Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Закон вартості: сутність і основні функції

Карточка работы:9305
Цена:
Тема: Закон вартості: сутність і основні функції
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Обліково-економічний
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Тлумачення поняття вартості надзвичайно важливе для визначення суті закону вартості. Д. Рікардо відзначав, що в економічній теорії ніщо не породжувало так багато помилок і розбіжностей, як саме неточність і невизначеність змісту, що вкладається в слово вартість. У плині XVІІ-XІХ століть сформувалися основні концепції економістів по питанню про вартість товару. Сміт зводив вартість до праці, витраченої на виробництво товару, до праці, що купується (заробітній платі), сумі заробітної плати, прибутку й земельної ренти. Рікардо й Мак-Куллох визначали її витратами виробництва, Сэй - корисністю речі, Лодедель - пропозицією та попитом. Маркс і Енгельс, розглядаючи їхню полеміку, зробили висновок, що вартість є речова форма витрат суспільної абстрактної праці й виражає відношення витрат виробництва до корисності. Тривала суперечка в економічній науці ведеться й по величині вартості товару, і природно, по його ціні. Сміт приймав за міру вартості іноді робочий час, необхідний для виробництва товару, а іноді вартість праці, Рікардо - робочий час на виробництво товару у відносно гірших умовах виробництва. Сісмонді величину вартості товару зводив до відношення між потребою всього суспільства й кількістю праці, який досить, щоб задовольнити цю потребу. У роботах Самуельсона, Кларка й інших розглядається формування ціни з урахуванням впливу граничних витрат, як додаткових витрат, пов'язаних з виробництвом додаткової одиниці товару. Аналіз всіх цих поглядів дозволяє виділити зв'язок категорій вартості й цінності. Відзначимо, що вартість товару являє собою окремий випадок прояву економічної цінності в певних, історично конкретних умовах.
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навчальний посібник.-К. КНЕУ, 2001.– 210с. 2. Економічна теорія: Курс лекцій (для студентів неекономічних спеціальностей). — Чернівці, 1999. — 343 с. 3. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д.Базилевича. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 615 с. — (Вища освіта ХХІ століття). 4. Мочерний С.В., Довженко М.В. Економічна теорія: Підручник. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. — 856 с. (Альма-метр). 5. Мочерний С.В., Політична економія: Навч. Посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 687 с. — (Вища освіта ХХІ століття). 6. Політична економія: Навчальний посібник / За ред. К.Т. Кривенка – К.: КНЕУ, 2001.– 198с. 7. Старостенко Г.Г., Політична економія: Посіб. для дистанц. навчання та індивід. роботи. — К.: Університет „Україна”, 2004. — 160 с. 8. http://ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт міністерства статистики України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)