанси, право. — 2002. — № 3. 24. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учеб. пособие. — М : Консалтингбизнес, 2000. 25. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія/ О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. 26. Головшіська В. Інтеграція у Світову організацію торгівлі: що отримає Україна? // Митна газета. - 2005. - № 21 - листопад. 27. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования: Учеб.-практ. пособие. — М.: Деловая лит., 1999. 28. Економіка зарубіжних країн: Підручник – 2-ге видання. А.С. Філіпенко, В.А.Вергун, І.В.Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1998. 29. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. - СПб., 2000. 30. Жук О. Малий бізнес у світі та в Україні // Економіка України. — 1995. — №7. 31. ЗагниткоО. Вопросы нормативного обеспечения детенизации экономики // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 3. 32. Іващенко В. Проблеми правового регулювання боротьби із злочинами міжнародного характеру // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 12. 33. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – К.: Фінансист, 2000. 34. Ковальчук Т. Детінізація економіки — фактор фінансової безпеки України // Банківська справа. - 2001. - № 2. - С 3- 11. 35. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 1998. 36. КорнєваТ. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за порушення митних правил // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 1. — С. 72—75. 37. Кутузов В. Андрущенко І. До питання механізму легалізації «брудних» коштів з використанням офшорних фінансових центрів // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 7. 38. Лук’яненко Д.Г, Поручник А.И, Циганкова Т.М Міжнародна економіка. – К.: КНЕУ, 1999. 39. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція: Монографія. – Київ.: ВІПОЛ, 1996. 40. Мамутов В К, Чувпило О О. Господарче право зарубіжних країн. — К., 1996. 41. Международное право :Учебник для вузов /Под редакцией Г.В.Игнатенко и др. – М.: НОРМА-ИНФРА,1999. 42. Международное частное право / Под ред.. Н.И. Марышевой – М: Контракт, Инфра М, 2000. 43. Менеджмент внешнеэкономической деятельности./Под ред. Кириченко А.А. – К.:1998. 44. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин /А.С.Філіпенкота ін. - К.: Либідь 1993. 45. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин. / А.С. Філіпенко, І.В. Бураковський, В.С. Будкін та ін. – К.: Либідь, 1994. 46. Міхеєва О.Г. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 29 ( в двох частинах). – Ч.II. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2001. 47. Науменко Н. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка України. - 2002. - № 2.. 48. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна,1997. 49. Пебро М. Международные економические, валютные и финансовые отношения: Пер. с франц. /Общ. Ред. Н.С. Бабинцевой. – М.: Прогресс, Универс, 1994. 50. Попович В.М. Теорія детінізації економіки. — Ірпінь, 2001. 51. Постанова Правління Нацбанку України №136 від 24 березня 1999 р. «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» // Офіційний вісник України. — 1999. — № 22. — Ст. 1020. 52. Пресняков В.Ю. Современная зарубежная практика регулирования внешней торговли: таможенный аспект: Учеб. пособие. - М.: РИО РТА, 1996. 53. Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України // Право України. - 2002. - № 9. - С 60-64. 54. Світова економіка /Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. – К.: Либідь, 2000. 55. Сергеев П.В. Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современном этапе: Учебное пособие по курсу “Мировая экономика”.- М.: Новый Юрист, 1998. 56. Управление в таможенных органах (по материалам США): Учеб.- методическое пособие под ред. Н.М. Блинова, СИ. Съедина.- М.: РИО РТА, 1995. 57. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / Під ред. проф. А.І.Кредісова. — К., 1998. 58. Филлипенко СВ. Таможенное регулирование в системе государственного управления Российской Федерации. - М.: РАГС, 1999.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)